CADKON+ ARCHITECTURE

CADKON+ ARCHITECTURE je profesní aplikace se samostatným CAD jádrem určená pro kreslení stavebních výkresů podle ČSN.

Aktuální verze je CADKON+ 2023 ARCHITECTURE a je k dispozici ve třech jazykových lokalizacích - české, anglické a polské. Od verze 2018 je program nově chráněn pomocí FlexLM, který umožnuje online aktivaci a online přenos licence mezi PC.

Více informací o produktu naleznete na www.cadkon.eu

Chcete rozšířit své znalosti a využívat váš program naplno?

 • Přijďte k nám na školení. Aktuální termíny pro učebny v Praze a Brně jsou zde.
 • Zůstaňte v kanceláři a přihlaste se na naše bezplatné webináře. Aktuální termíny jsou zde.
 • Obecné
 • Jak na to?
 • Chyby a chybová hlášení
 • Instalace, licencování, CADKON Active (subsription)...
Obecné nahoru
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Spusťte CADKON+ a zadejte příkaz "_CKABOUT". Zobrazí se dialog, ve kterém je uvedeno přesné sestavení programu, včetně nainstalovaných modulů CADKON+.

Oficiálně uvedené verze a jejich označení:

 

CADKON+ 2023

 • Označení 23.1.0042 - poslední verze obsahující veškeré updaty a service packy
 • Označení 23.0.0031 - první vydání (neobsahuje Service pack 1)

 

CADKON+ 2022

 • Označení 22.2.0005 - poslední verze obsahující veškeré updaty a service packy
 • Označení 22.1.0018 - druhé vydání (neobsahuje Service pack 2)
 • Označení 22.0.0043 - první vydání (neobsahuje Service pack 1)

 

CADKON+ 2021

 • Označení 21.2.008 - poslední verze obsahující veškeré updaty a service packy

 • Označení 21.1.0032 - druhé vydání (neobsahuje Service pack 2)

 • Označení 21.0.0074 - první vydání (neobsahuje Service pack 1 a 2)

 

CADKON+ 2020

 • Označení 10.1.0008 - poslední verze obsahující veškeré updaty a service packy
 • Označení 10.0.0039 - první vydání (neobsahuje Service pack 1)

 

CADKON+ 2019

 • Označení 9.1.0099 - poslední verze obsahující veškeré updaty a service packy
 • Označení 9.1.0091 - druhé vydání (neobsahuje Hotfix 1)
 • Označení 9.1.0065 - první vydání (neobsahuje Service pack 1 + Hotfix 1)

 

CADKON+ 2018

 • Označení 8.0.0032 nebo 8.0.0033 - poslední verze obsahující veškeré updaty a service packy
 • Označení 8.0.0027 - první vydání (neobsahuje Hotfix 1)

 

CADKON+ 2017

 • Označení 7.1.0014 - poslední verze obsahující veškeré updaty a service packy
 • Označení 7.1.0011 - verze obsahující Service pack 1 (neobsahuje Hotfix 1)
 • Označení 7.0.0039 - druhé vydání (neobsahuje Service pack 1 + Hotfix 1)
 • Označení 7.0.0037 - první vydání (neobsahuje Service pack 1 + Hotfix 1)

 

CADKON+ 2016

 • Označení 6.2.0032 - poslední verze obsahující veškeré updaty a service packy
 • Označení 6.2.0029 - verze obsahující Service pack 1 a 2 + Hotfix 1 (neobsahuje Hotfix 2)
 • Označení 6.2.0017 - verze obsahující Service pack 1 a 2 (neobsahuje Hotfix 1 a 2)
 • Označení 6.1.0007 - verze obsahující Service pack 1 (neobsahuje Service pack 2 + Hotfix 1 a 2)
 • Označení 6.0.0021 - první vydání které neobsahuje žádné updaty a service packy

 

Poznámka: Veškeré updaty daných verzí jsou volně ke stažení na www.cadnet.cz nebo www.cadkon.eu. Kompletní instalační balíčky obsahující veškeré updaty najdete ke stažení v Download zóně Helpdesku.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 • Windows 10 x64 nebo Windows 11 x64 - pouze 64-bitová verze!
 • procesor Intel ® Core i5 2,4 GHz a vyšší nebo AMD® ekvivalent a vyšší
 • 8 GB paměti RAM
 • dedikovaná, tedy samostatná grafická karta*
 • systémový SSD disk

*Grafická karta má velký vliv na rychlost a kvalitu překreslování např. při zoomování, posunu pohledu, rendrování, 3D zobrazení apod. Doporučujeme použít střední třídu „herních“ grafických karet nebo profesionální řady grafických karet Nvidia Quadro nebo AMD FirePro. Pro CADKON+ jsou nedostatečné grafické čipy integrované v procesoru (Intel Graphics).

Důležité je také pravidelně aktualizovat ovladače grafické karty. Ovladače mohou rapidně ovlivnit výkon a stabilitu a proto doporučujeme ovladače aktualizovat pokaždé s instalací novější verze programu CADKON+ nebo min. 1x za rok.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ od verze 2021 obsahuje nástroj pro přenos veškerého nastavení z předchozí verze. Je možné migrovat jakékoli nastavení, podporována je migrace z verze 2020 a novější.

Migrovat nastavení lze také ze záložních souborů, které automaticky vznikají při odinstalaci programu CADKON+. Program pro migraci automaticky při spuštění dohledává všechny záložní soubory nebo předchozí nainstalované verze CADKON+ a nabídne možnost výběru, z jaké verze nebo zálohy nastavení migrovat.

Program pro migraci nastavení se automaticky spouští při prvním spuštění CADKON+, dodatečně lze nástroj spustit z nabídky Start/ Programy/ CADKON+ "verze"/ Migrace z předchozí verze.

V případě migrace pracovního prostoru z předchozí verze, doporučujeme dodržet tento postup migrace: https://www.cadnet.cz/detail-faq.html?faq_id=677.

Upozornění: Migraci není možné použít v rámci různých jazykových verzí! Nelze migrovat např. nastavení a knihovny z české verze do anglické verze.

Nelze také migrovat pracovní prostory mezi různými moduly CADKON+. Tzn. nelze např. migrovat pracovní prostor z instalace CADKON+ MEP do instalace CADKON+ Architecture apod.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ od verze 2023.1 podporuje Windows 11 ARM64. Předchozí verze na Windows 11 ARM64 nejsou podporovány a nefungují na něm.

Upozornění: Microsoft oficiálně nepodporuje Windows 11 ARM64 na Apple zařízeních (procesory s čipem M1 a M2). Oficiálně jsou podporovány pouze ARM procesory Qualcomm viz seznam podporovaných procesorů.


Existují způsoby, jak na zařízeních od Apple s ARM procesory M1 nebo M2 instalovat Windows 11 ARM64. Lze využít tzv. virtualizačních nástrojů např. ParallelsVMWare Fusion nebo UTM, které instalaci Windows 11 ARM64 umožňují.

Mějte prosím na paměti, že tyto konfigurace nejsou oficiálně podporované a nejsou testované. Funkčnost do značné míry závisí na aplikacích třetích stran (virtualizovaném prostředí), které nejsme schopni ovlivnit. Funkčnost se může změnit updatem Windows, updatem virtualizačního prostředí nebo updatem samotného MAC OS.

CADKON+ 2023.1 byl testován na této konfiguraci a nezaznamenali jsem žádné potíže s funkčností:

 • Parallels Desktop 18 (Pro Edition) - verze 18.0.2(53077)
 • Windows 11 ARM64 - verze 21H2 (build 22000.987)
Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ 2023 a novější je plně podporován pod Windows 11.

Upozornění: V případě instalace starší verze CADKON+ nad tento operační systém nezaručujeme plnou funkčnost a na danou konfiguraci neposkytujeme technickou podporu.

CADKON+ 2023.1 a novější je nově podporován pod Windows 11 ARM64. Více informací...

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ 2016 (se service packem 1) a novější je plně podporován pod Windows 10.

Upozornění: V případě instalace starší verze CADKON+ nad tento operační systém nezaručujeme plnou funkčnost a na danou konfiguraci neposkytujeme technickou podporu.

Microsoft v průběhu životnosti Windows 10 vydal několik tzv. výročních aktualizací, které obsahují nové funkce a vylepšení. Pro tyto pozdější vydání Windows 10 poskytujeme podporu a zaručujeme funkčnost, pouze v rámci nejnovější verze CADKON+.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ 2014 a novější je plně podporován pod Windows 8 a Windows 8.1.

Upozornění: V případě instalace starší verze CADKON+ nad tento operační systém nezaručujeme plnou funkčnost a na danou konfiguraci neposkytujeme technickou podporu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pod nabídkou Start (Windows)/ Programy/ AB Studio/ CADKON (verze)/ najdete nástroj Obnovit výchozí nastavení, který vyresetuje veškeré uživatelské nastavení programu do výchozího stavu.

Program na obnovení původního nastavení je také dostupný po spuštění exe souboru CkMigrator.exe, který je umístěn v instalačním adresáři CADKONu. Obvyklé umístění: C:\Program Files\AB Studio\Cadkon (verze).

Poznámka: Program na obnovení nastavení je dostupný v CADKON+ od verze 2016 a v CADKON nadstavbě nad AutoCAD od verze 2017.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKON+ existují dva typy záloh:

 • Automatická záloha souboru, která se vytváří v zadaný časový interval do Tempu.
 • Automatická záložní kopie souboru, která se vytváří do adresáře aktuálně otevřeného výkresu při použití funkce "Uložit".

 

Automatická záloha dle časového intervalu

Automatické zálohování vytvoří zálohu výkresu v zadaný časový interval definovaný v minutách (výchozí hodnota je 15 minut; výběr hodnoty 0 minut je stejný jako vypnutí automatického ukládání). Změnu je možné provést proměnnou "SAVETIME".

Výchozí cesta pro ukládání souborů je C:\Users\Uživatelský profil\AppData\Local\Temp. Soubor je ukládán dle nastaveného časového intervalu s příponou *.SV$. Připonu záložního souboru je nutné změnit na *.DWG, aby bylo možné záložní výkres otevřít. Cestu k záložní souborům je možné změnit proměnnou "SAVEFILEPATH".

Všechna zmíněná nastavení jsou dostupná v dialogu "Možnosti" v kartě "Obecné". Nastavení je možné vyvolat příkazem "_CONFIG".

POZNÁMKA: Nepoužívejte příliš krátký čas pro automatické ukládání velkých výkresů, protože uložení velmi velkého výkresu může trvat minutu i více.

