CADKON+ ARCHITECTURE

CADKON+ ARCHITECTURE je profesní aplikace se samostatným CAD jádrem určená pro kreslení stavebních výkresů podle ČSN.

Aktuální verze je CADKON+ 2019 ARCHITECTURE a je k dispozici ve třech jazykových lokalizacích - české, anglické a polské. Od verze 2018 je program nově chráněn pomocí FlexLM, který umožnuje online aktivaci a online přenos licence mezi PC.

Více informací o produktu naleznete na www.cadkon.eu

Chcete rozšířit své znalosti a využívat váš program naplno?

 • Přijďte k nám na školení. Aktuální termíny pro učebny v Praze a Brně jsou zde.
 • Zůstaňte v kanceláři a přihlaste se na naše bezplatné webináře. Aktuální termíny jsou zde.
 • Obecné
 • Jak na to?
 • Chyby a chybová hlášení
 • Instalace, licencování, CADKON Active (subsription)...
Obecné nahoru
Zobrazit odkaz na tento záznam:
 • Windows 10, Windows 7 - pouze 64-bitové verze!
 • procesor Intel ® Core i5 2,4 GHz a vyšší nebo AMD® ekvivalent a vyšší
 • 8 GB paměti RAM
 • dedikovaná, tedy samostatná grafická karta*
 • systémový SSD disk

*Grafická karta má velký vliv na rychlost a kvalitu překreslování např. při zoomování, posunu pohledu, rendrování, 3D zobrazení apod. Doporučujeme použít střední třídu „herních“ grafických karet nebo profesionální řady grafických karet Nvidia Quadro nebo AMD FirePro. Pro CADKON+ jsou nedostatečné grafické čipy integrované v procesoru (Intel Graphics).

Důležité je také pravidelně aktualizovat ovladače grafické karty. Ovladače mohou rapidně ovlivnit výkon a stabilitu a proto doporučujeme ovladače aktualizovat pokaždé s instalací novější verze programu CADKON+ nebo min. 1x za rok.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Spusťte CADKON+ a zadejte příkaz "_CKABOUT". Zobrazí se dialog, ve kterém je uvedeno přesné sestavení programu, včetně nainstalovaných modulů CADKON+.

Oficiálně uvedené verze a jejich označení:

 

CADKON+ 2019

 • Označení 9.1.0099 - nejnovější verze obsahující veškeré updaty a service packy
 • Označení 9.1.0091 - druhé vydání (neobsahuje Hotfix 1)
 • Označení 9.1.0065 - první vydání (neobsahuje Service pack 1 + Hotfix 1)

 

CADKON+ 2018

 • Označení 8.0.0032 nebo 8.0.0033 - poslední verze obsahující veškeré updaty a service packy
 • Označení 8.0.0027 - první vydání (neobsahuje Hotfix 1)

 

CADKON+ 2017

 • Označení 7.1.0014 - poslední verze obsahující veškeré updaty a service packy
 • Označení 7.1.0011 - verze obsahující Service pack 1 (neobsahuje Hotfix 1)
 • Označení 7.0.0039 - druhé vydání (neobsahuje Service pack 1 + Hotfix 1)
 • Označení 7.0.0037 - první vydání (neobsahuje Service pack 1 + Hotfix 1)

 

CADKON+ 2016

 • Označení 6.2.0032 - poslední verze obsahující veškeré updaty a service packy
 • Označení 6.2.0029 - verze obsahující Service pack 1 a 2 + Hotfix 1 (neobsahuje Hotfix 2)
 • Označení 6.2.0017 - verze obsahující Service pack 1 a 2 (neobsahuje Hotfix 1 a 2)
 • Označení 6.1.0007 - verze obsahující Service pack 1 (neobsahuje Service pack 2 + Hotfix 1 a 2)
 • Označení 6.0.0021 - první vydání které neobsahuje žádné updaty a service packy

 

Poznámka: Veškeré updaty daných verzí jsou volně ke stažení na www.cadnet.cz nebo www.cadkon.eu. Kompletní instalační balíčky obsahující veškeré updaty najdete ke stažení v Download zóně Helpdesku.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Od verze 2016 (se service packem 1) je CADKON+ plně podporován pod Windows 10.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Od verze 2014 je CADKON+ plně podporován pod Windows 8 a Windows 8.1.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pod nabídkou Start (Windows)/ Programy/ AB Studio/ CADKON (verze)/ najdete nástroj Obnovit výchozí nastavení, který vyresetuje veškeré uživatelské nastavení programu do výchozího stavu.

Program na obnovení původního nastavení je také dostupný po spuštění exe souboru CkMigrator.exe, který je umístěn v instalačním adresáři CADKONu. Obvyklé umístění: C:\Program Files\AB Studio\Cadkon (verze).

Poznámka: Program na obnovení nastavení je dostupný v CADKON+ od verze 2016 a v CADKON nadstavbě nad AutoCAD od verze 2017.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKON+ existují dva typy záloh:

 • Automatická záloha souboru, která se vytváří v zadaný časový interval do Tempu.
 • Automatická záložní kopie souboru, která se vytváří do adresáře aktuálně otevřeného výkresu při použití funkce "Uložit".

 

Automatická záloha dle časového intervalu

Automatické zálohování vytvoří zálohu výkresu v zadaný časový interval definovaný v minutách (výchozí hodnota je 15 minut; výběr hodnoty 0 minut je stejný jako vypnutí automatického ukládání). Změnu je možné provést proměnnou "SAVETIME".

Výchozí cesta pro ukládání souborů je C:\Users\Uživatelský profil\AppData\Local\Temp. Soubor je ukládán dle nastaveného časového intervalu s příponou *.SV$. Připonu záložního souboru je nutné změnit na *.DWG, aby bylo možné záložní výkres otevřít. Cestu k záložní souborům je možné změnit proměnnou "SAVEFILEPATH".

Všechna zmíněná nastavení jsou dostupná v dialogu "Možnosti" v kartě "Obecné". Nastavení je možné vyvolat příkazem "_CONFIG".

POZNÁMKA: Nepoužívejte příliš krátký čas pro automatické ukládání velkých výkresů, protože uložení velmi velkého výkresu může trvat minutu i více.

 

AUTOMATICKÁ ZÁLOŽNÍ KOPIE PŘI ULOŽENÍ

Záložní kopie výkresu je automaticky uložena při každém použití příkazu "Ulož". Záložní kopie výkresu je uložena do stejného adresáře jako originál výkres a je vytvořena s příponou *.BAK. Připonu záložní kopie výkresu je nutné změnit na *.DWG, aby bylo možné kopii výkresu otevřít.

Změnu nastavení (vyp/zap) je možné provést systémovou proměnnou "ISAVEBAK". Zmíněné nastavení je dostupné v dialogu "Možnosti" v kartě "Obecné". Nastavení je možné vyvolat příkazem "_CONFIG".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Základní CAD jádro AdvanceCAD, které je součástí instalace CADKON+, se instaluje jako více jazyková verze. V případě potřeby je možné po instalaci, ve spuštěném CADKONu+ zvolit, jaké jazykové prostředí pro CAD jádro preferujete. Výchozím jazykem je čeština, pro případnou změnu použijete proměnnou _CHANGELANG, kde např. pro angličtinu zadáte volbu ENG_INT.
Jazykové prostředí profesního CADKON+ je vždy v češtině a nelze změnit.

Upozornění: Proměnná "_CHANGELANG" je dostupná pouze pro CADKON+ 2016 a starší. V novějších verzích (2017 a novějších) není možné přepnout jazykovou verzi. Jazyková verze novějších verzí se řídí dle zvoleného jazyka při instalaci (dostupná čeština, angličtina a polština).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pro funkčnost úvodní obrazovky musí být na PC nainstalován a funkční Microsoft .NET Framework 4.

Poznámka: Do vyřešení problému můžete zobrazení úvodního dialogového okna potlačit v nabídce G/ volba Možnosti/ Zobrazení úvodní obrazovky...

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení dialogových oken řídí proměnná "FILEDIA".

 • Hodnota 0 = dialogová okna nejsou zobrazena, cesty k souborům se vypisují pouze do příkazové řádky
 • Hodnota 1 = dialogová okna jsou zobrazena (výchozí nastavení)
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Tato situace nastane, pokud je proměnná SDI nastavena na hodnotu 1. Pokud chcete mít možnost otevřít více výkresů v rámci jednoho spuštěného CADu, nastavte proměnnou SDI na hodnotu 0.
 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Ukládání náhledů výkresu řídí systémová proměnná "RASTERPREVIEW"

 • Hodnota 0 = náhledy se společně s výkresem neukládají.
 • Hodnota 1 = náhled je uložen společně s výkresem.
Jak na to? nahoru
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Nastavení náhledu výběru řídí systémová proměnná "SELECTIONPREVIEW".

 • Hodnota 0 = náhledy výběru jsou vypnuté
 • Hodnota 1 = náhledy výběru jsou zapnuté při neaktivním příkazu
 • Hondota 2 = náhledy výběru jsou zapnuté při aktivním příkazu (výchozí hodnota)
 • Hodnota 3 = kombinace hodnoty 1 a 2

Poznámka: Nastavení je dostupné od verze 2019.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Příkazem "_TOOLBAR" zobrazte libovolný nástrojový panel (toolbar) a kliknutím pravého tlč. myši na zobrazený nástrojový panel, vyvolejte volby pro úpravu pracovního prostředí. Volbou Zobrazit kartu můžete vypnout zobrazení nepoužívaných karet z prostředí ribbonů.

Upozornění: Tento způsob úpravy pracovního prostředí je dostupný od verze 2019.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Příkazem "_CONFIG" vyvolejte dialogové okno Možnosti. V kartě "Uživatelské předvolby" najdete tlačítko "Nastavení pravého tlačítka", kde najdete všechny možnosti nastavení chování pravého tlačítka myši.

Ve výchozím stavu je zapnuté časově závislé kliknutí pravým tlačítkem myši, kdy krátký stisk (méně jak 250 milisekund) znamená Enter a dlouhý stisk (více jak 250 milisekund) vyvolá místní nabídku. Více informací o jednotlivých možnostech najdete v Nápovědě CADKON+ (F1).

