Advance CAD

Advance CAD je 2D /3D CAD software pro vytváření a úpravu DWG™ souborů, zaměřený na oblast AEC. Jeho jádro je použité v profesních aplikacích CADKON+.

Aktuální verze je Advance CAD 2016. Pro nové uživatele již není Advance CAD dostupný, byl nahrazen programem CADKON+ Basic. Více informací získáte zde.

Chcete rozšířit své znalosti a využívat váš program naplno?

  • Přijďte k nám na školení. Aktuální termíny pro učebny v Praze a Brně jsou zde.
  • Zůstaňte v kanceláři a přihlaste se na naše bezplatné webináře. Aktuální termíny jsou zde.
25. 07. 2014
39 KB

Archiv obsahuje následující šrafovací vzory:

ZEM_PUVODNI, Zemina původní
ZEM_NASYPANA, Zemina nasypaná
ZDIVO-OBECNE, Zdivo bez rozlišení
ZDIVO-STR_PEV, Zdivo se střední pevností
ZDIVO-VYS_PEV, Zdivo s vysokou pevností
ZDIVO-PLYNOSILIK, Zdivo plynosilikát
ZDIVO-BETONOVE, Zdivo betonové
ZDIVO-LEHCENE, Zdivo lehčené
ZDIVO-CEMENT_MALT, Zdivo na maltu cementovou
BETON-PROSTY, Beton prostý bez výztuže
BETON-ZELEZOBETON, Beton s výztuží-železobeton
BETON-PERLITBETON, Perlitbeton
BETON-LEHKY, Beton lehký
ZDIVO-BOURANE, Bourané zdivo
KAMEN, Kamenné zdivo
CEMENT_POTER, Cementový potěr

Žádost o vydání nové licence v případě ztráty stávající (havárie počítače nebo poškození licence).

Formulář si vytiskněte, vypňte, podepište a oskenovaný zašlete na adresu autorizace@graitec.cz

Upozornění: Od 1.1.2018 je při vydání nové licence účtován administrativní poplatek 100€.