AB Softlock

AB Softlock je lokální/ síťová softwarová ochrana produktů CADKON a CADKON+. Tuto softwarovou ochranu lze použít pro produkty CADKON 2007 a novější. 

Aktuální verze je AB Softlock 4.4. 

Poznámka: Softwarová ochrana AB Softlock se instaluje vždy automaticky společně s instalací CADKONu.

Instalace aplikace AB Softlock verze 4.4 (4.43.0013), která je použíta u všech produktů CADKON a CADKON+. Instalace obsahuje síťového správce licencí, pro konfiguraci síťových licencí CADKONu.
Konfiguraci síťových licencí najdete popsanou, v instalačních přírůčkách CADKONu, včetně způsobu žádosti o licenci nebo exportu licence na jiné PC.

Poznámka: Určeno pro produkty CADKON 2007 a vyšší.

Upozornění: V případě síťových instalací, je nutné použít stejnou verzi softwarové ochrany AB Softlock, jak na lokální stanice, tak i na server.