Poznámka: Chování pravého tlačítka myši lze ovlivnit také pomocí systémové proměnné "SHORTCUTMENU" (výchozí hodnota 27). 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chování výběru ovlivňuje proměnná "PICKFIRST". Proměnná řídí, zdali je možné vybrat objekty před spuštením příkazu.

 • Hodnota 0 = objekty lze vybrat pouze po spuštení příkazu
 • Hodnota 1 = objekty lze vybrat před spuštěním příkazu (výchozí nastavení)
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chování výběru ovlivňuje proměnná "PICKFIRST". Proměnná řídí, zdali je možné vybrat objekty před spuštením příkazu, což ovlivňuje také způsob editace textu.

 • Hodnota 0 = objekty lze vybrat pouze po spuštení příkazu
 • Hodnota 1 = objekty lze vybrat před spuštěním příkazu (výchozí nastavení)

Pokud nelze editovat text poklepáním na text, nastavte proměnnou "PICKFIRST" na hodnotu 1.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jedná se o nastavení příkazu Zaobli/ volbu OŘež. Pokud je nastaven příkaz na Neořež, nebude funkční zaoblení s rádiusem nula. Změnu lze provést v rámci příkazu Zaobli ("_FILLET") nebo proměnnou "TRIMMODE".

 • Hodnota 0 = Neořež (zaoblení s rádiusem nula nebude funkční)
 • Hodnota 1 = OŘež (zaoblení s rádiusem nula bude funkční)
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Rozmístění nástrojových panelů, barvy pozadí plochy apod. se ukládá do výchozího profilu s názvem "CADKON 2018 (čeština)". Pokud potřebujete přenést nastavení pracovního prostředí z jednoho PC na druhé, stačí přenést profil CADKON.

Postup na zdrojovém PC:

 1. Na zdrojovém PC spusťte CADKON+ a příkazem "_CONFIG" vyvolejte dialog Možnosti.
 2. V kartě Profily, pomocí tlč. Export, vyexportujte profil s názvem CADKON.
 3. Uložený soubor s exportovaným profilem si přeneste na cílové PC.

Postup na cílovém PC:

 1. Na cílovém PC spusťte CADKON+ a příkazem "_CONFIG" vyvolejte dialog Možnosti.
 2. V kartě profily nastavte aktuální profil jakýkoli jiný, než výchozí profil s názvem CADKON.
 3. V dalším kroku smažte (nebo přejmenujte) výchozí profil CADKON.
 4. Pomocí tlč. Import naimportujte profil ze zdrojového PC a po importu tento profil nastavte jako aktuální (tlč. Aktuální).

Poznámka: Vyexportováním profilu lze zálohovat pracovní prostředí např. před přeinstalací celého programu. 

Upozornění: Profil lze migrovat pouze mezi stejnými verzemi CADKON+ a tento návod platí pro verzi 2018 a nižší.

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Klávesou CTRL+1 vyvolejte dialog Vlastnosti, ve kterém najdete volbu Uzamknutý výřez s volbou Ano/ Ne.

 • Ano = výřez je zamknutý (pro zoom a posun pohledu)
 • Ne = výřez je odemknutý

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Postup:

 • Dvojklikem se přepněte do požadovaného výřezu (v Rozvržení). Rámeček výřezu bude po přepnutí do výřezu silně zvýrazněn.
 • Příkazem "_UCS" natočte souřadný systém. Existuje celá řada možností jak natočit souřadný systém, např. volbou "OBjekt" lze vybrat ve výkresu hranu stěny (jakéhokoli prvku), podle které se natočí souřadný systém.
 • Příkazem "_PLAN" natočte pohled dle aktuálního USS, nastaveného dle předchozího bodu.

Poznámka: Takto natočený souřadný systém/ pohled je nezávislý na modelovém prostoru. V každém výřezu je možné mít různě natočený souřadný systém/ pohled. Stejný postup se používá pro nastavení USS a pohledu v rozvržení.

Upozornění: V případě, že máte ve výřezu nastavenou proměnnou "UCSFOLLOW" na hodnotě 1, ihned po natočení souřadného systému se automaticky natočí pohled dle aktuálního USS (není nutné již použít příkaz "_PLAN").

Zobrazit odkaz na tento záznam:

 

Obr 1. Ukázka výkresu před natočením souřadného systému a pohledu. Objekty nejsou rovnoběžné s osou X a Y, výkres má nastaven globální souřadný systém.

Postup:

 • Příkazem "_UCS" natočte souřadný systém. Existuje celá řada možností jak natočit souřadný systém, např. volbou "OBjekt" lze vybrat ve výkresu hranu stěny (jakéhokoli prvku), podle které se natočí souřadný systém. Nebo další velmi používaný způsob je volbou "3body" - prvním bodem zadáte počátek uživatelského souřadného systému, druhým bodem zadáte směr osy X a třetím bodem směr osy Y.
 • Po natočení souřadného systému, natočte příkazem "_PLAN" pohled dle aktuálního USS, nastaveného dle předchozího bodu.

Upozornění: V případě, že máte ve výkresu nastavenou proměnnou "UCSFOLLOW" na hodnotě 1, ihned po natočení souřadného systému se automaticky natočí pohled dle aktuálního USS (není nutné již použít příkaz "_PLAN").

 

Obr 2. Ukázka výkresu po natočením souřadného systému a pohledu. Objekty jsou rovnoběžné s osou X a Y, výkres má nastaven uživatelský souřadný systém.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKON+ je možné nastavit dvě různě vypadající prostředí. Prostředí tvořené pásy karet tzv. ribbony (výchozí prostředí programu) a prostředí tvořené toolbary tzv. nástrojovými panely. Přepínat mezi prostředím ribbonů nebo toolbarů lze pomocí pracovních prostorů.

Nastavení pracovního prostoru je dostupné zadáním příkazu "_CK_WORKSPACE", kde jsou na výběr jednotlivá prostředí. Příkaz na přepnutí pracovního prostoru je také dostupný přímo z prostředí ribbonů a toolbarů viz obrázky.

Obr. Příkaz na přepnutí pracovních prostorů dostupný v prostředí ribbonů (pásů karet).

 

Obr. Příkaz na přepnutí pracovních prostorů dostupný v prostředí toolbarů (nástrojových panelů).

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Výchozí hodnota globálního měřítka typu čáry ("LTSCALE") je předdefinovaná v souboru CADKONLT.DAT, který je umístěn na cestě C:\Users\"Váš profil"\AppData\Roaming\AB Studio\"Verze CADKONu"\cs\Dat.

Výchozí hodnota "LTSCALE", ze které program při Startu CADKONu vychází = 10 pro měřítko 1:50 (mm).

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Rozhození kót je způsobeno chybně asociovanou kótou ke kótovanému objektu. Ve většině případů nejsou kóty asociovány k objektu, ale k bodu předchozí kóty, protože byl během kótování zapnut UCHOP bod a tím vznikla chyba v asociaci (místo objektu byl vždy chycen bod nějaké např. vedlejší kóty - každá kóta má na začátku vynášecí čar tečku (bod).

V CADKON+ je toto plně asociativní kótování standardně vypnuto. Jaké kóty se budou vytvářet je řízeno proměnnou "DIMASSOC".

 • Hodnota 0 = rozložené kóty
 • Hodnota 1 = neasociativní kóty (výchozí hodnota)
 • Hodnota 2 = plně asociativní kóty

Změna proměnné "DIMASSOC" má vliv pouze na nově vytvářené kóty. Stávající plně asociované kóty ("DIMASSOC" = 2) můžete změnit na neasociativní kóty ("DIMASSOC" = 1) příkazem "KÓTYODPOJ". Po odpojení chybně asociovaných kót bude posun výkresu v pořádku.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Existují dva různé způsoby:

 1. Pomocí klávesové zkratky CTRL+TAB - výkresy se procházejí cyklicky a není možné si zvolit, do kterého výkresu se přepnete.
 2. Pomocí nástroje viz obrázek - po kliknutí se zobrazí seznam všech otevřených výkresů a lze si přímo zvolit, do kterého výkresu se přepnete.

         

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Obecně platí, že komplexní typy čar jsou závislé na tzv. souboru tvaru (soubor *.SHX). Soubor tvaru zaručuje správné zobrazení těchto komplexních čar. Bez patřičného souboru tvaru, není správné zobrazení čar možné.

CADKON používá vlastní soubor tvaru s názvem CADKON.SHX. Tento soubor je standardně umístěn v: C:\ProgramData\AB Studio\Cadkon (verze)\cs\Slb.

Aby se čáry CADKONu zobrazovaly i v jiných CAD softwarech (bez CADKONu) správně, musíte společně s DWG výkresem, poskytnout také příslušný soubor tvaru. Soubor si musí uživatel jiného CAD softwaru (bez CADKONu), nakopírovat do vyhledávacích cest programu. Např. v AutoCADu je nutné soubor nahrát do C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD (verze)\Support.

V CADKON+ (také v AutoCADu) existuje příkaz "_ETRANSMIT", který vytváří tzv. přenosový balíček. Příkaz vytvoří adresář nebo rovnou zazipuje vybraný výkres, včetně všech závislých souborů výkresu (nastavení tiskáren, soubory tvaru, písma, xrefy, obrázky atd.). Je to nejjednodušší postup, jak předat kompletně celý projekt kolegům nebo projekt pro archivaci, včetně všech závislých souborů.

Ukázka zobrazení typů čar CADKONu, bez příslušného souboru CADKON.SHX

Ukázka zobrazení typů čar CADKONu, s příslušným souborem CADKON.SHX

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKON+ existuje příkaz "publikovat", který umožňuje tisk několika výkresů a jejich rozvržení najednou. Příkaz je dostupný na kartě "Výstup" nebo vypsáním příkazu "_PUBLISH".

V rámci příkazu na publikování je možné přidat libovolné DWG/ DWT výkresy, které je možné tisknout do formátu DWF, PDF nebo na tiskárnu, která je nastavena v rámci vybraných výkresů. Při publikování je možné zvolit, zdali se budou publikovat listy modelu nebo rozvržení.