 

AUTOMATICKÁ ZÁLOŽNÍ KOPIE PŘI ULOŽENÍ

Záložní kopie výkresu je automaticky uložena při každém použití příkazu "Ulož". Záložní kopie výkresu je uložena do stejného adresáře jako originál výkres a je vytvořena s příponou *.BAK. Připonu záložní kopie výkresu je nutné změnit na *.DWG, aby bylo možné kopii výkresu otevřít.

Změnu nastavení (vyp/zap) je možné provést systémovou proměnnou "ISAVEBAK". Zmíněné nastavení je dostupné v dialogu "Možnosti" v kartě "Obecné". Nastavení je možné vyvolat příkazem "_CONFIG".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jazyková verze se řídí dle zvoleného jazyka při instalaci (dostupná čeština, angličtina a polština). V případě, že požadujete program v jiné jazykové verzi, je nutné upravit stávající instalaci (klasicky přes Přidat/ odebrat programy Windows) a při nové konfiguraci instalace si zvolit požadovanou jazykovou verzi.

Dostupné jsou tyto jazykové verze:

 • Modul Basic - čeština, polština, angličtina
 • Modul MEP -  pouze čeština
 • Modul Architecture - čeština, polština, angličtina
 • Modul RC - čeština, polština, angličtina

Poznámka: Modul Architecture obsahuje navíc slovenský doplněk, který lokalizuje obsah knihoven do slovenského jazyka. Podrobné informace k instalaci najdete v instalační příručce dané verze produktu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pro funkčnost úvodní obrazovky musí být na PC nainstalován a funkční Microsoft .NET Framework 4 a v programu musí být zapnuta proměnná "DOTNETENABLED".

 • V CADKON+ zadejte proměnnou "DOTNETENABLED" a nastavte ji na hodnotu 1.
 • Instalaci NET Framework najdete ke stažení na Windows Update nebo na stránkách Microsoftu.
 • Opravu můžete provést pomocí utility Microsoft .NET Framework Repair Tool.

Poznámka: Do vyřešení problému můžete zobrazení úvodního dialogového okna potlačit v nabídce G/ volba Možnosti/ Zobrazení úvodní obrazovky...

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení dialogových oken řídí proměnná "FILEDIA".

 • Hodnota 0 = dialogová okna nejsou zobrazena, cesty k souborům se vypisují pouze do příkazové řádky
 • Hodnota 1 = dialogová okna jsou zobrazena (výchozí nastavení)
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Tato situace nastane, pokud je proměnná SDI nastavena na hodnotu 1. Pokud chcete mít možnost otevřít více výkresů v rámci jednoho spuštěného CADu, nastavte proměnnou SDI na hodnotu 0.
 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Ukládání náhledů výkresu řídí systémová proměnná "RASTERPREVIEW"

 • Hodnota 0 = náhledy se společně s výkresem neukládají.
 • Hodnota 1 = náhled je uložen společně s výkresem.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

 

CADKON+ 2019 SP1 a novější verze

CADKON+ 2019 (se service packem 1) a novější verze CADKON+ plně podporují nejnovější formát DWG 2018.

 

CADKON+ 2019 bez SP1

Starší vydání CADKON+ 2019 (bez service packu 1) obsahuje pouze převodník formátu DWG 2018. Při otevření výkresu ve formátu DWG 2018, se automaticky spustí převodník formátu DWG. Aktuální výkres + všechny závislé externí reference jsou automaticky převedeny do staršího formátu DWG 2013. Zároveň dojde k záloze původních souborů do složky s jejich umístěním.

 

CADKON+ 2018 a starší

CADKON+ 2018 a starší verze nepodporují nejnovější formát DWG 2018, výkresy v tomto formátu nelze otevřít.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ nativně podporuje formát DWG (OpenDWG). Plně podporuje nejnovější formát DWG 2018, lze otevírat a ukládat výkresy do formátu DWG 2018 - R11/12. 

 

Příkaz Otevřít ("_OPEN"):

 • DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, DGN V8

 

Příkaz ULOŽIT ("_SAVEAS"):

 • DWG, DXF, DXB, DWT

 

IMPORT ("_PDFIMPORT", "_DGNIMPORT", "_IMPORTIGES/STEP/SLD", "_ACISIN", "_DXBIN"):

 • IGES, SLDPRT, STP, STEP, PDF, ACIS, DXB, DGN V8

 

EXPORT ("_EXPORT"):

 • PDF, SVG, BMP, WMF, EMF, DWF, STL

 

podložení ("_EXPREFS"):

 • DWG, DWF, PDF, DGN V8
 • Rastrové obrázky (BMP, DIP, RLE, JPG, JPEG, JPE, JFIF, GIF, EMF, WMF, TIF, TIFF, PNG, ICO)

 

APLIKACE ("_APPLOAD"):

 • IRX, DRX, DLL, LSP, MNL
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Hardwarovou akceleraci grafické karty řídí systémová proměnná "HWACCELERATION".

 • Hodnota 0 = hardwarová akcelerace je vypnuta.
 • Hodnota 1 = hardwarová akcelerace je zapnuta (výchozí hodnota).

Poznámka: Nastavení je dostupné od verze 2019. V nižších verzích CADKON+ je vždy hardwarová akcelerace zapnuta a nelze ji vypnout.

Jak na to? nahoru
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Tyto proměnné ovlivňují vzhled příkazové řádky:

 • CMDLINEBKGCOLOR – barva pozadí aktivního řádku příkazové řádky.
 • CMDLINETEXTCOLOR – barva textu aktivního řádku textu v příkazové řádce.
 • CMDHISTORYBKGCOLOR - barva pozadí historie příkazové řádky.
 • CMDHISTORYTEXTCOLOR – barva textu historie příkazové řádky.
 • Font a velikost textu příkazové řádky je dostupný v Nastavení (příkaz "_CONFIG").

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Na zamknutie výkresu použite príkaz "_AbLockDb". V nastaveniach v príkazom riadku sa zobrazia možnosti, kde môžete nastaviť parametre zamknutia, vymazanie hladín, fragmentáciu apod.

Pokiaľ fragmentáciu výkresu vypnete, jeho obsah sa prevedie do špeciálneho objektu, ktorý bude viditeľný len v CADKONe+, v inom cad softvéry nebude obsah výkresu vôbec viditeľný.

Ak fragmentáciu výkresu povolíte, obsah výkresu bude možné zobraziť aj v iných cad softvéroch ako jeden špeciálny objekt, ktorý bude možné iba rozložiť na čiary (kóty, šrafy a ďalšie objekty sa rozložia na čiary). Čím väčšia fragmentácia je nastavená, tým viac objektov po rozložení výkresu vznikne.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Přidání nebo odebrání příkazu ze stávajícího nástrojového panelu je velmi jednoduché.

 1. Panel který potřebujete upravit musí být viditelný (musí být ukotvený nebo plovoucí na kreslící ploše).
 2. Zadáte příkaz "_CUSTOMIZE" a přepnete se do karty Panely nástrojů.
 3. Jakmile je dialogové okno zobrazeno a máte aktivní kartu Panely nástrojů, je možné tažením myši libovolný viditelný nástrojový panel upravovat. Z dialogu je možné přetáhnout libovolný nový příkaz  (červená šipka na obrázku) nebo tažením stávajícího příkazu na kreslící plochu, příkaz odstranit (modrá šipka na obrázku).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Důvodem je nastavení systémové proměnné "PICKFIRST", která určuje zda můžete vybrat objekty před spuštěním příkazu. K dispozici jsou dvě hodnoty:

Hodnota "0" neboli vypnuto zakazuje výběr objektů před spuštěním příkazu. Pokud je tedy takto tato proměnná nastavena, není možné nejprve vybrat objekty a následně spustit příkaz (dojde k odznačení objektů a budete muset výběr provézt znovu)

Hodnota "1" neboli zapnuto umožňuje výběr objektů před spuštěním příkazu. Můžete tak nejprve vybrat objekty a pak spustit příkaz, takže následný krok výběru objektů v rámci příkazu je přeskočen.

Poznámka: Upozorňujeme, že celá řada příkazů neumožňuje výběr objektů před spuštěním příkazu. V takovém případě přesto, že budete mít nastaveno "PICKFIRST" na 1, tak se výběr zruší a budete muset provézt výběr znovu.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pokud se vám pokaždé, když provedete výběr objektů vytvoří nový výběr, místo toho, aby se postupně vybýrané objekty přidávaly do výsledného výběru, tak je to nastavením systémové proměnné "PICKADD". Tato sytémová proměnná určuje, zda následující výběrová množina nahradí aktuální výběrovou množinu, nebo je k ní přidána.

Systémová proměnná "PICKADD" umožňuje nastavit následující hodnoty:

"0" vypne PICKADD. Výběrovou množinou se stanou objekty, které byly vybrány naposledy. Dříve vybrané objekty jsou z výběrové množiny automaticky odstraněny.

"1" zapne PICKADD. Do aktuální výběrové množiny je přidán každý další vybraný objekt, buď individuálně, nebo pomocí okna.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Označování skupin ve výkresu je řízeno systémovou proměnnou "PICKSTYLE". Pokud hodnota nastavena na "0" tak se vytvořené skupiny ve výkresu neoznačují jako skupina, ale jako jednotlivé entity. Pokud je hodnota nastavena na "1" tak se vytvořené skupiny ve výkresu označují jako skupiny.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Měřítko zobrazení tloušťky čar ovlivňuje proměnná "LWDISPSCALE". Platné hodnoty jsou v rozsahu 0.1 - 1 (čím větší hodnota, tím větší měřítko zobrazení tlouštek čar na obrazovce).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Geometrii bloku lze editovat příkazem "_REFEDIT". Uvedeným příkazem lze editovat jakýkoli pojmenovaný blok (nebo Xref). Po provedených změnách se režim editace ukončí příkazem "_REFCLOSE", kde Vás program na příkazovém řádku vyzve k uložení změn.

Upozornění: Parametry dynamických bloků nelze vytvářet ani editovat. V případě, že pomocí "_REFEDIT" zasáhnete do geometrie dynamického bloku, jsou paremetry dynamických bloků ztraceny a z dynamického bloku se stane klasický blok.

Dynamické bloky a jejich parametry lze editovat pouze v Editoru bloků v rámci rodiny AutoCAD©.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Barva terčíku se řídí dle proměnné "PICKBOXCOLOR". Zadat lze jakoukoli indexovanou barvu (0-255) nebo jakoukoli RGB barvu ve formátu 255,255,255.

