Advance CAD

Advance CAD je 2D /3D CAD software pro vytváření a úpravu DWG™ souborů, zaměřený na oblast AEC. Jeho jádro je použité v profesních aplikacích CADKON+.

Aktuální verze je Advance CAD 2016. Pro nové uživatele již není Advance CAD dostupný, byl nahrazen programem CADKON+ Basic. Více informací získáte zde.

Chcete rozšířit své znalosti a využívat váš program naplno?

  • Přijďte k nám na školení. Aktuální termíny pro učebny v Praze a Brně jsou zde.
  • Zůstaňte v kanceláři a přihlaste se na naše bezplatné webináře. Aktuální termíny jsou zde.

Praktický úvod do programu Advance CAD 2015. V této ukázce je vysvětleno:- nastavení prostředí- nastavení hladin, stylů texty, kótovacích stylů- tisk výkresů- nastavení klávesových zkratek- nastavení uchopení objektů

Návod na zapnutí nástrojových panelů v aplikaci Advance CAD 2015.

Stručná ukázka funkčnosti a použití aplikace Advance CAD 2013.