Při publikování do PDF je možné nastavit, zdali se bude vytvářet vícelistové PDF (všechny načtené výkresy/ rozvržení budou publikovány v rámci jednoho PDF) nebo zdali se vytvoří z každého načteného výkresu/ rozvržení samostatný PDF soubor.

Poznámka: Při spuštění funkce na publikování, se automaticky žádné otevřené výkresy do dialogu na publikování nenačítají. Vždy je nutné ručně vybrat výkresy, které chcete publikovat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Kromě základních pravoúhlých výběrů "oknem" (výběr zleva do prava) a "křížením" (výběr zprava do leva) existují i dalších možnosti výběru objektů, které se zadávají pomocí klíčových písmen.

Další způsoby výběru lze aktivovat při jakémkoli příkazu, při výzvě "vyberte objekty".

Kompletní seznam způsobů výběru objektů:

 • "OK" = výběr oknem (výchozí výběr zleva do prava)
 • "OP" = výběr okno polygon
 • "VN" = výběr oknem vně (inverzní výběr)
 • "K" = výběr křížením (výchozí výběr zprava do leva)
 • "KP" = výběr křížený polygon 
 • "VP" = výběr vnější polygon (inverzní výběr)
 • "OKR" = výběr okno kružnice
 • "KK" = výběr křížená kružnice
 • "VK" = výběr vnější kružnice (inverzní výběr)
 • "N" = výběr napříč (vše co protnete pomocnou křivkou bude vybráno)
 • "P" = výběr předchozího výběru
 • "L" = výběr posledního nakreslené/ vloženého objektu daného výkresu

Existuje také tzv. cyklický výběr, který se používá při výběru více objektů nakreslených nad sebou. Více o cyklickém výběru...

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Během kreslení můžete dočasně omezit aktivní úchop pouze na jeden vybraný. Pokud máte jakýkoli aktivní příkaz, můžete vyvolat pomocí klávesy SHIFT+pravé tlč. myši nabídku dočasných úchopů. Při výběru některého z nich, se dočasně potlačí nastavení trvalých UCHOP na vybraný. Výběr dočasného úchopu platí pouze pro jeden krok a jakmile se dočasných úchop použije, vrací se zpět nastavení trvalých UCHOP.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKON+ nelze vytvářet objekty s měřítky poznámek, lze však měřítka poznámek ovládat a konfigurovat. Existují tyto příkazy a proměnné pro práci s měřítky poznámek:

 • "CANNOSCALE" - příkaz, pomocí kterého lze zobrazit aktuální hodnotu měřítka poznámek výkresu a pomocí kterého, lze změnit aktuální měřítko poznámek výkresu.
 • "CANNOSCALEVALUE" - proměnná (pouze pro čtení), pomocí které lze vypsat aktuální hodnotu měříka poznámek.
 • "MSLTSCALE" - proměnná, pomocí které se řídí měřítko typů čar v modelovém prostoru.
  • Hodnota 0 = typy čar v modelovém prostoru nepřejímají měřítko podle měřítka poznámek.
  • Hodnota 1 = typy čar v modelovém prostoru přejímají měřítko podle měřítka poznámek.
 • "ANNOALLVISIBLE" - proměnná, pomocí které lze skrýt nebo zobrazit objekty poznámek, které nepodporují aktuální měřítko poznámky.
  • Hodnota 0 = zobrazí pouze objekty, které podporují aktuální měřítko poznámky.
  • Hodnota 1 = zobrazí všechny objekty s poznámkou.
 • "ANNOAUTOSCALE" - proměnná, pomocí které lze aktualizovat objekty s měřítky poznámek, aby podporovaly změněné (příkazem "CANNOSCALE") měřítko poznámky
  • Hodnota 0 = objektům s poznámkou není přidáno nově nastavené měřítko poznámky
  • Hodnota 1 = přidá nově nastavené měřítko poznámky všem objektům s poznámkou, které podporují aktuální měřítko. Jsou vyloučeny objekty s poznámkou v zmrazených, vypnutých a zamknutých hladinách.
  • Hodnota 2 = přidá nově nastavené měřítko poznámky všem objektům s poznámkou, které podporují aktuální měřítko. Jsou vyloučeny objekty s poznámkou v zmrazených, vypnutých, zamknutých hladinách, včetně výřezu.
  • Hodnota 3 = přidá nově nastavené měřítko poznámky všem objektům s poznámkou, které podporují aktuální měřítko. Jsou vyloučeny objekty s poznámkou v zamknutých hladinách.
  • Hodnota 4 = přidá nově nastavené měřítko poznámky všem objektům s poznámkou, které podporují aktuální měřítko.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Překontrolujte nastavení cesty pro ukládání dočasných kopií souborů externích referencí. Cesta je definovaná proměnnou "XLOADPATH". Výchozí cesta pro ukládání dočasných kopií by měla být do Tempu pod profilem uživatele, nikoli do Program Files, kam program nemá plná práva pro zápis.

Zadejte zmíněnou proměnnou a vypište cestu "C:\Users\doplňte Váš profil\AppData\Local\Temp" po změně cesty vypněte a znovu zapněte CADKON. Po novém otevření CADKON+ ověřte danou proměnnou, že je nastavena na novou cestu a teprve poté zkuste otevřít výkres s Xrefem.

Cesta pro ukládání dočasných kopií souborů externí reference, je také přístupná v dialogu Možnosti, který vyvoláte příkazem "_CONFIG".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Dialogová okna si pamatují poslední umístění na obrazovce. Pokud změníte zásadně rozlišení nebo odpojíte sekundární monitor, dialogy nemusí být viditelné (zobrazují se mimo viditelnou část kreslící plochy).

Před odpojením monitoru, doporučujeme dialogy přesunout zpět na primární monitor. Popř. je nutné provést reset nastavení CADKON+.

V některých případech lze obnovit výchozí nastavení jednotlivých dialogových oken.

 • Dialogové okno Mtextu - velikost a umístění je zapsané v registrech Windows: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graitec\AdvanceCAD\"verze"\Profiles\CADKON "verze" (čeština)\Dialogs\Mtext. Po smazání klíče Mtext bude při spuštění CADKON+ obnoveno výchozí nastavení dialogového okna Mtextu.
 • Dialogové okno Nastavení CADKON+ - velikost a umístění je zapsané v souboru CADSET.DAT, který je umístěn na cestě: C:\Users\"Váš profil"\AppData\Roaming\AB Studio\CadkonPlus_"verze"\cs\Dat. Soubor lze otevřít v libovolném txt editoru a pro reset pozice je nutné ze sekce [CADSET] odstranit řádky SIZE_X, SIZE_Y, POS_X, POS_Y.
 • Dialogové okno Makroeditor nebo Zadání parametrů makra (nástroj pouze v CADKON+ MEP/ TZB) - velikost a umístění je zapsané v souboru Makroeditor.ini, který je umístěn na cestě: C:\Users\Váš profil\AppData\Roaming\AB Studio\CadkonPlus_2018\cs\Dat. Soubor lze otevřít v libovolném txt editoru a pro reset pozice je nutné smazat zápisy Placement.
 • Dialogové okno Průzkumník obsahu (CTRL+2) - velikost a umístění je zapsané v registrech Windows: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graitec\AdvanceCAD\"verze"\Profiles\CADKON "verze" (čeština)\Config. Po smazání klíče "WNDPTEXP" a "WNDSTEXP" bude při spuštění CADKON+ obnoveno výchozí umístění dialogového okna Průzkumník obsahu.

Poznámka: Pokud se nezobrazují dialogy základních příkazů, překontrolujte také proměnnou "FILEDIA" viz další informace.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pomocí uzlových bodů lze objekty jednoduše protahovat, posouvat, otáčet, měnit měřítko, zrcadlit, kopírovat atd. Všechny tyto základní editační příkazy jsou dostupné po kliknutí na uzlový bod libovolného objektu, kdy pomocí mezerníku cyklicky procházíte zmíněné volby uzlového bodu.

Tzn. vyberete bez jakéhokoli příkazu objekt = zobrazí se modré (výchozí barva) uzlové body. Pokud kliknete na libovolný uzlový bod, objeví se v příkazovém řádku výchozí volba protáhni + další volby [referenční Bod/Kopie/Zpět/koNec]. Pomocí mezerníku na klávesnici se můžete přepnout na další základní příkazy, které jsou v pořadí: Protáhni (výchozí)/ Posun/ Otočit/ Měřítko/ Zrcadli.

Pro objekty typu křivka a šrafy jsou navíc implementovány další volby uzlového bodu, které se zobrazují při najetí kurzoru na uzlový bod. Pomoci daných voleb lze přidávat vrcholy, odebírat vrcholy, převádět rovné úseky na oblouky. U šrafů se navíc může pomocí hlavního uzlového bodu řídit úhel šrafu, měřítko šrafu a bod zarovnání.

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKON+ existuje příkaz "_EXPORT", pomocí kterého můžete vybrané objekty exportovat do PDF. Výhodou je velmi jednoduché a rychlé použití. Nevýhodou je, že tento způsob neumí exportovat obsah vybraného výřezu a při exportu nelze zadat všechny parametry, jako při klasickém tisku.

Další možností je, že si nainstalujete virtuální tiskárnu pro výstup do PDF a následně budete moci vytvářet PDF klasicky přes tisk, kde nejste omezeni žádným nastavením. Existuje celá řada tiskáren s výstupem do PDF, které jsou volně ke stažení:

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Při Startu CADKONu je nakopírován obsah výkresu Cadkon2d.dwg, který je umístěn na cestě: C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus (verze)\cs\Template. V dané šabloně jsou nadefinované kótovací styly a styly textů, které můžete libovolně upravit nebo doplnit další požadované styly.

Před editací dané šablony doporučujeme výchozí šablonu Cadkon2d.dwg zálohovat

Upozornění: Při editaci šablony v CADKON+, nesmí na dané šabloně proběhnout Start CADKONu (nastavení jednotek a měřítka), jinak nebude šablona funkční.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Nastavení barvy kreslící plochy, velikost nitkového kříže, nastavení cest programu, rozmístění nástrojových panelů (toolbarů) a další nastavení se ukládá do tzv. profilu. Tento profil najdete v dialogu Možnosti (karta Profily), který vyvoláte příkazem "_CONFIG". Profily je možné exportovat a importovat mezi různými PC viz tento návod.

