CADKON+ BASIC

CADKON+ BASIC je 2D/3D CAD software pro vytváření a úpravu DWG™ souborů. Jeho jádro je použité v profesních aplikacích CADKON+ Architecture a CADKON+ MEP.

Aktuální verze je CADKON+ BASIC 2019 a je k dispozici ve třech jazykových lokalizacích - v české, anglické a polské.

Více informací o produktu naleznete na www.cadkon.eu

Chcete rozšířit své znalosti a využívat váš program naplno?

  • Přijďte k nám na školení. Aktuální termíny pro učebny v Praze a Brně jsou zde.
  • Zůstaňte v kanceláři a přihlaste se na naše bezplatné webináře. Aktuální termíny jsou zde.
  • Novinky
  • Instalace, Autorizace
  • Obecné
02. 06. 2015
00:01:57
 

Všechny výkonné funkce pro kreslení, editace a prohlížení, které znáte z běžných CAD programů, včetně plné kompatibility s DWG® formátem.Uživatelům nabízí vlastní jednoduché, přirozené a ekonomické řešení častých požadavků na tvorbu a úpravu výkresů.

Novinky nahoru
05. 09. 2016
00:02:16
 

Hranice neasociativních šraf lze nově upravovat pomocí multifunkčních uzlových bodů. Hranice šraf lze jednoduše protahovat, lze přidávat vrcholy, odebírat vrcholy, lze převádět části hranic na oblouky apod. Nově lze také pomocí hlavního uzlového bodu měnit zarovnání šraf, úhel šrafování a také měřítko šraf.

Instalace, Autorizace nahoru
05. 02. 2019
00:00:51
 

Postup aktivace pro CADKON+ 2019:

Pokud máte aktivní licenci CADKON+ 2018 - vzhledem k tomu, že sériové číslo je jedinečné, nebudete moci aktivovat licenci 2019, dokud nevrátíte licenci 2018 na aktivační server společnosti GRAITEC. Licenci je nutné vrátit z počítače, pro který byla aktivována. Následně proveďte aktivaci pomocí stávajícího sériového čísla a nového aktivačního kódu.

Postup aktivace DOMÁCÍ LICENCE verze 2019:

V případě aktivní domácí licence CADKON+ 2018 – jelikož domácí licence je časově závislá dle platnosti CADKON Active, neobdržíte nový aktivační kód emailem, stačí stávající licenci 2018 vrátit na aktivační server společnosti GRAITEC a obratem ji pod stejnými aktivačními kódy aktivovat. Tímto dojde k povýšení licence na verzi 2019.

15. 06. 2018
00:04:16
 

Návod jak nainstalovat CADKON+ 2018

15. 06. 2018
00:02:23
 

Návod jak Autorizovat CADKON+ 2018

15. 06. 2018
00:02:08
 

Postup vrácení licence CADKON+ 2018

15. 06. 2018
00:01:28
 

Postup jak odinstalovat

Obecné nahoru

Šablonu Cadkon interoperability_CZ.rte a Cadkon interoperability_ENG.rte nakopírujte do svého adresáře s šablonami nebo přidejte cestu k nové složce šablon v Revitu. Kvůli špatné kompatibilitě je šablona vytvořená ve verzi 2016.

Nástroje pro snadný převod projektu z Autodesk Revit do programu CADKON+ ARCHITECTURE nebo MEP (slepé výkresy).

V rámci platného CADKON Active (předplatné) máte možnost zažádat o tzv. domácí licenci, kterou bude možné používat po dobu platnosti CADKON Active.

Upozornění:

Pokud neuvedete v poli "doplňující informace", že se jedná o žádost o domácí licenci, bude Vám poskytnuta pouze standardní 30-denní zkušební licence.

23. 10. 2017
00:02:28
 

Doporučení, jak postupovat po nainstalování programu CADKON+ 2018. Jedná se především o autorizaci programu, nastavení pracovního prostředí a informace, kde čerpat technickou podporu.

02. 09. 2016
00:03:35
 

Doporučení, jak postupovat po nainstalování programu CADKON+ 2017. Jedná se především o zažádání o licenci,autorizaci programu, nastavení pracovního prostředí a informace, kde čerpat technickou podporu.