Výchozí hodnota pro "PICKBOXCOLOR" = BYBLOCK.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Všechny předdefinované cesty jsou dostupné v dialogu Možnosti, který vyvoláte příkazem "_CONFIG" - jedná se o kartu Cesty/soubory.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pokud jste změnili vlastnosti objektů jako barvu, tloušťku čáry, typ čáry a chcete tyto vlastnosti rychle vrátit do původního nastavení podle hladin (DLEHLAD), použijte příkaz "_SETBYLAYER". Výběrem konkrétních objektů, se jejich vlastnosti upraví podle nastavených parametrů příslušné hladiny, ve které jsou objekty vykresleny.

Obr. Nastavení příkazu "_SETBYLAYER".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pro rychlé výběry podobných objektů ve výkrese slouží funkce Vybrat podobné (příkaz "_SELECTSIMILAR"). Výběrem jednoho objektu dojde k označení všech objektů se stejnými vlastnostmi. Na základě jakých vlastností se budou objekty vybírat, nastavíte volbou [nasTavení] v příkazovém řádku po aktivací příkazu. Následně stačí vybrat jeden vzorový objekt a dle nastavení dojde k výběru všech stejných objektů v celém výkrese.

Obr. 1 Dialogové okno pro nastavení funkce Vybrat podobné.

Obr. 2 Ukázka použití příkazu Vybrat podobné (výběr všech výškových kót v jedné hladině).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Přepisujete parametry (výšky textů nebo jiných parametrů) kót jednotlivě? Upravte kótovací styl v rámci Správce kótovacích stylů (příkaz "_DIMSTYLE"). V jednotlivých kartách zadejte finální velikost (skutečnou velikost po vytisknutí) textu, šipek, přesahů vynášecích čar apod. a v kartě Formát nastavte měřítko, které násobí výšku těchto parametrů hodnotou měřítka. Tzn. při přednastavené výšce textu 2.5 se při měřítku 1:50 bude výška textu kóty apod zobrazovat/ tisknout ve velikosti 125 jednotek. Při změně hodnoty měřítka na 1:100 se texty apod. zvětší na 250 jednotek (2.5x100). Takto dosáhnete správné velikosti textu apod. pro zvolené měřítko. Neměňte jednotlivé parametry, vždy měňte měřítko kót.

Obr.1 Ukázka nastavení skutečné velikosti textu.

Obr.2 Měřítko kót, které ovlivňuje velikost všech nastavených parametrů kót.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Nastavení je dostupné v možnostech CADKON+ (příkaz "CONFIG") na kartě Uživatelské předvolby.

Poznámka: Šedivé pozadí textových polích se netiskne, jedná se pouze o znázornění, že se jedná o provázaný text na data objektu (změní se data objektu a automaticky se změní text). Pokud pozadí textových polí vypnete, ztratíte vizuální přehled o provázaných textech. 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Způsob generování křivky řídí proměnná "PLINEGEN". Uvedená proměnná ovlivňuje pouze nově vytvářené křivky.

 • Hodnota 0 = každý segment křivky začíná a končí ve vrcholu čárkou (výchozí hodnota)
 • Hodnota 1 = typ čáry je kolem vrcholů generován souvislým pravidelným vzorem

 

Obr 1. Křivky generované s PLINEGEN = 1 (do zlomových bodů křivky vycházejí tečky).

 

Již vykreslené stávající křivky generované s PLINEGEN na 0 nebo 1 lze změnit přes Vlastnosti (CTRL+1). V dialogu Vlastnosti se jedná o parametr "Generování typu čáry" s volbou Ano/ Ne.

 

Obr 1. Křivky generované s PLINEGEN = 0 (křivky ve vrcholu vždy začínají čárkou).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Převod úseček na křivky je možný příkazem "_PEDIT" (Editace křivky). Standardně tento příkaz pracuje pouze s jednou entitou, ale po zadání příkazu je možné na příkazové řádce aktivovat volbu Násobně, která umožní vybrat více úseček/ křivek najednou.

Následně již stačí pouze potvrdit výzvu "Vybraný objekt není Křivka. Chcete jej převést? ". Po potvrzení této volby se všechny vybrané objekty převedou na křivky.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Nastavení ovlivňuje proměnná "DIMLAYER". Pomocí uvedené proměnné lze přednastavit libovolnou hladinu z výkresu, popř. je možné kótovat vždy do aktuální hladiny (volba ".", výchozí nastavení).

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 • Pomocí libovolné funkce na popis místností vložte do výkresu popis místností s požadovanými položkami popisu. Viz obrázek níže, ukázka popisu místností s číslem a plochou.
 • Ve výkresu označte popis místností a pomocí uzlových bodů změňte umístění jednotlivých atributů. Viz obrázek níže, atribut s teplotou místnosti byl posunut vpravo od čísla místnosti.                                  
 • Takto dodatečně upravený popis editujte funkcí "Editace popisu místností" (příkaz "_CK_ROOM_EDIT_DESC") a uložte si toto zarovnání popisu do vlastní Masky popisu. Jakmile budete mít dané zarovnání uloženo v masce popisu, je možné tento vzhled popisu místnosti použít pro nově vytvářené popisy místností. Viz obrázek níže, uložení masky popisu. 

 

TIP: Pokud kliknete pravým tlč. myši do náhledu popisu místnosti, volbou "Obnovení výchozích pozic" můžete resetovat umístění všech atributů popisu do výchozího stavu.

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pro převod výkresu z jednoho stylu vykreslování do druhého, použijte příkaz "_CONVERTPSTYLES".

Pokud převádíte výkres z *:STB na *.CTB, po zadání příkazu není potřeba žádné další akce, výkres se po zadání příkazu převede.

Pokud převádíte výkres z *.CTB na *.STB, po zadání příkazu musíte vybrat potřebný *.STB styl pro převod.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ MEP a Architecture obsahuje funkci pro vymazání duplicitních objektů (příkaz "_CK_DELETEDUPLICATE"). Funkce je dostupná u základních příkazů pod ikonou Vymaž.

Upozornění: Příkaz není dostupný v modulu CADKON+ Basic.

Názorné použití funkce "Vymaž duplicitní" si prohledněte ve videu zde.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ 2020 a novější obsahuje funkci Vložit mapu (příkaz "_ABVFKIMPORT"), která umožňuje importovat mapy přímo z databází katastru nemovitostí ČR, včetně podrobností (definičních bodů budov a parcel nebo věcných břemen).

Slovenský katastr nemovitostí je dostupný pouze od verze CADKON+ 2021 se service packem 1. V předchozích verzích není SK katastr nemovitostí dostupný.

Uvedený příkaz je součástí pouze modulů CADKON+ MEP a Architecture.

Obr. Dialogové okno pro import katastrální mapy.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Může se jednat o objekty poznámek AutoCADu, které mohou být potlačeny. Zobrazení těchto poznámek řídí proměnná "ANNOALLVISIBLE".

 • Hodnota 0 = viditelnost poznámek je vypnuta. Zobrazí se pouze objekty poznámek, které odpovídají aktuálnímu měřítku poznámek.
 • Hodnota 1 = viditelnost poznámek je zapnuta. Zobrazí se všechny objekty poznámek, bez ohledu na aktuálním měřítku poznámek.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Šraf je pravděpodobně vykreslen ve vysokých souřadnicích. Šrafy jsou nadefinované v omezené přesnosti a ve vysokých souřadnicích se nemusí složité šrafy zobrazovat správně. Viz níže ukázka složitého šrafovacího vzoru ve vysokých souřadnicích.

Pro opravu špatně zobrazeného šrafovací vzoru ve vysokých souřadnicích, stačí nastavit v globálním souřadném systému počátek šrafu blíže ke šrafovacímu vzoru (např. nějaký roh šrafované oblasti). Změna počátku šraf je možná příkazem "Sjednocení počátku šrafů" (příkaz "_CK_HATCH_CHANGE_BASE") nebo editací šraf, pomocí příkazu "_-HATCHEDIT", volbou Počátek. Viz níže stejný šrafovací vzor po úpravě počátku.

Poznámka: Od verze 2022 je možnost změnit počátek šraf přímo v dialogu pro šrafování. Stačí tedy editovat šraf dvojklikem a zadat Počátek šraf blízko chybně se zobrazujícího šrafu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Počet zobrazených výkresů v historii G-menu řídí proměnná "NFILELIST".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON obsahuje několik příkazů pro převod objektů do Z=0.

 • Vybrané objekty přesunout do Z=0 (příkaz "_CK_MOVESELZ0").
 • Všechny objekty přesunout do Z=0 (příkaz "_CK_MOVEALLZ0").
 • Zplošti (příkaz "_FLATTEN").

První dva zmíněné příkazy pracují se základními objekty jako jsou úsečky, křivky, tělesa, plochy apod. Použijte první nebo druhý příkaz, pokud se některý objekt do Z=0 nepřevede, použijte pro převod poslední uvedený příkaz.

Všechny příkazy jsou dostupné v ribbonech nebo toolbarech u základního příkazu Posun.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Při připojení externích referencí do výkresu, se v seznamu hladin zobrazují také všechny hladiny připojených Xrefů. Pokud potřebujete seznam hladin zjednodušit (nezobrazovat hladiny Xrefů), můžete pomocí Průzkumníka obsahu (CTRL+2), správce hladin velmi jednoduše hladiny vyfiltrovat.

Hladiny Xrefů jsou velmi dobře identifikovatelné. V názvu hladiny Xrefu je vždy zobrazen název výkresu, který je oddělený lomítkem. Viz obrázky níže jak nastavit filtr, aby zobrazoval pouze hladiny aktuálního výkresu bez hladin externích referencí. Do příslušného filtru vlastností hladin použijte definici: ~*|*

Poznámka: vlnovka na počátku definice značí inverzní filtr.

Obrázek 1. Průzkumník obsahu/ Správce hladin a filtrů hladin.

 

Obrázek 2. Filtr vlastností hladin s definicí pro vyfiltrování všech hladin Xrefů.

 

Upozornění: Filtrování hladin je dostupné od verze 2020 a novější. V předchozích verzích CADKON+ není možné filtry hladin definovat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKON+ je možné nastavit dvě různě vypadající prostředí. Prostředí tvořené pásy karet tzv. ribbony (výchozí prostředí programu) a prostředí tvořené toolbary tzv. nástrojovými panely. Přepínat mezi prostředím ribbonů nebo toolbarů lze pomocí pracovních prostorů.

 

Verze 2020 a novější

Ovládání pracovních prostorů je dostupné na stavovém řádku viz obrázek níže. Pracovní prostor lze změnit také pomocí proměnné "WSCURRENT".