CADKON+ při spuštění vždy hledá a načítá výchozí profil s názvem "CADKON XY (čeština)". Pokud nastavíte ručně jiný výchozí profil, vždy se při dalším spuštění bude načítat původní výchozí profil.

Pokud potřebujete, aby se načítal profil s Vaším nastavením, musí se jmenovat jako výchozí/ defaultní profil. Tzn. originální profil CADKON+ např. zálohujte přejmenováním jako "zaloha_CADKON (čeština)" a vlastní profil přejmenujte na výchozí název "CADKON XY (čeština)".

Možné je také upravit spouštěcí ikonu CADKON+, kdy ve Vlastnostech ikony/ do pole Cíl dopíšete za cestu parametr /p "název profilu". Při použití takto upraveného zástupce, můžete spouštět CADKON+ s libovolným názvem profilu. 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ obsahuje již předdefinované klávesové zkratky všech základních příkazů. Předdefinované klávesové zkratky jsou totožné s jinými CAD programy (např. s AutoCADem). Kompletní seznam klávesových zkratek CADKON+ ke stažení.

V CADKON+ je možné definovat nové zkratky nebo upravit stávající. Existují dva typy zkratek:

 • volání příkazu pomocí definované klávesy (zkratky) s následným potvrzení klávesou Enter
 • nebo pomocí kombinace kláves s např. klávesou Ctrl. nebo Shift

1. Klávesové zkratky s následným potvrzením klávesou Enter.

Zadejte příkaz PŘIZPŮSOBENÍ (_CUSTOMIZE) a v dialogu zobrazte kartu Aliasy. Ta zobrazuje již definované zkratky (sezman Aliasy) a jim přiřazené příkazy (pole Příkaz).

 • Pro změnu stávající zkratky ji v seznamu Aliasy vyhledejte, v seznamu Dostupné příkazy vyberte požadovaný nový příkaz a pomocí tlačítka Přiřadit provedete spojení vybraného příkazu se stávající zkratkou.
 • Pro vytvoření nové zkratky klikněte na tlačítko Nový, do pole Alias napište znaky nové zkratky a následně v seznamu Dostupné příkazy vyberte požadovaný příkaz a pomocí tlačítka Přiřadit provedete spojení vybraného příkazu s novou zkratkou.

Tip:

Také je možné využít stávající PGP soubor zkratek z AutoCADu. Opět v kartě Aliasy v dolní části dialogu zvolte tlačítko Importovat…, v zobrazeném dialogu pro vybrání souborů přepněte v nabídce Soubory typu na Soubory aliasů AutoCAD (pgp), následně vyhledejte příslušný acad.pgp soubor. Například výchozí soubor klávesových zkratek pro AutoCAD LT 2013 je umístěn v C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD LT 2013/UserDataCache/cs-CZ/Support.
Pokud klávesové zkratky chcete upravovat v externím textovém souboru, např. v Notepadu, tak je nutné nejprve opět z karty Aliasy provést export do formátu *.pgp nebo *.ica. Po provedené úpravě takto vzniklého textového souboru je nutné jej opět importovat.

 

2. Druhou možností pro volání zkratek jsou zkratky volané pomocí spojení kláves CTRL+další znak, ALT+další znak, CTRL+ALT+ další znak, CTRL+SHIFT+další znak nebo ALT+SHIFT+další znak. Nastavení se provádí v kartě Klávesnice příkazu PŘIZPŮSOBENÍ (_CUSTOMIZE). Způsob přiřazení zkratek je obdobný jako již výše popsaný způsob u Aliasů. V dostupných příkazech pro připojení klávesové zkratky nejsou však příkazy CADKONu, ale pouze příkazy AdvanceCADu (CAD jádra).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pro skrytí/ zobrazení příkazové řádky CADKON+ použijte klávesovou zkratku CTRL+9.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Na příkazové řádce zadejte proměnnou "VPCONTROL" a její hodnotu nastavte na 0.

UPOZORNĚNÍ:

Tato proměnná je k dispozici v Advance CAD a CADKONu+ od verze 2015.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení řídí proměnná "DYNMODE".

 • Hodnota 0 = automatické dokončování je vypnuté.
 • Hodnota 1 = automatické dokončování je zapnuté.

Poznámka: Proměnná ovlivňuje chování automatického dokončování příkazů a proměnných ve verzi 2018 a nižších.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Cyklický výběr aktivujete přidržením klávesy SHIFT+mezerník a kliknutím levého tlačítka myši na objekt. Po kliknutí již není nutné držet klávesy SHIFT+mezerník a mezi více objekty, které leží nad sebou, se přepínáte klikáním levého tlačítka myši. 

Cyklický výběr je možné aktivovat v rámci jakéhokoli příkazu, při výběru objektu a také lze aktivovat bez jakékoli funkce.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jsou čtyři možnosti:

 • Do názvu místnosti přidat označení bytu, např. 1.A.01, kde písmeno A označuje byt. Tímto způsobem bude v legendě místností patrné, jaké místnosti patří k danému bytu. Nelze však takto automaticky vykázat pouze plochy jednotlivých bytů. Ty získáte ručním sečtením ploch místností bytu. Sečtením ploch místností bude celková plocha bytu však bez případných zastavěných ploch (příček, stěn).

 • Přidat označení bytu jako další položku do popisu místnosti. Tímto získáte ve vykreslené legendě samostatný sloupec, označující jednotlivé byty a řadící místnosti po těchto bytech. Pro získání plochy celého bytu platí to samé jako v předchozím případě.
 • Pro automatické vykázání ploch bytů, lze až ve fázi vytváření legendy, příkazem „Tabulka místností“, využít možnost třízení podle podlaží. Místo názvu podlaží se však zadá označení bytu. Postup je tedy následující. Po vyvolání příkazu „Tabulka místností“ vyberete ve výkresu pouze místnosti v rámci jednoho bytu. V dialogu tabulky zadáte v kartě Tvar v položce Název podlaží označení bytu, např. A. Následně provedete vyhodnocení tabulku, ale uložíte ji do tzv. zápisu pro další zpracování, kde se vytvoří soubor, obsahující zadaná data. Takto uložíte data všech bytů, které chcete následně společně vyhodnotit do tabulky. Následně přes kartu Seznam zpracovaných tabulek načtete uložené soubory (zápisy) a vytvoříte jednu tabulku, obsahující sloupec Byt (Podlaží) a Plocha bytu (Plocha podlaží). Opět zde ale platí, že celková plocha bytu však bude bez případných zastavěných ploch (příček, stěn).
 • Pro získání celkové plochy bytu včetně případných zastavěných ploch (příček, stěn) je možné vytvořit samostatné popisy místností, v tomto případě popisy bytů. Celková plocha bytu se ve výkresu označí vykreslením křivky na hranici bytu. Následně se pomocí příkazu „Popis místností výběrem křivky“ vytvoří popis bytu obsahující odečtenou plochu bytu z hraniční křivky. Tyto popisy bytů se pak vyhodnotí v samostatné tabulce stejně, jako běžné místnosti.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Problém je ve výkresech, kde je použito velké množství hladin. Často to bývá v případech, kdy do Vašeho výkresu je připojeno několik externích referencí.

V těchto případech zadejte na příkazové řádce proměnnou "MAXSORT" a zadejte vyšší číslo (počet hladin).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jedná se o kreslení balkonových dveří, francozského okna, které se vykreslí přes funkci Otvoru s dveřmi. Pro názorný příklad se podívejte na instruktážní video: VÝUKA: Balkonové dveře, francouzské okno

Vykazování výplní otvorů do tabulky není závislé na tom, že otvor je nebo není vykreslen CADKONem. I otvor vykreslený „holým" CADem můžete vykázat do tabulky, jelikož výkazy se provádějí na základě vykreslených bublin, které popisují jednotlivé prvky (okna, dveře, …). Bubliny se vykreslují až dodatečně a proto je jedno, jestli položkovaný prvek je nebo není kreslen CADKON funkcí, viz video: VÝUKA: Bubliny - položkování a vyhodnocení prvků

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Funkce na editace nebo kreslení otvorů pracují s vybranou stěnou tak, že ji nově vykreslují do výkresu, podle vlastností aktuálně nastaveného stylu hladin CADKONu (soubory*.LKM). Ten se nastavuje v rámci funkce Nastavení CADKONu (příkaz _CK_SET,  v zobrazeném dialogu karta Hladiny).

Řešením je vytvořit si další styl hladin CADKONu, kde hladina pro stěny bude mít jiný název než stávající používaná hladina stěn (v rámci stylu je nutné kromě vlastností změnit také název hladiny, změna pouze vlastností bez názvu hladiny se neprojeví změnou ve výkresu) a také bude mít potřebné nastavení vlastností, jako např. tlopušťky čáry. Tento nový styl se následně nastaví jako aktuální jen pro nově vytvořené objekty ve stávajícím výkresu (po OK v dialogu nastavení stylu CADKONu dejte NE pro neměnění stávajících entit ve výkresu). Takže nyní se nově kreslené otvory nebo editované stávající otvory budou vykreslovat do stěn podle nového nastavení aktuálního stylu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Toto je díky volbě, která je v dialogu stropů v sekci Vložky jako zatržítko "Minimální a maximální krytí vložek". Pokud je zadáno "Minimální krytí vložek", tak nelze vložky klást mimo zadanou plochu, program to nedovolí. Pokud zvolíte zatržítko "Maximální krytí vložek", tak již půjde klást vložky i mimo zadanou plochu kladení.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení výplní řídí proměnná "FILLMODE".

 • Hodnota 0 = objekty nejsou vyplněny
 • Hodnota 1 = objekty jsou vyplněny (výchozí hodnota)

Upozornění: Po změně nastavení je nutná regenerace výkresu.

Poznámka: Výplně se nemusí zobrazovat také z důvodu natočeného pohledu. Pokud máte správně nastavenou uvedenou proměnnou, příkazem "_PLAN" změnťe pohled na půdorys, dle aktuální USS.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Způsob zobrazení textů se řídí proměnnou "QTEXTMODE".

