Advance CAD

Advance CAD je 2D /3D CAD software pro vytváření a úpravu DWG™ souborů, zaměřený na oblast AEC. Jeho jádro je použité v profesních aplikacích CADKON+.

Aktuální verze je Advance CAD 2016. Pro nové uživatele již není Advance CAD dostupný, byl nahrazen programem CADKON+ Basic. Více informací získáte zde.

Chcete rozšířit své znalosti a využívat váš program naplno?

  • Přijďte k nám na školení. Aktuální termíny pro učebny v Praze a Brně jsou zde.
  • Zůstaňte v kanceláři a přihlaste se na naše bezplatné webináře. Aktuální termíny jsou zde.
  • Obecné
  • 2015
  • 2014
  • 2013
Obecné nahoru
14. 07. 2014
526 KB

Seznam všech klávesových zkratek. Určeno pro:

  • CADKON+ BASIC
  • CADKON+ MEP
  • CADKON+ Architecture
17. 04. 2013
247 KB

Tento dokument popisuje postup aktivace a vrácení licence Advance, zajišťující přenos samostatné licence z jednoho počítače na druhý prostřednictvím internetu. Detailní informace o správě licencí naleznete v dokumentu "Instalační příručka".

2015 nahoru

Popis novinek a vylepšení ve verzi 2015. Dokument je v češtině.

V příručce naleznete systémové požadavky a popis instalace pro produkty Advance verze 2015.
Příručka je v češtine.

 

Tato příručka je stručným úvodem do práce v Advance CADu, popisuje
základní postupy. Není ale určena jako náhrada standardního školení.
První dvě kapitoly této příručky popisují kroky spojené s instalací produktu
a krátce popisují uživatelské prostředí Advance CADu. V následujících
kapitolách jsou na jednoduchých příkladech při vytváření půdorysu malé
budovy představeny základní prvky Advance CADu, některé pracovní
postupy a nástroje pro kótování.

Popis novinek a vylepšení ve verzi 2015. Dokument je anglicky.

 

2014 nahoru

V příručce naleznete systémové požadavky a popis instalace pro produkty Advance verze 2014.
Příručka je v češtine. Stav z 5.9.2013

2013 nahoru

Dokument je v češtině

Dokument je anglicky.

Tato příručka je stručným úvodem do práce v Advance CADu, popisuje
základní postupy. Není ale určena jako náhrada standardního školení.
První dvě kapitoly této příručky popisují kroky spojené s instalací produktu
a krátce popisují uživatelské prostředí Advance CADu. V následujících
kapitolách jsou na jednoduchých příkladech při vytváření půdorysu malé
budovy představeny základní prvky Advance CADu, některé pracovní
postupy a nástroje pro kótování.

V příručce naleznete systémové požadavky a popis instalace pro produkty Advance verze 2013.
Příručka je v češtine.