Obr. Ovládání pracovních prostorů ve verzi 2020 a novější.

 

VERZE 2019 A STARŠÍ

Nastavení pracovního prostoru je dostupné zadáním příkazu "_CK_WORKSPACE", kterým vyvoláte nabídku dostupných pracovních prostředí. Příkaz na přepnutí pracovního prostoru je také dostupný přímo z prostředí ribbonů a toolbarů viz obrázky.

Obr. Příkaz na přepnutí pracovních prostorů dostupný v prostředí ribbonů (pásů karet).

 

Obr. Příkaz na přepnutí pracovních prostorů dostupný v prostředí toolbarů (nástrojových panelů).

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Od verze 2020 jsou na stavovém řádku dostupné volby pro práci s pracovními prostory. Kromě výchozích pracovních prostorů (Basic, Architecture, MEP - dle nainstalovaných modulů CADKON+), si můžete uložit také vlastní pracovní prostor. V pracovním prostoru jsou uloženy veškeré informace o rozmístění toolbarů (nástrojových panelů), o kartách ribbonů (pásů karet), o minimalizaci ribbonů apod.

Obr. Ovládání pracovních prostorů s možností uložení pod vlastním názvem.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pracovní prostor obsahuje veškeré informace o umístění toolbarů (nástrojových panelů) a uspořádání ribbonů (pásů karet). Pracovní prostory je možné migrovat z verze 2020 a vyšší.

 

Postup:

 • V předchozí starší verzi si uložte pracovní prostor pod vlastním názvem viz tento návod: https://www.cadnet.cz/detail-faq.html?faq_id=651. Pro správnou migraci je nutné uložit vlastní pracovní prostor, změny ve výchozích pracovních prostorech nejsou migrovány.
 • Po instalaci novější verze, se při prvním spuštění programu, automaticky objeví nástroj "Migrace z předchozí verze", pomocí kterého lze migrovat veškerá nastavení programu, včetně pracovních prostorů. Nástroj na migraci nastavení je také dostupný pod nabídkou Start/ Programy/ CADKON+ (verze)/ Migrace z předchozí verze.
 • V nastavení migrace zaškrtněte požadované položky pro migraci a migraci dokončete. Program automaticky dohledá starší verzi a veškeré požadované nastavení přenese do novější verze.

Upozornění: Nelze migrovat pracovní prostory mezi různými moduly CADKON+. Tzn. nelze např. migrovat pracovní prostor z instalace CADKON+ MEP do instalace CADKON+ Architecture apod.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Příkazem "_TOOLBAR" zobrazte libovolný nástrojový panel (toolbar) a kliknutím pravého tlč. myši na zobrazený nástrojový panel, vyvolejte volby pro úpravu pracovního prostředí. Volbou Zobrazit kartu můžete vypnout zobrazení nepoužívaných karet z prostředí ribbonů.

Upozornění: Tento způsob úpravy pracovního prostředí je dostupný od verze 2019.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Nastavení náhledu výběru řídí systémová proměnná "SELECTIONPREVIEW".

 • Hodnota 0 = náhledy výběru jsou vypnuté
 • Hodnota 1 = náhledy výběru jsou zapnuté při neaktivním příkazu
 • Hondota 2 = náhledy výběru jsou zapnuté při aktivním příkazu (výchozí hodnota)
 • Hodnota 3 = kombinace hodnoty 1 a 2

Poznámka: Nastavení je dostupné od verze 2019.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Příkazem "_CONFIG" vyvolejte dialogové okno Možnosti. V kartě "Uživatelské předvolby" najdete tlačítko "Nastavení pravého tlačítka", kde najdete všechny možnosti nastavení chování pravého tlačítka myši.

Ve výchozím stavu je zapnuté časově závislé kliknutí pravým tlačítkem myši, kdy krátký stisk (méně jak 250 milisekund) znamená Enter a dlouhý stisk (více jak 250 milisekund) vyvolá místní nabídku. Více informací o jednotlivých možnostech najdete v Nápovědě CADKON+ (F1).

Poznámka: Chování pravého tlačítka myši lze ovlivnit také pomocí systémové proměnné "SHORTCUTMENU" (výchozí hodnota 27). 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Rychlost zoomování ovlivňuje proměnná "ZOOMFACTOR" (platné hodnoty 2 - 100). Čím větší hodnota, tím větší rychlost zoomování při otáčením kolečka myši (výchozí hodnota 60).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chování výběru ovlivňuje proměnná "PICKFIRST". Proměnná řídí, zdali je možné vybrat objekty před spuštením příkazu.

 • Hodnota 0 = objekty lze vybrat pouze po spuštení příkazu
 • Hodnota 1 = objekty lze vybrat před spuštěním příkazu (výchozí nastavení)
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chování výběru ovlivňuje proměnná "PICKFIRST". Proměnná řídí, zdali je možné vybrat objekty před spuštením příkazu, což ovlivňuje také způsob editace textu.

 • Hodnota 0 = objekty lze vybrat pouze po spuštení příkazu
 • Hodnota 1 = objekty lze vybrat před spuštěním příkazu (výchozí nastavení)

Pokud nelze editovat text poklepáním na text, nastavte proměnnou "PICKFIRST" na hodnotu 1.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jedná se o nastavení příkazu Zaobli/ volbu OŘež. Pokud je nastaven příkaz na Neořež, nebude funkční zaoblení s rádiusem nula. Změnu lze provést v rámci příkazu Zaobli ("_FILLET") nebo proměnnou "TRIMMODE".

 • Hodnota 0 = Neořež (zaoblení s rádiusem nula nebude funkční)
 • Hodnota 1 = OŘež (zaoblení s rádiusem nula bude funkční)
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Klávesou CTRL+1 vyvolejte dialog Vlastnosti, ve kterém najdete volbu Uzamknutý výřez s volbou Ano/ Ne.

 • Ano = výřez je zamknutý (pro zoom a posun pohledu)
 • Ne = výřez je odemknutý

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Postup:

 • Dvojklikem se přepněte do požadovaného výřezu (v Rozvržení). Rámeček výřezu bude po přepnutí do výřezu silně zvýrazněn.
 • Příkazem "_UCS" natočte souřadný systém. Existuje celá řada možností jak natočit souřadný systém, např. volbou "OBjekt" lze vybrat ve výkresu hranu stěny (jakéhokoli prvku), podle které se natočí souřadný systém.
 • Příkazem "_PLAN" natočte pohled dle aktuálního USS, nastaveného dle předchozího bodu.

Poznámka: Takto natočený souřadný systém/ pohled je nezávislý na modelovém prostoru. V každém výřezu je možné mít různě natočený souřadný systém/ pohled. Stejný postup se používá pro nastavení USS a pohledu v rozvržení.

Upozornění: V případě, že máte ve výřezu nastavenou proměnnou "UCSFOLLOW" na hodnotě 1, ihned po natočení souřadného systému se automaticky natočí pohled dle aktuálního USS (není nutné již použít příkaz "_PLAN").

Zobrazit odkaz na tento záznam:

 

Obr 1. Ukázka výkresu před natočením souřadného systému a pohledu. Objekty nejsou rovnoběžné s osou X a Y, výkres má nastaven globální souřadný systém.

Postup:

 • Příkazem "_UCS" natočte souřadný systém. Existuje celá řada možností jak natočit souřadný systém, např. volbou "OBjekt" lze vybrat ve výkresu hranu stěny (jakéhokoli prvku), podle které se natočí souřadný systém. Nebo další velmi používaný způsob je volbou "3body" - prvním bodem zadáte počátek uživatelského souřadného systému, druhým bodem zadáte směr osy X a třetím bodem směr osy Y.
 • Po natočení souřadného systému, natočte příkazem "_PLAN" pohled dle aktuálního USS, nastaveného dle předchozího bodu.

Upozornění: V případě, že máte ve výkresu nastavenou proměnnou "UCSFOLLOW" na hodnotě 1, ihned po natočení souřadného systému se automaticky natočí pohled dle aktuálního USS (není nutné již použít příkaz "_PLAN").

 

Obr 2. Ukázka výkresu po natočením souřadného systému a pohledu. Objekty jsou rovnoběžné s osou X a Y, výkres má nastaven uživatelský souřadný systém.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Výchozí hodnota globálního měřítka typu čáry ("LTSCALE") je předdefinovaná v souboru CADKONLT.DAT, který je umístěn na cestě C:\Users\"Váš profil"\AppData\Roaming\AB Studio\"Verze CADKONu"\cs\Dat.

Výchozí hodnota "LTSCALE", ze které program při Startu CADKONu vychází = 10 pro měřítko 1:50 (mm).

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Rozhození kót je způsobeno chybně asociovanou kótou ke kótovanému objektu. Ve většině případů nejsou kóty asociovány k objektu, ale k bodu předchozí kóty, protože byl během kótování zapnut UCHOP bod a tím vznikla chyba v asociaci (místo objektu byl vždy chycen bod nějaké např. vedlejší kóty - každá kóta má na začátku vynášecí čar tečku (bod).

V CADKON+ je toto plně asociativní kótování standardně vypnuto. Jaké kóty se budou vytvářet je řízeno proměnnou "DIMASSOC".

 • Hodnota 0 = rozložené kóty
 • Hodnota 1 = neasociativní kóty (výchozí hodnota)
 • Hodnota 2 = plně asociativní kóty

Změna proměnné "DIMASSOC" má vliv pouze na nově vytvářené kóty. Stávající plně asociované kóty ("DIMASSOC" = 2) můžete změnit na neasociativní kóty ("DIMASSOC" = 1) příkazem "KÓTYODPOJ". Po odpojení chybně asociovaných kót bude posun výkresu v pořádku.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Existují dva různé způsoby:

 1. Pomocí klávesové zkratky CTRL+TAB - výkresy se procházejí cyklicky a není možné si zvolit, do kterého výkresu se přepnete.
 2. Pomocí nástroje viz obrázek - po kliknutí se zobrazí seznam všech otevřených výkresů a lze si přímo zvolit, do kterého výkresu se přepnete.

         

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení ovlivňuje proměnná "LTYPEGEN". Uvedená proměnná řídí, zdali se budou typy čar regenerovat. 

 • Hodnota 0 = typy čar nejsou regenerovány (všechny typy čar se zobrazují plnou čarou)
 • Hodnota 1 = typy čar jsou regenerovány (výchozí hodnota)
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Obecně platí, že komplexní typy čar jsou závislé na tzv. souboru tvaru (soubor *.SHX). Soubor tvaru zaručuje správné zobrazení těchto komplexních čar. Bez patřičného souboru tvaru, není správné zobrazení čar možné.