 • Hodnota 0 = texty jsou zobrazeny
 • Hodnota 1 = texty jsou potlačeny, místo textu se zobrazí rámeček (nastavení pro rychlejší překreslování velkých výkresů)
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chování textu při zrcadlení řídí proměnná "MIRRTEXT":

 • Hodnota 0 = texty nejsou zrcadleny v rámci příkazu "_MIRROR"
 • Hodnota 1 = texty jsou zrcadleny v rámci příkazu "_MIRROR" (výchozí hodnota)
Zobrazit odkaz na tento záznam:
CADKON+ obsahuje tyto systémové proměnné, pomocí kterých lze řídit útlum:
 • LAYLOCKFADECTL = řídí intenzitu útlumu zamknutých hladin (od verze 2019)
 • XDWGFADECTL = řídí intenzitu útlumu připojených externích referencí (od verze 2019)
 • XFADECTL - řídí intenzitu útlum reference/ bloku upravovaném na místě (od verze 2017)

Poznámka: hodnoty útlumu jsou platné v rozsahu od 0 do 90%.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

To může mít více příčin:
1. Funkce Řez schodiště zapíná hladinu CKCSHODY_3, ve které je vykresleno prostorové 3D schodiště a z něho se právě tento řez vytváří. Pokud je tato hladina ve výkresu zmražena, což je v tomto případě chyba, má být standardně pouze vypnuta, tak se řez nevytvoří. Pokud je hladina standardně vypnuta, funkce Řez schodiště si ji zapne a po vykreslení řezu do výkresu zase vypne.
2. Dále mohou nastat problémy při půdorysném přesouvání schodiště na jiné místo, jelikož lze zapomenout přesunout i 3D zobrazení, které je standardně ve vypnuté hladině CKCSHODY_3. Postup při posouvání schodiště by měl být takový, že nejprve zapnete hladinu CKCSHODY_3, pak schodiště půdorysně posunete a následně zase hladinu CKCSHODY_3 vypnete. Náprava toho, že je pouze vykresleno 2D schodiště a 3D se nachází někde jinde nebo prostě není, je jednoduchá. Vyvolejte příkaz Editace schodiště a vyvberte 2D schodiště, zobrazený dialog parametrů schodiště pouze potvrďte OK a tím dojde k znovu vytvoření 3D schodiště, takže následně lze provést řez schodištěm.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení řídí systémová proměnná "SELECTIONAREA".

 • Hodnota 0 - zobrazují se pouze obrysy výběrových oken.
 • Hodnota 1 - zobrazují se barevně oblasti výběrových oken.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Výšky textů v popisech místností lze hromadně měnit právě přes Správce popisů místností výběrem jiné masky.

 

Masku vytvoříte při vytváření jednotlivých popisů a je do ni ukládán kompletní vzhled popisu včetně výšky textů.

 

 

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V případě délkové kóty doplněné o kótu otvor zadáte po spuštění příkazu „Kótování otvoru“ místo výběru výplně otvoru klávesu Enter, tak v zobrazeném dialogu můžete zatrhnout možnost Vložit jako druhou kótu, pak se kóty chovají odděleně a lze je tak i posouvat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Vše ohledně měřítek vkládaných bloků závisí na jednotkách v jakých je zdrojový blok vytvořen a dále na nastavení příslušných proměnných. Základní proměnnou řídící měřítko vkládaných bloků do výkresu je "INSUNITS", která pro každou konkrétní jednotku má vlastní jedinečnou hodnotu, např. pro metry je to hodnota 6, pro milimetry je to 4 a měla by být správně nastavena v každém výkresu.

Bloky vkládané do aktuálního výkresu by měly mít ve svém zdrojovém výkresu nastavenu hodnotu proměnné "INSUNITS" podle jednotek, v nichž jsou bloky vytvořeny. Pro kontrolu a případnou nápravu problému otevřete jako samostatný výkres některý z bloků, které se chybně vkládají. Pomocí Vzdálenosti odměřte některou část objektu pro zjištění, zda je kreslen v metrech nebo milimetrech. Pokud bude v metrech, tak zadejte na příkazovou řádku "INSUNITS" a nastavte hodnotu 6. Pokud bude v milimetrech, tak zadejte na příkazovou řádku "INSUNITS" a nastavte hodnotu 4. Výkres uložte. Následně otevřete výkres, do něhož budete chtít blok vkládat a taktéž zde zadejte na příkazovou řádku "INSUNITS" a nastavte hodnotu podle aktuálních jednotek. Proveďte vložení bloku, nyní by se již měl vkládat ve správném jednotkovém měřítku.

V případě starších výkresů nebo bloků vytvářených ve starších verzích CADu, kde proměnná "INSUNITS" nebyla definována, je načtením těchto výkresů do novějších verzí CADu nastavena automaticky "INSUNITS" = 0. V tomto případě řídí správný převod měřítka jednotek proměnná "INSUNITSDEFSOURCE". Tu v aktuálním výkresu, do něhož budete vkládat tyto bloky nastavte na hodnotu odpovídající jednotkám, v nichž jsou bloky tvořeny, pro metry "INSUNITSDEFSOURCE" = 6, pro milimetry "INSUNITSDEFSOURCE" = 4. Tímto nastavením nebudete muset ukládat do všech výkresů s bloky konkrétní hodnotu pro "INSUNITS". Pozor, to ale platí pokud výkresy pocházejí ze starších verzí a tím pádem se automaticky nastavuje "INSUNITS" = 0.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Naskenoval jsem si stavební výkres, vložil do CADKONu+, ale u obrázku se zobrazuje jeho bílé pozadí. Lze to nějak vypnout?

U naskenovaného obrázku je nutné nastavit správnou barevnou hloubku. To lze udělat různými způsoby a my doporučejeme následující postup:

 1. Stáhněte si a nainstalujte program www.irfanview.com.
 2. Spusťte program IrfanView a otevřete v něm naskenovaný obrázek.
 3. Z roletového menu spusťte Image > Decrease color depth a zvolte volbu "2 colors".
 4. Soubor uložte ve formátu PNG a vložte do CADKONu+.

Doporučuje se také podívat na výukové video Práce s naskenovanými obrázky a PDF.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Může se jednat o výkres z AutoCADu, ve kterém jsou použita měřítka poznámek, která mimo jiné ovlivňují i rozteče (zobrazení) čar v modelovém prostoru.

CADKON+ neumí pracovat s měřítky poznámek, takže je nutné tuto funkčnost vypnout.

Do příkazové řádky zadejte proměnnou "MSLTSCALE" a její hodnotu nastavte na 0 (nula). Následně regenerujte (příkaz "REGEN") výkres v modelovém prostoru. 

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 1. Označte výřez a zobrazte dialog Vlastnosti (CTRL+1)
 2. Ve Vlastnostech dohledejte pole Měřítko výřezu a zvolte požadované měřítko.

Poznámka: Měřítko výřezu lze změnit také příkazem "ZOOM". Pokud se dvojklikem přepnete do výřezu, příkazem "ZOOM" zadejte požadované měřítko ve formátu "AA/AAxp" - místo AA/AA zadejte měřítko (např. pro 1:50 zadejte "1/50xp").

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení řídí proměnná "PSLTSCALE".

 • Hodnota 0 - měřítko zobrazení typů čar je shodné s měřítkem v modelovém prostoru.
 • Hodnota 1 - měřítko zobrazení.typů čar se řídí (násobí) nastaveným měřítkem výřezu.

Upozornění: Po změně nastavení je nutné regenerovat (příkazem "REGEN") obsah jednotlivých výřezů!

Poznámka: V CADKON+ (CADKON se samostatným jádrem) lze příkazem "_CK_SCALELINETYPE"  zobrazit dialogové okno pro možnost nastavení všech měřítek čar. V nadstavbě CADKON (nad AutoCADem) lze správce typu čar zobrazit příkazem "_LINETYPE".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Většina CAD softwarů vykresluje složité oblasti výplní pomocí trojúhelníkových ploch, aby byl ovladač tiskárny schopen tyto složité oblasti zpracovat a správně tisknout. V obrázku níže je vidět typický příklad zobrazení výplně SOLID ve vytvořeném PDF (PDF vytvořeno pomocí programu PDFCreator a zobrazené v Adobe Acrobat Readeru).

Aby se nezobrazovaly čáry trojúhelníkových ploch ve vytvořeném PDF, je nutné zrušit nastavení "Vyhladit čárové grafiky" v prohlížeči PDF (Adobe Acrobat Reader). Toto nastavení je dostupné v předvolbách prohlížeče/ Zobrazení stránky viz obrázek níže. Po zrušení této volby se již čáry výplní SOLID nebudou zobrazovat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

OTRAS

Tlačítko OTRAS (trasování uchopení objektů) je umístěné na stavovém řádku, vedle tlačítek POLAR, UCHOP, ORTO atd. OTRAS lze aktivovat/ deaktivovat kdykoli během kreslení klávesovou zkratkou F11. Aby bylo možné použít funkčnosti OTRAS, musí být také aktivní uchopení objektů UCHOP (F3).

Pokud je OTRAS aktivní, umístí se automaticky dočasný bod trasování všude tam, kam najedete kurzorem (během aktivního příkazu) a zobrazí se UCHOP. Dočasný bod trasování lze zrušit opětovným najetím kurzoru na stejné umístění, vypnutím OTRAS (klávesou F11) nebo zrušením příkazu.

Příklad odsazení kružnice o zadanou hodnotu od rohu obdélníku:

 

Obrázek 1.

Zadejte příkaz POSUN nebo KOPIE, vyberte kružnici a referenční bod pro posun/ kopii zvolte střed kružnice.

 •  

 

 

Obrázek 2.

Klávesou F11 aktivujte OTRAS a najeďte kurzorem myši (na daný bod neklikejte) na levý dolní roh obdélníku. Po najetí kurzoru na požadovaný roh obdélníku, se po krátké chvíli na daný bod automaticky umístí dočasný bod trasování (viz obrázek bod v červeném rámečku).