Výukové video jak používat uchopení objektů CADKON+

07. 05. 2019
00:04:39
 
 

Výukové video jak používat dočasné uchopení objektů v CADKON+

Výukové video jak nastavit a používat používat polární trasování v CADKON+

07. 05. 2019
00:01:53
 
 

Výukové video jak používat ortogonální trasování (ORTO) v CADKON+

07. 05. 2019
00:03:43
 
 

Výukové video jak nastavit a používat KROK a RASTR v CADKON+

Tématem školení je "Kreslení základních entit cadového jádra":- praktické příklady a postupy kreslení základních entit cadového jádra- úsečka, křivka, obdelník, elipsa, kružnice, bod atd...- rozdíly mezi křivkou a úsečkou a jejich převod

Naučte se jak se kreslí úsečky a křivky v CADKONu+. Dozvíte se také jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak změnit křivku na úsečky a naopak.

Video tutorial jak kreslit obdelníky a čtverce v CADKON+

28. 06. 2018
00:03:48
 
 

Naučte se kreslit kružnice v CADKON+

Naučte se dělit křivky, spliny nebo jiné entity na zadaný počet segmentů nebo na segmenty dané délky.

Tématem školení je "Použití základních editačních funkcí cadového jádra":- praktické příklady a postupy použití základních editačních funkcí cadového jádra- posun, kopie, otočení, měřítko, ekvidistanta, zarovnání atd.- tipy: editace pomocí uzlových bodů, kopie a měřítko s referencí, změna směru úsečky, přesun do Z=0 atd.

28. 06. 2018
00:06:23
 
 

Naučte se používat funkci Posun a Kopie v CADKONu+

07. 05. 2019
00:02:22
 
 

Výukové video jak používat otoč v CADKON+

07. 05. 2019
00:02:09
 
 

Výukové video jak používat funkci "Měřítko" v CADKON+

07. 05. 2019
00:02:35
 
 

Výukové video jak využívat funkci Ekvidistanta v CADKON+

28. 06. 2018
00:03:36
 
 

Výukový seminář zaměřený na použití funkcí ořež a rychlý ořež v CADKONu+

28. 06. 2018
00:03:33
 
 

Naučte se používat funkce prodluž a rychlý prodluž v CADKONu+

Umíte si upravit obrázek do správné velikosti a natočit ho přesně dle vašich požadavků - přesně k tomu (ale i jinému) v praxi slouží otočení a měřítko s referencí.

Naučte se kde a jak správně používat funkci "Protáhni".

07. 05. 2019
00:01:50
 
 

Výukové video jak používat cyklický výběr v CADKON+

07. 05. 2019
00:05:07
 
 

Výukové video jak v praxi používat funkci "Vybrat podobné"

07. 05. 2019
00:04:29
 
 

Výukové video jak používat funkci "Rychle vybrat"

20. 02. 2017
00:45:22
 
 

Záznam webináře CADKON+ Architecture na téma Práce s obrázky a PDF:- Způsoby vložení PDF a obrázku- Úprava obrázků a PDF - jak přesně natočit a nastavit velikost - Optimalizace obrázků

27. 04. 2018
00:53:08
 
 

Naučte se jak tisknout z rozvržení včetně všech výhod které přináší.Naučíte se jak nastavit stránku, parametry tisku, vytvořit výřezy a nastavit jim požadované měřítko, kopírovat rozvržení mezi výkresy a mnoho dalšího.

20. 02. 2017
00:31:17
 
 

Tématem tohoto webináře je "Práce s Xrefy":- výhody práce s xrefy- jak podložit a pracovat s xrefy- odpojení, znovunačtení a uvolnění xrefu- zásady předávání výkresu s xrefy- ořezání xrefu

21. 03. 2018
00:23:23
 
 

Tématem školení je "Nastavení a úprava USS":

- Rozdíl mezi GSS a USS

- Práce s příkazem „USS“

– nejpoužívanější způsoby natočení na různých příkladech

- Práce s příkazem „PŮDORYS“

- Ukládání a změna USS

Naučte se obnovovat soubory ze zálohy. Nastavte si po jaké době se mají výkresy automaticky zálohovat a kam.

Naučte se přizpůsobit si uživatelské prostředí CADKONu+.Naučíte se přepínat mezi ribbony, toolbary nebo prostředí kombinovat. Nastavíte si klávesové zkratky a aliasy, nastavíme si panel rychlých voleb a spoustu dalšího.

Naučte se jak nastavit funkčnost pravého tlačítka myši v CADKON+

Jak změnit barvu modelového prostoru v CADKON+.

Tématem školení je "Nastavení a praktické použití stavového a příkazového řádku":- nastavení stavů: UCHOP, OTRAS, POLAR, ORTO, KROK, RASTR, TLČ- příklady praktického využití jednotlivých stavů- doporučená nastavení - příkazový řádek