CADKON používá vlastní soubor tvaru s názvem CADKON.SHX. Tento soubor je standardně umístěn v: C:\ProgramData\AB Studio\Cadkon (verze)\cs\Slb.

Aby se čáry CADKONu zobrazovaly i v jiných CAD softwarech (bez CADKONu) správně, musíte společně s DWG výkresem, poskytnout také příslušný soubor tvaru. Soubor si musí uživatel jiného CAD softwaru (bez CADKONu), nakopírovat do vyhledávacích cest programu. Např. v AutoCADu je nutné soubor nahrát do C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD (verze)\Support.

V CADKON+ (také v AutoCADu) existuje příkaz "_ETRANSMIT", který vytváří tzv. přenosový balíček. Příkaz vytvoří adresář nebo rovnou zazipuje vybraný výkres, včetně všech závislých souborů výkresu (nastavení tiskáren, soubory tvaru, písma, xrefy, obrázky atd.). Je to nejjednodušší postup, jak předat kompletně celý projekt kolegům nebo projekt pro archivaci, včetně všech závislých souborů.

Ukázka zobrazení typů čar CADKONu, bez příslušného souboru CADKON.SHX

Ukázka zobrazení typů čar CADKONu, s příslušným souborem CADKON.SHX

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKON+ existuje příkaz "publikovat", který umožňuje tisk několika výkresů a jejich rozvržení najednou. Příkaz je dostupný na kartě "Výstup" nebo vypsáním příkazu "_PUBLISH".

V rámci příkazu na publikování je možné přidat libovolné DWG/ DWT výkresy, které je možné tisknout do formátu DWF, PDF nebo na tiskárnu, která je nastavena v rámci vybraných výkresů. Při publikování je možné zvolit, zdali se budou publikovat listy modelu nebo rozvržení.

Při publikování do PDF je možné nastavit, zdali se bude vytvářet vícelistové PDF (všechny načtené výkresy/ rozvržení budou publikovány v rámci jednoho PDF) nebo zdali se vytvoří z každého načteného výkresu/ rozvržení samostatný PDF soubor.

Poznámka: Při spuštění funkce na publikování, se automaticky žádné otevřené výkresy do dialogu na publikování nenačítají. Vždy je nutné ručně vybrat výkresy, které chcete publikovat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Kromě základních pravoúhlých výběrů "oknem" (výběr zleva do prava) a "křížením" (výběr zprava do leva) existují i dalších možnosti výběru objektů, které se zadávají pomocí klíčových písmen.

Další způsoby výběru lze aktivovat při jakémkoli příkazu, při výzvě "vyberte objekty".

Kompletní seznam způsobů výběru objektů:

 • "OK" = výběr oknem (výchozí výběr zleva do prava)
 • "OP" = výběr okno polygon
 • "VN" = výběr oknem vně (inverzní výběr)
 • "K" = výběr křížením (výchozí výběr zprava do leva)
 • "KP" = výběr křížený polygon 
 • "VP" = výběr vnější polygon (inverzní výběr)
 • "OKR" = výběr okno kružnice
 • "KK" = výběr křížená kružnice
 • "VK" = výběr vnější kružnice (inverzní výběr)
 • "N" = výběr napříč (vše co protnete pomocnou křivkou bude vybráno)
 • "P" = výběr předchozího výběru
 • "L" = výběr posledního nakreslené/ vloženého objektu daného výkresu

Existuje také tzv. cyklický výběr, který se používá při výběru více objektů nakreslených nad sebou. Více o cyklickém výběru...

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chování výběru ovlivňuje proměnná "PICKADD".

 • Hodnota 0 = množinu objektů lze vybrat pouze jedním výběrem. Při dalším výběru se předchozí výběr zruší.
 • Hodnota 1 = Do aktuální výběrové množiny je přidán každý vybraný objekt, buď individuálně, nebo pomocí okna.
 • Hodnota 2 (výchozí hodnota) = Do aktuální výběrové množiny je přidán každý vybraný objekt, buď individuálně, nebo pomocí okna. Pokud použijete příkaz VYBER, po ukončení příkazu zůstanou objekty vybrané.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Během kreslení můžete dočasně omezit aktivní úchop pouze na jeden vybraný. Pokud máte jakýkoli aktivní příkaz, můžete vyvolat pomocí klávesy SHIFT+pravé tlč. myši nabídku dočasných úchopů. Při výběru některého z nich, se dočasně potlačí nastavení trvalých UCHOP na vybraný. Výběr dočasného úchopu platí pouze pro jeden krok a jakmile se dočasných úchop použije, vrací se zpět nastavení trvalých UCHOP.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Uchopení na objekty vektorového PDF řídí proměnná "PDFOSNAP".

 • Hodnota 0 = vypnutí úchopů na objekty vektorového PDF.
 • Hodnota 1 = zapnutí úchopů na objekty vektorového PDF (výchozí hodnota).
Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKON+ nelze vytvářet objekty s měřítky poznámek, lze však měřítka poznámek ovládat a konfigurovat. Existují tyto příkazy a proměnné pro práci s měřítky poznámek:

 • "CANNOSCALE" - příkaz, pomocí kterého lze zobrazit aktuální hodnotu měřítka poznámek výkresu a pomocí kterého, lze změnit aktuální měřítko poznámek výkresu.
 • "CANNOSCALEVALUE" - proměnná (pouze pro čtení), pomocí které lze vypsat aktuální hodnotu měříka poznámek.
 • "MSLTSCALE" - proměnná, pomocí které se řídí měřítko typů čar v modelovém prostoru.
  • Hodnota 0 = typy čar v modelovém prostoru nepřejímají měřítko podle měřítka poznámek.
  • Hodnota 1 = typy čar v modelovém prostoru přejímají měřítko podle měřítka poznámek.
 • "ANNOALLVISIBLE" - proměnná, pomocí které lze skrýt nebo zobrazit objekty poznámek, které nepodporují aktuální měřítko poznámky.
  • Hodnota 0 = zobrazí pouze objekty, které podporují aktuální měřítko poznámky.
  • Hodnota 1 = zobrazí všechny objekty s poznámkou.
 • "ANNOAUTOSCALE" - proměnná, pomocí které lze aktualizovat objekty s měřítky poznámek, aby podporovaly změněné (příkazem "CANNOSCALE") měřítko poznámky
  • Hodnota 0 = objektům s poznámkou není přidáno nově nastavené měřítko poznámky
  • Hodnota 1 = přidá nově nastavené měřítko poznámky všem objektům s poznámkou, které podporují aktuální měřítko. Jsou vyloučeny objekty s poznámkou v zmrazených, vypnutých a zamknutých hladinách.
  • Hodnota 2 = přidá nově nastavené měřítko poznámky všem objektům s poznámkou, které podporují aktuální měřítko. Jsou vyloučeny objekty s poznámkou v zmrazených, vypnutých, zamknutých hladinách, včetně výřezu.
  • Hodnota 3 = přidá nově nastavené měřítko poznámky všem objektům s poznámkou, které podporují aktuální měřítko. Jsou vyloučeny objekty s poznámkou v zamknutých hladinách.
  • Hodnota 4 = přidá nově nastavené měřítko poznámky všem objektům s poznámkou, které podporují aktuální měřítko.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Překontrolujte nastavení cesty pro ukládání dočasných kopií souborů externích referencí. Cesta je definovaná proměnnou "XLOADPATH". Výchozí cesta pro ukládání dočasných kopií by měla být do Tempu pod profilem uživatele, nikoli do Program Files, kam program nemá plná práva pro zápis.

Zadejte zmíněnou proměnnou a vypište cestu "C:\Users\doplňte Váš profil\AppData\Local\Temp" po změně cesty vypněte a znovu zapněte CADKON. Po novém otevření CADKON+ ověřte danou proměnnou, že je nastavena na novou cestu a teprve poté zkuste otevřít výkres s Xrefem.

Cesta pro ukládání dočasných kopií souborů externí reference, je také přístupná v dialogu Možnosti, který vyvoláte příkazem "_CONFIG".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Dialogová okna si pamatují poslední umístění na obrazovce. Pokud změníte zásadně rozlišení nebo odpojíte sekundární monitor, dialogy nemusí být viditelné (zobrazují se mimo viditelnou část kreslící plochy).

Před odpojením monitoru, doporučujeme dialogy přesunout zpět na primární monitor. Popř. je nutné provést reset nastavení CADKON+.

V některých případech lze obnovit výchozí nastavení jednotlivých dialogových oken.

 • Dialogové okno Mtextu - velikost a umístění je zapsané v registrech Windows: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graitec\AdvanceCAD\"verze"\Profiles\CADKON "verze" (čeština)\Dialogs\Mtext. Po smazání klíče Mtext bude při spuštění CADKON+ obnoveno výchozí nastavení dialogového okna Mtextu.
 • Dialogové okno Nastavení CADKON+ - velikost a umístění je zapsané v souboru CADSET.DAT, který je umístěn na cestě: C:\Users\"Váš profil"\AppData\Roaming\AB Studio\CadkonPlus_"verze"\cs\Dat. Soubor lze otevřít v libovolném txt editoru a pro reset pozice je nutné ze sekce [CADSET] odstranit řádky SIZE_X, SIZE_Y, POS_X, POS_Y.
 • Dialogové okno Makroeditor nebo Zadání parametrů makra (nástroj pouze v CADKON+ MEP/ TZB) - velikost a umístění je zapsané v souboru Makroeditor.ini, který je umístěn na cestě: C:\Users\Váš profil\AppData\Roaming\AB Studio\CadkonPlus_2018\cs\Dat. Soubor lze otevřít v libovolném txt editoru a pro reset pozice je nutné smazat zápisy Placement.
 • Dialogové okno Průzkumník obsahu (CTRL+2) - velikost a umístění je zapsané v registrech Windows: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graitec\AdvanceCAD\"verze"\Profiles\CADKON "verze" (čeština)\Config. Po smazání klíče "WNDPTEXP" a "WNDSTEXP" bude při spuštění CADKON+ obnoveno výchozí umístění dialogového okna Průzkumník obsahu.
 • Dialogové okno pro výběr uložení souboru v rámci příkazu Publikuj - nastavení dialogu je umístěno v registrech Windows: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graitec\AdvanceCAD\"verze"\Profiles\CADKON "verze" (čeština)\Dialogs\PublishOptions. Po smazání klíče PublishOptions bude při spuštění CADKON+ a funkce Publikuj, obnoveno výchozí nastavení celé funkce, včetně dialogového okna pro výběr souboru.
 • Neukotvená příkazová řádka - nastavení příkazové řádky je umístěno v registrech Windows: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graitec\AdvanceCAD\"verze"\Profiles\CADKON "verze" (čeština)\Config. Po smazání klíče "WNDPCMD" bude při spuštění CADKON+ neukotvená příkazová řádka viditelná v levém horním rohu programu.