Kurzorem myši ukažte směr od dočasného bodu trasování, kterým se potřebujete odměřit. V daném směru se zobrazí pomocná čára polárního trasování (čárkovaná čára). Jakmile kurzorem ukážete směr a zobrazí se pomocná čára (čárkovaná čára) polárního trasování, zadejte na klávesnici hodnotu, o kolik chcete danou kružnici odsadit.

 

Obrázek 3.

Jakmile zadáte a potvrdíte hodnotu odsazení, objekt se posune/ zkopíruje požadovaným směrem o zadnou hodnotu. Na obrázku ukázka posunutí o 500 jednotek.

 

 

Poznámka: Tento postup lze aplikovat v rámci jakéhokoli příkazu na kreslení či editaci objektu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V každém výkrese se pracuje s tzv. mezemi výkresu. Jakmile je dosaženo daných mezí, nelze ve výkresu dále zoomovat nebo posouvat pohled a ve stavovém řádku programu se zobrazuje informace: "Je již nastaveno nejmenší možné měřítko zobrazení".

Meze se automaticky upraví dle aktuálního zobrazení výkresu, pokud výkres regenerujete. Po opětovném dosažení mezí je nutné výkres opět regenerovat.

Příkaz na regeneraci výkresu: "_REGEN" (klávesová zkratka "RE").

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ spusťte jako správce - klikněte pravým tlč. myši s přidrženým SHIFTem na spouštěcí ikonu CADKON+ a zvolte Spustit jako správce.

Po spuštění proveďte požadované nastavení v rozmístění nástrojových panelů (toolbarů) a program ukončete. Při dalším, již standardním spuštění, bude rozmístění nástrojových panelů (toolbarů), dle posledního stavu.

Upozornění: Po rozmístění nástrojových panelů nepoužívejte funkci na přepnutí pracovního prostoru (prostředí). Při přepnutí pracovního prostoru (prostředí), dojde vždy k nastavení výchozího stavu zvoleného prostředí.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Výchozí hodnotu průhlednoti pro celý výkres lze zadat pomocí proměnné "CETRANSPARENCY". Platné hodnoty jsou v rozmezí 0-90% (čím větší hodnota, tím větší průhlednost).

Výchozí hodnotu průhlednosti lze zadat také přes dialog Vlastnosti (CTRL+1), pokud není vybraný žádný objekt ve výkresu. Jakmile je vybraný objekt, hodnota průhlednosti přes dialog Vlastnosti je platná pouze pro vybraný objekt, nikoli pro celý výkres.

Upozornění: Průhlednost nelze tisknout, slouží pouze pro grafické zobrazení ve výkrese. Tisk průhlednosti připravujeme v rámci vývoje CADKON+.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zadejte příkaz "_CONFIG" - v kartě Zobrazení můžete změnit barvu zobrazení modelového prostoru a rozvržení.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Existují dva příkazy v rámci kterých lze obrátit směr úsečky nebo křivky:

 • Pokud se jedná o křivku, změnit směr lze příkazem "_PEDIT" (Úprava křivky), volbou oBrátit.
 • Existuje také univerzální příkaz "_CK_REVERSE_DIRECTION" (Změna směru úsečky a křivky), který pracuje s oběma typy objektů (s úsečkou a křivkou). Příkaz navíc umožňuje hromadný výběr objektů.

Obě funkce jsou dostupné v kartě Základní/ Modifikace.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chování zobrazení atributů ovlivňuje proměnná "ATTMODE".

 • Hodnota 0 = všechny atributy bloku jsou neviditelné
 • Hodnota 1 = atributy bloku se zobrazují dle nastavení atributu, neviditelné jsou potlačeny, viditelné jsou zobrazeny (výchozí nastavení)
 • Hodnota 2 = všechny atributy bloku jsou viditelné

Poznámka: Po změně zobrazení atributů je nutné výkres regenerovat (příkaz "REGEN").

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Ve většině případů je problém způsoben velmi vysokými souřadnicemi objektů ve výkrese. Po otevření výkresu je nutné výkres regenerovat, aby se aktualizovala grafika jednotlivých objektů. Jedná se o příkaz "REGEN", lze také použít klávesovou zkratku "RE".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Průhlednost připojených externích referencí řídí systémová proměnná "XDWGFADECTL". Platné hodnoty pro nastavení průhlednosti externích referencí jsou 0-90% (výchozí hodnota 50%).

V případě problémů s viditelností nastavte "XDWGFADECTL" na hodnotu 0. Po změně průhlednosti je nutné regenerovat výkres (příkaz "_REGEN").

Poznámka: Proměnná je dostupná od verze 2019, v nižších verzích programu průhlednost externích referencí není implementována.

Chyby a chybová hlášení nahoru
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chyba souvisí s přesměrováním systémových složek na disk nebo cestu s neplatnými znaky. 

Problém vyřešíte přidáním proměnné "SYSLOGPATH" do profilu CADKON+ v registrech Windows: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graitec\AdvanceCAD\2019.1\Profiles\CADKON 2019 (čeština)\Config.

Viz obrázek níže, proměnná musí mít platnou cestu, kam má daný uživatel plná práva pro zápis a cesta nesmí obsahovat neplatné znaky.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Problém způsobuje chybně asociovaná kóta, která se vztahuje k neplatnému typu objektu. 

Stávající plně asociované kóty můžete změnit na neasociativní kóty příkazem "KÓTYODPOJ". Po odpojení chybné asociativity lze kótu bez problémů vymazat. Následně doporučujeme výkres pro jistotu zkontrolovat na přítomnost dalších chyb příkazem "_AUDIT".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pravděpodobně nejsou nainstalované a nebo jsou poškozené ovladače ODBC.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V průběhu instalace CADKONu nebyly na PC nainstalovány potřebné ODBC ovladače. Viz odkaz níže je možné ovladače samostatně stáhnout a doinstalovat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Evidujeme tento typ problému s antiviry Avast a AVG. Nastavte výjimku na tyto 2 soubory:

 • Cadkon2D.exe, který je umístěn v instalačním adresáři CADKON+. Obvyklé umístění: C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2018.
 • Icad.exe, který je umístěn v instalačním adresáři CADKON+. Obvyklé umístění: C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2018\2018.

Popř. nastavte také výjimku antiviru na adresáře, kam ukládáte a ze kterého otevíráte soubory DWG.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Update: Problém s rychlostí je vyřešen v rámci Updatu Windows s označením KB4058258, která byla uvolněna 31.1.2018 a distribuována přes Windows Update.

Oprava pomalého načítání programu/ menu je také vyřešena v rámci Hotfix 1 pro CADKON+ 2018, který je volně ke stažení na stránkách příslušného CADKON+/ na kartě Aktualizace.

 

Po instalaci updatu evidujeme problémy s rychlostí při spuštění programu a načítání karet ribbonů. Při přepnutí mezi ribbony se ribbony pomalu překreslují, zejména pokud obsahují ovládací prvky (roletky) na definici hladin, barev, typů čar apod. V některých případech je také pomalá odezva při výběru objektů ve výkresu (v řádech sekund).

Aktuálně nainstalovanou verzi Windows zjistíte zadáním příkazu "WINVER" do vyhledávacího pole nabídky Start.

Problém je způsoben novou funkcí zabezpečení ve Windows Defenderu. Doporučujeme vypnout  Ochranu toku řízení (CFG) nebo přidat vyjímku na exe soubory CADKON+ pro toto zabezpečení. Pokud toto nastavení ve Windows Defenderu nemůžete najít, pravděpodobně nemáte nainstalovanou verzi Windows 1709 - viz informace výše, jak ověřit verzi Windows.

Upozornění: Tato nová součást ochrany Defenderu je standardně zapnuta, ikdyž používáte alternativní antivirovou ochranu.

 

Případně je nutné nastavit vyjímky pro tento typ zabezpečení pro exe soubory CADKON+:

 • Icad.exe (výchozí umístění: C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2018\2018)
 • Cadkon2D.exe (výchozí umístění: C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2018)

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Spusťte instalaci CADKON+ ze staženého balíčku. Nejprve dochází k rozbalení potřebných souborů do Tempu a teprve poté začíná instalace. Jakmile se balíček rozbalí a objeví se první dialogové okno pro konfiguraci instalace, nechte instalaci spuštěnou a podívejte se na tuto cestu: C:\Users\Váš profil\AppData\Local\Temp.

Na dané cestě dohledejte rozbalený balíček instalace CADKON+. Je umístěn v náhodně generovaném adresáři - např. název 7zS40FA.tmp. V daném adresáři najdete rozbalenou instalaci CADKON+. Vše dohledáte nejlépe podle data a času vytvoření adresáře. Popř. můžete nechat na uvedené cestě vyhledat soubor SetupCadkonPlus.exe.

Celý adresář si zkopírujte někam z Tempu (např. na Plochu) a proveďte instalaci z rozbaleného balíčku, poklepáním na SetupCadkonPlus.exe. Než začnete CADKON+ instalovat z rozbaleného balíčku, tak předchozí instalaci ukončete.

Poznámka: Pokud máte na PC nainstalovaný nějaký program na vytváření/ práci se ZIP balíčky, stačí zabalenou instalaci CADKON+ označit a přes pravé tlačítko myši rozbalit. Toto umí např. softwary typu 7-Zip apod.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chyba je způsobena chybějící nebo poškozenou knihovnou "msvcr120_clr0400.dll", která je součástí instalačního balíčku Microsoft Visual C++ Redistributable 2012.

Stáhněte si a nainstalujte/ opravte/ přeinstalujte instalaci Visual C++ Redistributable 2012, který najdete ke stažení na stránkách Microsoftu: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679.

Poznámka: Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 je standardní součást instalace CADKON+. Balíček se instaluje automaticky při instalaci programu CADKON+. Instalační balíček Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 lze také dohledat v rozbaleném instalačním balíčku CADKON+, v adresáři Prerequisites - jedná se o exe soubory "vcredist_x64_2012.exe" a "vcredist_x86_2012.exe". Je nutné instalovat 64-bit a také 32-bit verzi.

