CADKON pro Revit

CADKON pro Revit je rozšiřující aplikace určena pro Autodesk Revit (v rámci Suite produktů), Autodesk Revit Architecture a Autodesk Revit MEP, která obsahuje knihovnu prvků a užitečné nástroje zvyšující efektivitu a zohledňující místní zvyklosti kreslení.

Aktuální verze je CADKON pro Revit 2015. 

Více informací o produktu naleznete zde...

Chcete rozšířit své znalosti a využívat váš program naplno?

 • Přijďte k nám na školení. Aktuální termíny pro učebny v Praze a Brně jsou zde.
 • Zůstaňte v kanceláři a přihlaste se na naše bezplatné webináře. Aktuální termíny jsou zde.
 • Domluvte si individuální konzultaci - kontaktujte svého obchodníka nebo zadejte požadavek na náš Helpdesk.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chybu způsobuje antivirový program Avast, který chybně detekuje napadený soubor a tím odstraní součást softwarové ochrany CADKONu do virové truhly.

 • Překontrolujte virovou truhlu, zdali v ní není umístěn soubor AbLock4.dll. Popř. soubor z virové truhly přemístěte zpět do adresáře softwarové ochrany. Obvyklá cesta: 
  C:/Program Files/Common Files/AB Studio Shared
 • Pokud soubor nedohledáte, reinstalujte softwarovou ochranu CADKONu.
 1. Přes Přidat/ Odebrat programy odinstalujte softwarovou ochranu CADKONu AB Softlock.
 2. Po odinstalování softwarové ochrany restartujte systém Windows.
 3. Po restartu Windows, nainstalujte nově softwarovou ochranu AB Softlock. Nejnovější verzi vždy najdete na www.cadnet.cz.
 4. Po restartu systému Windows bude funkčnost CADKONu již v pořádku.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Žádat o novou licenci a produkt CADKON znovu autorizovat není nutné. Standardní odinstalace a nová instalace nemá vliv na licencování. Po reinstalaci tedy bude licence stále platná a aktivní.

Poznámka: Stav licencí je možné ověřit v programu AB Softlock, který najdete pod nabídkou Start (Windows)/ Programy/ AB Studio/ Autorizace a správa licencí/ Autorizace Softlock.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Ano, díky funkci Připojit XLS (od verze 2012) CADKONu pro Revit v kartě Doplňky můžete připojit buď celý list, rozsah listu nebo pojmenovaný rozsah. Automaticky se vytvoří soubor DXF, který lze připojit do Revitu. Po změně a uložení údajů v připojeném souboru Excelu se při novém otevření projektu Revitu změny aktualizují.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON Stavební konstrukce a TZB je podporován pod Windows 8 stejně jako AutoCAD, nad kterým je nainstalovaný. Pod Windows 8 je plně podporovaný AutoCAD verze 2013 s nainstalovaným service packem 2.

Pod Windows 8 je tedy podporovaný CADKON 2014 (a novější), nainstalovaný nad AutoCADem 2013 SP2 (a novějším).

Upozornění: Na CADKON nainstalovaný nad nepodporovaný AutoCAD a operační systém se nevztahuje žádná technická podpora.

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 • Odinstalujte AB Softlock (Přidat/ Odebrat programy) – je nutné AB Softlock skutečně odinstalovat, nikoli změnit nebo přeinstalovat přes instalační program Softlocku.
 • Restartujte systém. Po restartu nainstalujte nejnovější verzi Softlocku a opět restartujte.

Download nejnovější verze AB Softlock.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Nejdříve zjistěte na cílovém PC identifikační kód počítače.

1.        Vyvolejte program: Start (Windows) > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > Autorizace SoftLock

2.        V zobrazeném dialogovém panelu dole zjistíte Identifikační kód počítače. Tento kód je třeba přenést na výchozí počítač, ze kterého chcete licenci exportovat. Nejspolehlivější způsob přenosu je vložit identifikační kód do textového souboru např. v poznámkovém bloku, s využitím schránky Windows (pomocí kláves Ctrl+C a Ctrl+V).

 

Přidání cílového počítače do seznamu počítačů

1.        Na počítači, odkud chcete licenci přenášet spusťte Start (Windows) > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > Autorizace Softlock a vyberte záložku Počítače.

2.        Klepnete na tlačítko Přidat. Zadejte název počítače (libovolný text), vložte identifikační kód cílového počítače a klepnete na OK.

 

Export licence

1.        Přejděte do karty Přenos licence a vyberte produkt, jehož licenci chcete přenést.

2.        Klepnete na tlačítko Export licence.

3.        V dialogovém okně nastavte, které profesní moduly chcete exportovat.

4.        Můžete označit a zadat datum, do kdy má být licence „vypůjčena“.

5.        Klepnete na tlačítko Přenést licenci a potvrďte Ano.

6.        Poté zadejte umístění a soubor přenosu licence uložte.

7.        Vytvořený soubor s vyexportovanou licencí přeneste na cílový počítač (pomocí flash disku, poslat e-mailem atd.).

 

Import licence

1.        Na cílovém počítači spusťte Start > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > Autorizace Softlock.

2.        Přepnete se na kartu Přenos licence.

3.     Klepnete na tlačítko Import licence.

4.     Klepněte na tlačítko Procházet, nalistujte licenční soubor a zvolte Otevřít.

Klepněte na tlačítko Import a licence bude načtena.