Poznámka: Pokud se nezobrazují dialogy základních příkazů, překontrolujte také proměnnou "FILEDIA" viz další informace.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pomocí uzlových bodů lze objekty jednoduše protahovat, posouvat, otáčet, měnit měřítko, zrcadlit, kopírovat atd. Všechny tyto základní editační příkazy jsou dostupné po kliknutí na uzlový bod libovolného objektu, kdy pomocí mezerníku cyklicky procházíte zmíněné volby uzlového bodu.

Tzn. vyberete bez jakéhokoli příkazu objekt = zobrazí se modré (výchozí barva) uzlové body. Pokud kliknete na libovolný uzlový bod, objeví se v příkazovém řádku výchozí volba protáhni + další volby [referenční Bod/Kopie/Zpět/koNec]. Pomocí mezerníku na klávesnici se můžete přepnout na další základní příkazy, které jsou v pořadí: Protáhni (výchozí)/ Posun/ Otočit/ Měřítko/ Zrcadli.

Pro objekty typu křivka a šrafy jsou navíc implementovány další volby uzlového bodu, které se zobrazují při najetí kurzoru na uzlový bod. Pomoci daných voleb lze přidávat vrcholy, odebírat vrcholy, převádět rovné úseky na oblouky. U šrafů se navíc může pomocí hlavního uzlového bodu řídit úhel šrafu, měřítko šrafu a bod zarovnání.

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chování multifunkčních uzlových bodů řídí systémová proměnná „GRIPMULTIFUNCTIONAL“.

 • Hodnota 0 = možnosti úprav (přidání/ odebrání vrcholu, převod na oblouk apod.) pomocí multifunkčních uzlových bodů nejsou k dispozici.
 • Hodnota 1 = možnosti úprav pomocí multifunkčních uzlových bodů jsou dostupné pouze pomocí klávesy CTRL (cyklickým výběrem pomocí klávesy CTRL).
 • Hodnota 2 = možnosti úprav pomocí multifunkčních uzlových bodů jsou dostupné pouze prostřednictvím nabídky uzlu, která se zobrazí při najetí kurzoru na uzel.
 • Hodnota 3 (výchozí hodnota) = možnosti úprav pomocí multifunkčních uzlových bodů jsou dostupné prostřednictvím nabídky uzlu (hodnota 2) a také pomocí klávesy CTRL (hodnota 1).
Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKON+ existuje příkaz "_EXPORT", pomocí kterého můžete vybrané objekty exportovat do PDF. Výhodou je velmi jednoduché a rychlé použití. Nevýhodou je, že tento způsob neumí exportovat obsah vybraného výřezu a při exportu nelze zadat všechny parametry, jako při klasickém tisku.

Další možností je, že použijete virtuální tiskárnu pro výstup do PDF, kde nejste omezeni žádným nastavením. CADKON+ 2021 a novější má vlastní tiskárny pro výstup do PDF a není tak nutné instalovat tiskárny do PDF třetích stran. Jedná se o tiskárny "DWG to PDF" a "AdvanceCAD PDF", které jsou v uvedených verzích dostupné mezi ostatními tiskárnami v dialogu tisku (CTRL+P).

V případě CADKON+ 2020 a starší, si musíte nainstalovat některou volně dostupnou virtuální tiskárnu do PDF. Existuje celá řada tiskáren s výstupem do PDF, které jsou volně ke stažení:

Poslední možností je hromadný tisk do PDF pomocí příkazu Publikuj ("_PUBLISH"). Více informací...

Zobrazit odkaz na tento záznam:

PDF Creator automaticky vytvoří vektorové PDF, pokud je v nastavení tisku zakázán tisk průhlednosti a není nastaven jiný typ zobrazení výřezu (např. drátový, skrytý).

Takto vytvořené PDF lze např. importovat zpět do DWG příkazem "_PDFIMPORT".

Poznámka: příkaz "_PDFIMPORT" je v CADKON+ dostupný od verze 2020.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

OLE objekty nepodporují tisk vzhůru nohama. Pokud bude v nastavení tisku aktivní volba tisk Vzhůru nohama, obsah OLE objektů se nevytiskne nebo se bude tisknout pouze černý vyplněný obdélník. 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Při Startu CADKONu je nakopírován obsah výkresu Cadkon2d.dwg, který je umístěn na cestě: C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus (verze)\cs\Template. V dané šabloně jsou nadefinované kótovací styly a styly textů, které můžete libovolně upravit nebo doplnit další požadované styly.

Před editací dané šablony doporučujeme výchozí šablonu Cadkon2d.dwg zálohovat

Upozornění: Při editaci šablony v CADKON+, nesmí na dané šabloně proběhnout Start CADKONu (nastavení jednotek a měřítka), jinak nebude šablona funkční.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Profil programu (soubory *.arg) je možné migrovat pouze v rámci naprosto stejné verze CADKON+, migrace mezi různými verzemi není možná.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Nastavení barvy kreslící plochy, velikost nitkového kříže, nastavení cest programu, nastavení systémových proměnných programu a další nastavení se ukládá do tzv. profilu. Tento profil najdete v dialogu Možnosti (karta Profily), který vyvoláte příkazem "_CONFIG". Profily je možné exportovat a importovat mezi různými PC, avšak pouze v rámci stejné verze programu.

CADKON+ při spuštění vždy hledá a načítá výchozí profil s názvem "CADKON XY (čeština)". Pokud nastavíte ručně jiný výchozí profil, vždy se při dalším spuštění bude načítat původní výchozí profil.

Pokud potřebujete, aby se načítal profil s Vaším nastavením, musí se jmenovat jako výchozí/ defaultní profil. Tzn. originální profil CADKON+ např. zálohujte přejmenováním jako "zaloha_CADKON (čeština)" a vlastní profil přejmenujte na výchozí název "CADKON XY (čeština)".

Možné je také upravit spouštěcí ikonu CADKON+, kdy ve Vlastnostech ikony/ do pole Cíl dopíšete za cestu parametr /p "název profilu". Při použití takto upraveného zástupce, můžete spouštět CADKON+ s libovolným názvem profilu. 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ obsahuje již předdefinované klávesové zkratky všech základních příkazů. Předdefinované klávesové zkratky jsou totožné s jinými CAD programy (např. s AutoCADem). Kompletní seznam klávesových zkratek CADKON+ ke stažení.

V CADKON+ je možné definovat nové zkratky nebo upravit stávající. Existují dva typy zkratek:

 • volání příkazu pomocí definované klávesy (zkratky) s následným potvrzení klávesou Enter
 • nebo pomocí kombinace kláves s např. klávesou Ctrl. nebo Shift

1. Klávesové zkratky s následným potvrzením klávesou Enter.

Zadejte příkaz PŘIZPŮSOBENÍ (_CUSTOMIZE) a v dialogu zobrazte kartu Aliasy. Ta zobrazuje již definované zkratky (sezman Aliasy) a jim přiřazené příkazy (pole Příkaz).

 • Pro změnu stávající zkratky ji v seznamu Aliasy vyhledejte, v seznamu Dostupné příkazy vyberte požadovaný nový příkaz a pomocí tlačítka Přiřadit provedete spojení vybraného příkazu se stávající zkratkou.
 • Pro vytvoření nové zkratky klikněte na tlačítko Nový, do pole Alias napište znaky nové zkratky a následně v seznamu Dostupné příkazy vyberte požadovaný příkaz a pomocí tlačítka Přiřadit provedete spojení vybraného příkazu s novou zkratkou.

Tip:

Také je možné využít stávající PGP soubor zkratek z AutoCADu. Opět v kartě Aliasy v dolní části dialogu zvolte tlačítko Importovat…, v zobrazeném dialogu pro vybrání souborů přepněte v nabídce Soubory typu na Soubory aliasů AutoCAD (pgp), následně vyhledejte příslušný acad.pgp soubor. Například výchozí soubor klávesových zkratek pro AutoCAD LT 2013 je umístěn v C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD LT 2013/UserDataCache/cs-CZ/Support.
Pokud klávesové zkratky chcete upravovat v externím textovém souboru, např. v Notepadu, tak je nutné nejprve opět z karty Aliasy provést export do formátu *.pgp nebo *.ica. Po provedené úpravě takto vzniklého textového souboru je nutné jej opět importovat.

Upozornění: Nelze migrovat PGP soubor z anglické verze AutoCADu do české verze CADKON+ (nebo AutoCADu). PGP soubor obsahuje vždy lokalizované příkazy, které v jiné jazykové verzi nejsou dostupné.

2. Druhou možností pro volání zkratek jsou zkratky volané pomocí spojení kláves CTRL+další znak, ALT+další znak, CTRL+ALT+ další znak, CTRL+SHIFT+další znak nebo ALT+SHIFT+další znak. Nastavení se provádí v kartě Klávesnice příkazu PŘIZPŮSOBENÍ (_CUSTOMIZE). Způsob přiřazení zkratek je obdobný jako již výše popsaný způsob u Aliasů. V dostupných příkazech pro připojení klávesové zkratky nejsou však příkazy CADKONu, ale pouze příkazy AdvanceCADu (CAD jádra).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pro skrytí/ zobrazení příkazové řádky CADKON+ použijte klávesovou zkratku CTRL+9.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Na příkazové řádce zadejte proměnnou "VPCONTROL" a její hodnotu nastavte na 0.

UPOZORNĚNÍ:

Tato proměnná je k dispozici v Advance CAD a CADKONu+ od verze 2015.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení řídí proměnná "DYNMODE".

 • Hodnota 0 = automatické dokončování je vypnuté.
 • Hodnota 1 = automatické dokončování je zapnuté.

Poznámka: Proměnná ovlivňuje chování automatického dokončování příkazů a proměnných ve verzi 2018 a nižších.

Od verze 2019 se automatické dokončování řídí systémovou proměnnou "AUTOCOMPLETEMODE" (výchozí hodnota 4).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Verze 2019 a novější

Cyklický výběr aktivujete přidržením klávesy CTRL a kliknutím levého tlačítka myši na objekt. Postupným klikáním levého tlačítka myši, s přidrženou klávesou CTRL přepínáte mezi objekty.

Cyklický výběr je možné aktivovat v rámci jakéhokoli aktivního příkazu, při výběru objektu.