Upozornění: Chyba může také souviset s chybějícím/ poškozeným Microsoft .NET Framework viz jiný popisovaný problém: http://www.cadnet.cz/detail-faq.html?faq_id=45.

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chybu způsobuje antivirový program Avast, který chybně detekuje napadený soubor a tím odstraní součást softwarové ochrany CADKONu do virové truhly.

 • Překontrolujte virovou truhlu, zdali v ní není umístěn soubor AbLock4.dll. Popř. soubor z virové truhly přemístěte zpět do adresáře softwarové ochrany. Obvyklá cesta: 
  C:/Program Files/Common Files/AB Studio Shared
 • Pokud soubor nedohledáte, reinstalujte softwarovou ochranu CADKONu.
 1. Přes Přidat/ Odebrat programy odinstalujte softwarovou ochranu CADKONu AB Softlock.
 2. Po odinstalování softwarové ochrany restartujte systém Windows.
 3. Po restartu Windows, nainstalujte nově softwarovou ochranu AB Softlock. Nejnovější verzi vždy najdete na www.cadnet.cz.
 4. Po restartu systému Windows bude funkčnost CADKONu již v pořádku.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pro funkčnost tohoto dialogového okna musí být na PC nainstalován a funkční Microsoft .NET Framework 4.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Aktualizováno:

Oprava problému s překreslováním je zahrnuta v rámci Hotfixu 1 pro CADKON+ 2017, který je dostupný ke stažení v kartě Aktualizace. Oprava se vztahuje pouze na verzi 2017, pro nižší verze je jediným řešením odinstalace vypsaných aktualizací systému Windows.

Příkazem "_CKABOUT" v CADKON+ lze ověřit přesné sestavení programu. Oprava na překreslování je součástí verze 2017 s označením 7.1.0014 a vyšší.


 

Evidujeme zvýšený počet problémů s překreslováním prostředí CADKON+, po instalaci níže vypsaných aktualizací systému Windows. 

Windows 10

 • Aktualizace KB3206632 z prosince 2016. 
 • Aktualizace KB3213986 z ledna 2017.

Windows 8.1

 • Aktualizace KB3205401 z prosince 2016.

Windows 7

 • Aktualizace KB3207752 z prosince 2016.
 • Aktualizace KB3212646 z ledna 2017.

Upozornění: Po odinstalaci daných aktualizací doporučujeme ve Windows Update zakázat instalaci daných aktualizací. Windows 10 neumožňuje standardně vypnutí konkrétních aktualizací, je nutné použít tento nástroj na vypnutí vybrané aktualizace: https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/3073930#bookmark-1607.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jedná se o problém, kdy se správně neukončí služba softwarové ochrany CADKONu na některých PC. Pokud máte spuštěn CADKON+ a pokusíte se souběžně spustit další CADKON+, objeví se chybová hláška licence.

Stáhněte si a nainstalujte nejnovější softwarovou ochranu AB Softlock, která řeší výše popsaný problém.

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 • Odinstalujte AB Softlock (Přidat/ Odebrat programy) – je nutné AB Softlock skutečně odinstalovat, nikoli změnit nebo přeinstalovat přes instalační program Softlocku.
 • Restartujte systém. Po restartu nainstalujte nejnovější verzi Softlocku a opět restartujte.

Download nejnovější verze AB Softlock.

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 • Pokud je ve výkresu vidět pouze rámeček připojeného a načteného obrázku, vyberte obrázek a v dialogu Vlastnosti (CTRL+1) zkontrolujte nastavení Zobrazit obrázek.
 • Pokud ve výkresu vidíte černý/ bílý obsah v rámečku připojeného a načteného obrázku a nastavení viz předchozí bod je v pořádku, patrně se jedná o problém s výkonem grafické karty. Překontrolujte, zdali Vaše PC splňuje doporučené systémové požadavky. Nedostačující a nepodporované jsou grafické čipy integrované v procesoru (Intel HD Graphics nebo AMD ekvivalent). V případě, že PC splňuje doporučené systémové požadavky ohledně grafické karty, nainstalujte nejnovější dostupný ovladač grafické karty.

    ​

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chyba souvisí s chybnou inicializací instalačního procesu, který při prvním spuštění kopíruje menu do profilu uživatele. Uvedené chyby souvisí se spuštěním jiného instalačního procesu (např. aktualizace Windows), během procesu prvního spuštění CADKON+.

 • Ve většině případech stačí restartovat operační systém, obnovit CADKON+ do výchozího nastavení a znovu spustit CADKON+. Po resetu nastavení, dojde při prvním spuštění programu, k novému nakopírování příslušných souborů do profilu uživatele.
 • Pokud obnovení nepomůže, proveďte reinstalaci CADKON+. Tzn. CADKON+ odinstalujte, restartujte systém a po restartu nově nainstalujte.

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Při spuštění instalace ze staženého exe balíčku nejprve operační systém rozbalí obsah do Tempu a teprve z tohoto rozbaleného balíčku dojde k instalaci. Pokud se objeví uvedená chybová hláška, operační systém nedokázal korektně instalaci rozbalit a spustit.

Můžete použít tyto postupy instalace:

 • Pokud máte na PC nainstalovaný jakýkoli program pro práci se ZIP/ RAR balíčky, stačí stažený exe soubor CADKONu označit a rozbalit stejně, jako kterýkoli jiný ZIP balíček. Toto umí např. softwary typu 7-Zip, Winrar, Allzip apod. 
 • Pokud na PC nemáte nainstalovaný software pro práci se ZIP/ RAR balíčky, spusťte instalaci ze staženého balíčku a jakmile se balíček rozbalí a objeví se první dialogové okno pro konfiguraci instalace, nechte instalaci spuštěnou a podívejte se na tuto cestu: C:\Users\Váš profil\AppData\Local\Temp. Na uvedené cestě dohledejte rozbalený balíček instalace CADKONu. Je umístěn v náhodně generovaném adresáři - např. název 7zS40FA.tmp. V daném adresáři najdete rozbalenou instalaci, přes kterou lze CADKON bez problémů nainstalovat. Vše dohledáte nejlépe podle data a času vytvoření adresáře. Než začnete CADKON instalovat z rozbaleného balíčku, tak předchozí instalaci s chybou musíte ukončit.
Instalace, licencování, CADKON Active (subsription)... nahoru
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Instalační balíčky jsou k dispozici po přihlášení v Download zóně Helpdesku (levá nabídka menu).

Poznámka: V Download zóně Helpdesku jsou k dispozici vždy instalační balíčky nejnovějších verzí + 3 verze zpět. Starší verze nejsou k dispozici. Všechny dostupné instalační balíčky obsahují všechny vydané updaty programu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Nejprve musíte vrátit licenci staré verze programu na aktivační server společnosti Graitec, teprvé poté je možné aktivovat novou verzi programu pomoci příslušných aktivačních údajů.

Postup:

 1. Nainstalujte novější verzi programu (viz instalační příručka, kapitola Instalace programu).
 2. Vraťte licenci předchozí verze programu (viz instalační příručka, kapitola Vrácení licence).
 3. Aktivujte novější verzi pomocí stávajícího sériového čísla a nového aktivačního ID (viz instalační příručka, kapitola Aktivování licence).

Poznámka: V rámci novější licence programu lze používat i starší verzi programu (v rámci stejného PC). Podrobný popis všech uvedených postupů najdete v instalační příručce příslušného programu. Pro jednotlivé programy se mohou postupy mírně lišit.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Informaci zjistíte ze správce licencí viz obrázek.

 • Lokální správce licencí je dostupný v nabídce Start/ Programy/ AB Studio/ Autorizace a správa licencí/ Správce licencí nebo ho lze spustit souborem LicenseUtility.exe, který je umístěn na cestě: C:\Program Files (x86)\Common Files\Graitec.
 • Síťový správce licencí je dostupný v nabídce Start/ Programy/ AB Studio/ Autorizace a správa licencí/ Síťový správce licencí nebo ho lze spustit souborem ServerLicenseUtility.exe, který je umístěn na cestě C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Existují různé situace při kterých může dojít k poškození a tedy ztrátě licence. Takovými kroky jsou např:

 • reinstalace systému Windows
 • přechod na novější verzi systému Windows
 • výměna hardwarových komponent PC (pevného disku, základní desky, síťové karty apod)
 • manipulace s bodem obnovení systému Windows

Před jakoukoli zásadní softwarovou/ hardwarovou změnou PC, důrazně upozorňujeme, že je vždy nutné licenci vrátit na server společnosti GRAITEC a po provedení změn program znovu aktivovat. Vrácení licence Vám nezabere více jak 1 minutu a vyhnete se tím ztrátě, či poškození licence. Podrobný popis vrácení licence online, či aktivace licence online najdete v instalační příručce, která je dostupná na kartě Dokumentace příslušného CADKONu.

Upozornění: V případě ztráty licence je vygenerování nové náhradní licence zpoplatněno částkou 2.600 Kč. Formulář pro poskytnutí náhradní licence je k dispozici na kartě Ostatní. Formulář je nutné vytisknout, vyplnit, orazítkovat, podepsat a naskenovaný odeslat do autorizačního oddělení na email autorizace@graitec.cz.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Virtual server můžete použít pro instalaci síťového správce licencí (k přidělování licencí lokálním PC). Licencované programy musí být nainstalováné na jednotlivých lokálních stanicích a virtual server slouží pouze pro přidělování licencí jednotlivým stanicím. 

 • Síťový správce licencí může být bez problémů nainstalován na virtual server.
 • Z lokálních stanic je možné odkázat na virtual server s licencemi.
 • Licencování je funkční i přes přístup k serveru přes VPN.
 • Na funkčnost síťového správce licencování nemá vliv přístup na server přes vzdálenou plochu apod.

Na virtual serveru nelze provozovat přímo licencované programy pomocí FlexLM. Jakmile je server/ virtual server spuštěn v jakémkoli režimu vzdálené plochy, licencování programu na daném serveru nebude funkční (program nepůjde spustit, objeví se chyba příslušné licence). Licence produktů GRAITEC (CADKON, Advance) nefungují přes Vzdálenou plochu, Terminal server systému Windows, Citrix, VPN apod.