 

Verze 2018 a starší

Cyklický výběr aktivujete přidržením klávesy SHIFT+mezerník a kliknutím levého tlačítka myši na objekt. Po kliknutí již není nutné držet klávesy SHIFT+mezerník a mezi více objekty, které leží nad sebou, se přepínáte klikáním levého tlačítka myši. 

Cyklický výběr je možné aktivovat v rámci jakéhokoli aktivního příkazu, při výběru objektu a také lze aktivovat bez jakékoli funkce.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jsou čtyři možnosti:

 • Do názvu místnosti přidat označení bytu, např. 1.A.01, kde písmeno A označuje byt. Tímto způsobem bude v legendě místností patrné, jaké místnosti patří k danému bytu. Nelze však takto automaticky vykázat pouze plochy jednotlivých bytů. Ty získáte ručním sečtením ploch místností bytu. Sečtením ploch místností bude celková plocha bytu však bez případných zastavěných ploch (příček, stěn).

 • Přidat označení bytu jako další položku do popisu místnosti. Tímto získáte ve vykreslené legendě samostatný sloupec, označující jednotlivé byty a řadící místnosti po těchto bytech. Pro získání plochy celého bytu platí to samé jako v předchozím případě.
 • Pro automatické vykázání ploch bytů, lze až ve fázi vytváření legendy, příkazem „Tabulka místností“, využít možnost třízení podle podlaží. Místo názvu podlaží se však zadá označení bytu. Postup je tedy následující. Po vyvolání příkazu „Tabulka místností“ vyberete ve výkresu pouze místnosti v rámci jednoho bytu. V dialogu tabulky zadáte v kartě Tvar v položce Název podlaží označení bytu, např. A. Následně provedete vyhodnocení tabulku, ale uložíte ji do tzv. zápisu pro další zpracování, kde se vytvoří soubor, obsahující zadaná data. Takto uložíte data všech bytů, které chcete následně společně vyhodnotit do tabulky. Následně přes kartu Seznam zpracovaných tabulek načtete uložené soubory (zápisy) a vytvoříte jednu tabulku, obsahující sloupec Byt (Podlaží) a Plocha bytu (Plocha podlaží). Opět zde ale platí, že celková plocha bytu však bude bez případných zastavěných ploch (příček, stěn).
 • Pro získání celkové plochy bytu včetně případných zastavěných ploch (příček, stěn) je možné vytvořit samostatné popisy místností, v tomto případě popisy bytů. Celková plocha bytu se ve výkresu označí vykreslením křivky na hranici bytu. Následně se pomocí příkazu „Popis místností výběrem křivky“ vytvoří popis bytu obsahující odečtenou plochu bytu z hraniční křivky. Tyto popisy bytů se pak vyhodnotí v samostatné tabulce stejně, jako běžné místnosti.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Problém je ve výkresech, kde je použito velké množství hladin. Často to bývá v případech, kdy do Vašeho výkresu je připojeno několik externích referencí.

V těchto případech zadejte na příkazové řádce proměnnou "MAXSORT" a zadejte vyšší číslo (počet hladin).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jedná se o kreslení balkonových dveří, francozského okna, které se vykreslí přes funkci Otvoru s dveřmi. Pro názorný příklad se podívejte na instruktážní video: VÝUKA: Balkonové dveře, francouzské okno

Vykazování výplní otvorů do tabulky není závislé na tom, že otvor je nebo není vykreslen CADKONem. I otvor vykreslený „holým" CADem můžete vykázat do tabulky, jelikož výkazy se provádějí na základě vykreslených bublin, které popisují jednotlivé prvky (okna, dveře, …). Bubliny se vykreslují až dodatečně a proto je jedno, jestli položkovaný prvek je nebo není kreslen CADKON funkcí, viz video: VÝUKA: Bubliny - položkování a vyhodnocení prvků

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Funkce na editace nebo kreslení otvorů pracují s vybranou stěnou tak, že ji nově vykreslují do výkresu, podle vlastností aktuálně nastaveného stylu hladin CADKONu (soubory*.LKM). Ten se nastavuje v rámci funkce Nastavení CADKONu (příkaz _CK_SET,  v zobrazeném dialogu karta Hladiny).

Řešením je vytvořit si další styl hladin CADKONu, kde hladina pro stěny bude mít jiný název než stávající používaná hladina stěn (v rámci stylu je nutné kromě vlastností změnit také název hladiny, změna pouze vlastností bez názvu hladiny se neprojeví změnou ve výkresu) a také bude mít potřebné nastavení vlastností, jako např. tlopušťky čáry. Tento nový styl se následně nastaví jako aktuální jen pro nově vytvořené objekty ve stávajícím výkresu (po OK v dialogu nastavení stylu CADKONu dejte NE pro neměnění stávajících entit ve výkresu). Takže nyní se nově kreslené otvory nebo editované stávající otvory budou vykreslovat do stěn podle nového nastavení aktuálního stylu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Toto je díky volbě, která je v dialogu stropů v sekci Vložky jako zatržítko "Minimální a maximální krytí vložek". Pokud je zadáno "Minimální krytí vložek", tak nelze vložky klást mimo zadanou plochu, program to nedovolí. Pokud zvolíte zatržítko "Maximální krytí vložek", tak již půjde klást vložky i mimo zadanou plochu kladení.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení výplní řídí proměnná "FILLMODE".

 • Hodnota 0 = objekty nejsou vyplněny
 • Hodnota 1 = objekty jsou vyplněny (výchozí hodnota)

Upozornění: Po změně nastavení je nutná regenerace výkresu.

Poznámka: Výplně se nemusí zobrazovat také z důvodu natočeného pohledu. Pokud máte správně nastavenou uvedenou proměnnou, příkazem "_PLAN" změnťe pohled na půdorys, dle aktuální USS.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Způsob zobrazení textů se řídí proměnnou "QTEXTMODE".

 • Hodnota 0 = texty jsou zobrazeny
 • Hodnota 1 = texty jsou potlačeny, místo textu se zobrazí rámeček (nastavení pro rychlejší překreslování velkých výkresů)
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chování textu při zrcadlení řídí proměnná "MIRRTEXT":

 • Hodnota 0 = texty nejsou zrcadleny v rámci příkazu "_MIRROR"
 • Hodnota 1 = texty jsou zrcadleny v rámci příkazu "_MIRROR" (výchozí hodnota)
Zobrazit odkaz na tento záznam:
CADKON+ obsahuje tyto systémové proměnné, pomocí kterých lze řídit útlum:
 • LAYLOCKFADECTL = řídí intenzitu útlumu zamknutých hladin (od verze 2019)
 • XDWGFADECTL = řídí intenzitu útlumu připojených externích referencí (od verze 2019)
 • XFADECTL - řídí intenzitu útlum reference/ bloku upravovaném na místě (od verze 2017)

Poznámka: hodnoty útlumu jsou platné v rozsahu od 0 do 90%.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

To může mít více příčin:
1. Funkce Řez schodiště zapíná hladinu CKCSHODY_3, ve které je vykresleno prostorové 3D schodiště a z něho se právě tento řez vytváří. Pokud je tato hladina ve výkresu zmražena, což je v tomto případě chyba, má být standardně pouze vypnuta, tak se řez nevytvoří. Pokud je hladina standardně vypnuta, funkce Řez schodiště si ji zapne a po vykreslení řezu do výkresu zase vypne.
2. Dále mohou nastat problémy při půdorysném přesouvání schodiště na jiné místo, jelikož lze zapomenout přesunout i 3D zobrazení, které je standardně ve vypnuté hladině CKCSHODY_3. Postup při posouvání schodiště by měl být takový, že nejprve zapnete hladinu CKCSHODY_3, pak schodiště půdorysně posunete a následně zase hladinu CKCSHODY_3 vypnete. Náprava toho, že je pouze vykresleno 2D schodiště a 3D se nachází někde jinde nebo prostě není, je jednoduchá. Vyvolejte příkaz Editace schodiště a vyvberte 2D schodiště, zobrazený dialog parametrů schodiště pouze potvrďte OK a tím dojde k znovu vytvoření 3D schodiště, takže následně lze provést řez schodištěm.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Nastavení ohraničení výběru ovlivňují tyto proměnné:

 • "SELCLT" - nastavuje typ čáry ohraničení okna výběru křížením (výběr zprava doleva)
 • "SELCROSSINGFRAMECOLOR" - nastavuje barvu ohraničení okna výběru křížením
 • "SELWLT" - nastavuje typ čáry ohraničení okna výběru oknem (výběr zleva doprava)
 • "SELWINDOWFRAMECOLOR" - nastavuje barvu ohraničení okna výběru oknem
 • "SELLTSCALE" - řídí měřítko typu čar pro "SELCLT" a "SELWLT"
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení řídí systémová proměnná "SELECTIONAREA".

 • Hodnota 0 - zobrazují se pouze obrysy výběrových oken.
 • Hodnota 1 - zobrazují se barevně oblasti výběrových oken.

Pokud jsou barevné oblasti výběru zapnuty, pomocí proměnných "SELCROSSINGAREACOLOR" (výběr křížením) a "SELWINDOWFRAMECOLOR" (výběr oknem) lze řídit barvu oblasti výběru.

Nastavit lze také ohraničení výběru, více informací o nastavení...

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Výšky textů v popisech místností lze hromadně měnit právě přes Správce popisů místností výběrem jiné masky.

 

Masku vytvoříte při vytváření jednotlivých popisů a je do ni ukládán kompletní vzhled popisu včetně výšky textů.

 

 

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V případě délkové kóty doplněné o kótu otvor zadáte po spuštění příkazu „Kótování otvoru“ místo výběru výplně otvoru klávesu Enter, tak v zobrazeném dialogu můžete zatrhnout možnost Vložit jako druhou kótu, pak se kóty chovají odděleně a lze je tak i posouvat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Vše ohledně měřítek vkládaných bloků závisí na jednotkách v jakých je zdrojový blok vytvořen a dále na nastavení příslušných proměnných. Základní proměnnou řídící měřítko vkládaných bloků do výkresu je "INSUNITS", která pro každou konkrétní jednotku má vlastní jedinečnou hodnotu, např. pro metry je to hodnota 6, pro milimetry je to 4 a měla by být správně nastavena v každém výkresu.