 

Poznámka: Instalace a konfigurace síťového správce licencí je podrobně popsaná v instalační příručce příslušného programu. Postupujte prosím dle instalační příručky programu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Licence produktů GRAITEC (CADKON, Advance) nefungují přes Vzdálenou plochu, Terminal server systému Windows, Citrix, VPN apod. Jakmile je PC nebo server spuštěn v jakémkoli režimu vzdálené plochy, licencování programu na daném PC/ serveru nebude funkční (program nepůjde spustit, objeví se chyba příslušné licence).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Aby bylo možné CADKON+ znovu nainstalovat, smažte tyto záznamy z registrů a na disku.

Klíče registru Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/{B4FFB6CD-C627-40C4-A6A4-C2D4562C90DA}**. Na daném umístění jsou celkově 4 zápisy pro jednu verzi, vždy s náhodně generovaným označením.
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\AB Studio\CadkonPlus_"verze" 
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Graitec\AdvanceCAD\"verze"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AB Studio\CadkonPlus_"verze"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Graitec\AdvanceCAD\"verze"

Adresář na disku:

 • C:\ProgramData\Package Cache\{B4FFB6CD-C627-40C4-A6A4-C2D4562C90DA}**. Na daném umístění jsou celkově 4 adresáře obsahující balíčky pro jednu verzi, vždy s náhodně generovaným názvem. Název adresáře odpovídá názvu klíče viz první část popisu záznamů v registrech Windows.
 • C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus "verze"
 • C:\ProgramData\AB Studio\CadkonPlus_"verze"
 • C:\Users\Váš profil\AppData\Roaming\AB Studio\CadkonPlus_"verze"

Vysvětlivky:
** {B4FFB6CD-C627-40C4-A6A4-C2D4562C90DA} = jedná se o náhodně generované označení

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pokud instalační program CADKON+ detekuje instalaci jiného programu nebo instalaci updatů systému Windows, instalace CADKON+ je ukončena s touto hláškou.

Dokončete všechny instalace a restartujte operační systém. Po restartu systému Windows spusťte znovu instalaci CADKON+ a program nainstalujte.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Před reinstalací operačního systému Windows je nutné licence vrátit na servery společnosti GRAITEC a tím si licenci zálohovat. FlexLM umožňuje licence online exportovat a po reinstlaci systému Windows opět importovat.

Správce licencí je dostupný pod nabídkou Start (Windows)/ Programy/ AB Studio/ Autorizace a správa licencí/ Správce licencí nebo spuštěním souboru LicenseUtility.exe, který je umístěn: C:\Program Files (x86)\Common Files\Graitec.

Podrobný postup vrácení licence a aktivace licence je popsán v instalační příručce příslušného CADKONu, která je součástí instalačního balíčku nebo volně ke stažení na www.cadnet.cz na stránkách příslušného CADKONu.

Upozornění: Pokud nebyla licence vrácena, nebude možné po reinstalaci Windows licenci znovu aktivovat a licence bude ztracena. V případě ztráty licence je vygenerování nové náhradní licence zpoplatněno částkou 2.600 Kč. Formulář pro poskytnutí náhradní licence je k dispozici na kartě Ostatní. Formulář je nutné vytisknout, vyplnit, orazítkovat, podepsat a naskenovaný odeslat do autorizačního oddělení na email autorizace@graitec.cz.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKONu se jedná o knihovny a případně datové soubory, ty se zálohují při odinstalaci CADKONu a při následné instalaci je možné je zase importovat. V případech např. plánovaného formátování PC doporučuji si ručně zálohovat adresáře knihoven a datových souborů, které naleznete (platí pro Windows XP cz):
Knihovny - C:Documents and SettingsAll UsersData aplikacíAB StudioCADKON 2D 13LT17LIBRARY
Datové soubory - C:Documents and Settingsuživatelské jménoData aplikacíAB StudioCADKON 2D 13LT17DAT
Soubory menu - C:Documents and Settingsuživatelské jménoData aplikacíAB StudioCADKON 2D 132D17MENU

Po provedení nové instalace tyto adresáře nahradíte.

 

Pro případ jiného OS než Windows XP cz je zde seznam, kde naleznete příslušné adresáře:

Knihovny, definiční soubory čar a šrafů:


Windows 8, Windows7, Windows Vista – cz, en
ProgramData

Windows XP en
Documents and SettingsAll UsersApplication Data

Menu, nastavení programu:
Windows 8, Windows7, Windows Vista – cz, en
Users"uživatelské jméno"AppDataRoaming

Windows XP en
Documents and Settingsuživatelské jménoApplication Data

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Překontrolujte, zdali máte funkční připojení na internet a pokud používáte proxy server, vypněte v možnostech internetu volbu "Kontrolovat odvolání certifikátu serveru" (vyžaduje restart).

Poznámka: Informace se týká licencování pomocí nástroje FlexLM, které je součástí CADKONů verze 2018 a novějších.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chybová hláška nesouvisí s nekorektně ukončenou žádostí o trial/ domácí verzi, ale jedná se o chybovou hlášku, která se zobrazuje při pokusu o spuštění CADKONu bez patřičné licence. Tzn. že po vyplnění žádosti o zkušební/ domácí verzi dojde k pokusu o spuštění programu a pokud není dohledána příslušná licence, zobrazuje se tato hláška.

Poznámka: Chybová hláška se také zobrazuje při jakémkoli spuštění programu CADKON 2018 (a novější), pokud není autorizován patřičnou licencí.

Po vyplnění žádosti o zkušební/ domácí verzi vyčkejte na zaslání příslušné licence (vyřízení zkušební/ domácí licence může trvat až 3 pracovní dny), program autorizujte a jakmile bude program autorizovaný, chybová hláška se již nebude zobrazovat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Máte nainstalovaných více CADKONů/ modulů CADKON+ a některý z nich není autorizovaný

Např. pokud máte zakoupené moduly CADKON+ Architecture a CADKON+ MEP, obdrželi jste dva emaily s aktivačními údaji (sériové číslo a aktivační ID) a s těmito údaji je potřeba CADKON aktivovat.

Pokud CADKON není aktivovaný žádnou licencí, při spuštění se zobrazuje možnost CADKON aktivovat - tímto krokem však přidáte pouze jednu licenci a při dalším spuštění programu se již možnost přidání licence dalšího modulu nezobrazuje. Proto, pokud potřebujete autorizovat další modul, je nutné spustit ručně program Správce licencí a produkt aktivovat pomocí dalších aktivačních údajů.

Správce licencí je umístěn pod nabídkou Start/ Programy/ AB Studio/ Autorizace a správa licencí/ Správce licencí nebo lze spustit souborem LicenseUtility.exe, který je umístěn na cestě: C:\Program Files (x86)\Common Files\Graitec.

Pokud máte zakoupený pouze jeden modul, nemůžete instalovat ostatní moduly, jinak při použití neautorizovaných funkcí, Vám bude program stále hlásit informaci o chybě licence. V takovém případě je nutné CADKON odinstalovat a znovu nainstalovat pouze s moduly, které máte zakpoupené a autorizované.

Poznámka: Stav licencí lze ověřit viz popis "Kde zjistit podrobnosti o přidaných licencí CADKONu".

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Vaše aktivační údaje nejsou platné, kontaktujte prosím autorizační oddělení na email autorizace@graitec.cz.

Do emailu uveďte chybovou hlášku autorizace, aktivační údaje které byly použity pro autorizaci a kontaktní údaje na jakou firmu byla licence zakoupena.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

FlexLM produktů CADKON komunikuje pouze přes port 7621. Pokud zadáte jiné číslo portu, nebude síťové licencování funkční a lokální stanice nedohledá potřebné licence na serveru se síťovými licencemi.

Poznámka: Přesný postup konfigurace síťového licencování najdete v instalační příručce příslušného CADKONu, která je součástí instalačního balíčku CADKONu nebo samostatně ke stažení na www.cadnet.cz.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Lokální licence produktů GRAITEC (CADKON, Advance) nefungují přes Vzdálenou plochu, Terminal server systému Windows, Citrix apod.

Pro sdílení licence a použití produktu na více PC, je potřeba zakoupit síťovou verzi daného produktu. Kontaktujte prosím obchodní oddělení společnosti GRAITEC.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

FlexLM používaný v produktech Advance a CADKON používá pevně předdefinované porty (v rámci služeb na licencování) + náhodně přiřazené porty (pro komunikaci mezi klientským PC a serverem).

Pevně definované porty jsou: 7621 a 5040. Náhodně přiřazený port lze konfigurovat úpravou licenčního souboru "grtclic.dat", který je umístěn v C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\License File.

Soubor "grtclic.dat" lze upravit v libovolném txt editoru. Níže ukázka nastavení portu v souboru "grtclic.dat":

SERVER this_host ANY 7621
VENDOR GRAITEC PORT=5500
USE_SERVER
FEATURE DUMMY GRAITEC 10100 permanent 1 \

Do řádku VENDOR je možné doplnit číslo portu pro komunikaci mezi klientským PC a serverem. Číslo portu může být libovolné, port by však neměla používat jiná aplikace.

Upozornění: Port 7621 je přednastavené číslo portu pro službu softwarové ochrany. Tento port není možné změnit! V případě že číslo portu změníte, nebude licencování funkční.

Po úpravě licenčního souboru a uložení změn je nutné znovu načíst aktuální stav licenčního souboru. Pomocí nástroje LMTools (C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin) musíte zastavit a znovu spustit příslušnou službu (karta Start/Stop/Reread), aby se načetl nový stav licenčního souboru (popř. je nutné restartovat server).

Následně je možné upravit výjimky firewallu na nově definovaný port + přednastavené porty.

Při instalaci a autorizaci licenčního serveru se standardně vytvoří 4 příchozí pravidla firewallu, popř. je nutné pravidla vytvořit.

 • 1x pro UDP = C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin\GRAITEC.exe
 • 1x pro UDP = C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin\lmgrd.exe
 • 1x pro TCP = C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin\GRAITEC.exe
 • 1x pro TCP = C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin\lmgrd.exe

Do výjimek místních portů nastavte tyto porty 7621, 5040 (pevně definované porty) + nově přednastavený port 5500.