Bloky vkládané do aktuálního výkresu by měly mít ve svém zdrojovém výkresu nastavenu hodnotu proměnné "INSUNITS" podle jednotek, v nichž jsou bloky vytvořeny. Pro kontrolu a případnou nápravu problému otevřete jako samostatný výkres některý z bloků, které se chybně vkládají. Pomocí Vzdálenosti odměřte některou část objektu pro zjištění, zda je kreslen v metrech nebo milimetrech. Pokud bude v metrech, tak zadejte na příkazovou řádku "INSUNITS" a nastavte hodnotu 6. Pokud bude v milimetrech, tak zadejte na příkazovou řádku "INSUNITS" a nastavte hodnotu 4. Výkres uložte. Následně otevřete výkres, do něhož budete chtít blok vkládat a taktéž zde zadejte na příkazovou řádku "INSUNITS" a nastavte hodnotu podle aktuálních jednotek. Proveďte vložení bloku, nyní by se již měl vkládat ve správném jednotkovém měřítku.

V případě starších výkresů nebo bloků vytvářených ve starších verzích CADu, kde proměnná "INSUNITS" nebyla definována, je načtením těchto výkresů do novějších verzí CADu nastavena automaticky "INSUNITS" = 0. V tomto případě řídí správný převod měřítka jednotek proměnná "INSUNITSDEFSOURCE". Tu v aktuálním výkresu, do něhož budete vkládat tyto bloky nastavte na hodnotu odpovídající jednotkám, v nichž jsou bloky tvořeny, pro metry "INSUNITSDEFSOURCE" = 6, pro milimetry "INSUNITSDEFSOURCE" = 4. Tímto nastavením nebudete muset ukládat do všech výkresů s bloky konkrétní hodnotu pro "INSUNITS". Pozor, to ale platí pokud výkresy pocházejí ze starších verzí a tím pádem se automaticky nastavuje "INSUNITS" = 0.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Naskenoval jsem si stavební výkres, vložil do CADKONu+, ale u obrázku se zobrazuje jeho bílé pozadí. Lze to nějak vypnout?

U naskenovaného obrázku je nutné nastavit správnou barevnou hloubku. To lze udělat různými způsoby a my doporučejeme následující postup:

 1. Stáhněte si a nainstalujte program www.irfanview.com.
 2. Spusťte program IrfanView a otevřete v něm naskenovaný obrázek.
 3. Z roletového menu spusťte Image > Decrease color depth a zvolte volbu "2 colors".
 4. Soubor uložte ve formátu PNG a vložte do CADKONu+.

Doporučuje se také podívat na výukové video Práce s naskenovanými obrázky a PDF.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Může se jednat o výkres z AutoCADu, ve kterém jsou použita měřítka poznámek, která mimo jiné ovlivňují i rozteče (zobrazení) čar v modelovém prostoru.

CADKON+ neumí pracovat s měřítky poznámek, takže je nutné tuto funkčnost vypnout.

Do příkazové řádky zadejte proměnnou "MSLTSCALE" a její hodnotu nastavte na 0 (nula). Následně regenerujte (příkaz "REGEN") výkres v modelovém prostoru. 

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 1. Označte výřez a zobrazte dialog Vlastnosti (CTRL+1)
 2. Ve Vlastnostech dohledejte pole Měřítko výřezu a zvolte požadované měřítko.

Poznámka: Měřítko výřezu lze změnit také příkazem "ZOOM". Pokud se dvojklikem přepnete do výřezu, příkazem "ZOOM" zadejte požadované měřítko ve formátu "AA/AAxp" - místo AA/AA zadejte měřítko (např. pro 1:50 zadejte "1/50xp").

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení řídí proměnná "PSLTSCALE".

 • Hodnota 0 - měřítko zobrazení typů čar je shodné s měřítkem v modelovém prostoru.
 • Hodnota 1 - měřítko zobrazení.typů čar se řídí (násobí) nastaveným měřítkem výřezu.

Upozornění: Po změně nastavení je nutné regenerovat (příkazem "REGEN") obsah jednotlivých výřezů!

Poznámka: V CADKON+ (CADKON se samostatným jádrem) lze příkazem "_CK_SCALELINETYPE"  zobrazit dialogové okno pro možnost nastavení všech měřítek čar. V nadstavbě CADKON (nad AutoCADem) lze správce typu čar zobrazit příkazem "_LINETYPE".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Většina CAD softwarů vykresluje složité oblasti výplní pomocí trojúhelníkových ploch, aby byl ovladač tiskárny schopen tyto složité oblasti zpracovat a správně tisknout. V obrázku níže je vidět typický příklad zobrazení výplně SOLID ve vytvořeném PDF (PDF vytvořeno pomocí programu PDFCreator a zobrazené v Adobe Acrobat Readeru).

Aby se nezobrazovaly čáry trojúhelníkových ploch ve vytvořeném PDF, je nutné zrušit nastavení "Vyhladit čárové grafiky" v prohlížeči PDF (Adobe Acrobat Reader). Toto nastavení je dostupné v předvolbách prohlížeče/ Zobrazení stránky viz obrázek níže. Po zrušení této volby se již čáry výplní SOLID nebudou zobrazovat.

Poznámka: Od verze CADKON+ 2022.1 a novější, se čáry trojúhelníkových ploch do PDF již nevykreslují.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

OTRAS

Tlačítko OTRAS (trasování uchopení objektů) je umístěné na stavovém řádku, vedle tlačítek POLAR, UCHOP, ORTO atd. OTRAS lze aktivovat/ deaktivovat kdykoli během kreslení klávesovou zkratkou F11. Aby bylo možné použít funkčnosti OTRAS, musí být také aktivní uchopení objektů UCHOP (F3).

Pokud je OTRAS aktivní, umístí se automaticky dočasný bod trasování všude tam, kam najedete kurzorem (během aktivního příkazu) a zobrazí se UCHOP. Dočasný bod trasování lze zrušit opětovným najetím kurzoru na stejné umístění, vypnutím OTRAS (klávesou F11) nebo zrušením příkazu.

Příklad odsazení kružnice o zadanou hodnotu od rohu obdélníku:

 

Obrázek 1.

Zadejte příkaz POSUN nebo KOPIE, vyberte kružnici a referenční bod pro posun/ kopii zvolte střed kružnice.

 •  

 

 

Obrázek 2.

Klávesou F11 aktivujte OTRAS a najeďte kurzorem myši (na daný bod neklikejte) na levý dolní roh obdélníku. Po najetí kurzoru na požadovaný roh obdélníku, se po krátké chvíli na daný bod automaticky umístí dočasný bod trasování (viz obrázek bod v červeném rámečku).

Kurzorem myši ukažte směr od dočasného bodu trasování, kterým se potřebujete odměřit. V daném směru se zobrazí pomocná čára polárního trasování (čárkovaná čára). Jakmile kurzorem ukážete směr a zobrazí se pomocná čára (čárkovaná čára) polárního trasování, zadejte na klávesnici hodnotu, o kolik chcete danou kružnici odsadit.

 

Obrázek 3.

Jakmile zadáte a potvrdíte hodnotu odsazení, objekt se posune/ zkopíruje požadovaným směrem o zadnou hodnotu. Na obrázku ukázka posunutí o 500 jednotek.

 

 

Poznámka: Tento postup lze aplikovat v rámci jakéhokoli příkazu na kreslení či editaci objektu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V každém výkrese se pracuje s tzv. mezemi výkresu. Jakmile je dosaženo daných mezí, nelze ve výkresu dále zoomovat nebo posouvat pohled a ve stavovém řádku programu se zobrazuje informace: "Je již nastaveno nejmenší možné měřítko zobrazení".

Meze se automaticky upraví dle aktuálního zobrazení výkresu, pokud výkres regenerujete. Po opětovném dosažení mezí je nutné výkres opět regenerovat.

Příkaz na regeneraci výkresu: "_REGEN" (klávesová zkratka "RE").

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Výchozí hodnotu průhlednoti pro nové objekty lze zadat pomocí proměnné "CETRANSPARENCY". Platné hodnoty jsou v rozmezí 0-90% (čím větší hodnota, tím větší průhlednost).

Výchozí hodnotu průhlednosti lze zadat také přes dialog Vlastnosti (CTRL+1), pokud není vybraný žádný objekt ve výkresu. Jakmile je vybraný objekt, hodnota průhlednosti přes dialog Vlastnosti je platná pouze pro vybraný objekt, nikoli pro celý výkres.

Upozornění: Tisk průhlednosti je možný od verze 2020 a výše. Starší verze CADKON+ tisk průhlednosti neumožňují.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zadejte příkaz "_CONFIG" - v kartě Zobrazení můžete změnit barvu zobrazení modelového prostoru a rozvržení.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Existují dva příkazy v rámci kterých lze obrátit směr úsečky nebo křivky:

 • Pokud se jedná o křivku, změnit směr lze příkazem "_PEDIT" (Úprava křivky), volbou oBrátit.
 • Existuje také univerzální příkaz "_CK_REVERSE_DIRECTION" (Změna směru úsečky a křivky), který pracuje s oběma typy objektů (s úsečkou a křivkou). Příkaz navíc umožňuje hromadný výběr objektů.

Obě funkce jsou dostupné v kartě Základní/ Modifikace.

Názorné použití funkce "Změna směru úsečky" si prohledněte ve videu zde.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chování zobrazení atributů ovlivňuje proměnná "ATTMODE".

 • Hodnota 0 = všechny atributy bloku jsou neviditelné
 • Hodnota 1 = atributy bloku se zobrazují dle nastavení atributu, neviditelné jsou potlačeny, viditelné jsou zobrazeny (výchozí nastavení)
 • Hodnota 2 = všechny atributy bloku jsou viditelné

Poznámka: Po změně zobrazení atributů je nutné výkres regenerovat (příkaz "REGEN").

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Ve většině případů je problém způsoben velmi vysokými souřadnicemi objektů ve výkrese. Po otevření výkresu je nutné výkres regenerovat, aby se aktualizovala grafika jednotlivých objektů. Jedná se o příkaz "REGEN", lze také použít klávesovou zkratku "RE".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Průhlednost připojených externích referencí řídí systémová proměnná "XDWGFADECTL". Platné hodnoty pro nastavení průhlednosti externích referencí jsou 0-90% (výchozí hodnota 50%).

V případě problémů s viditelností nastavte "XDWGFADECTL" na hodnotu 0. Po změně průhlednosti je nutné regenerovat výkres (příkaz "_REGEN").

Poznámka: Proměnná je dostupná od verze 2019, v nižších verzích programu průhlednost externích referencí není implementována.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Způsob zobrazení editovaného textu v editoru se řídí nastavením WYSIWYG (akronym anglické věty „What you see is what you get“, česky „co vidíš, to dostaneš“).

Nastavení je dostupné při kliknutí pravého tlč. myši do editoru Mtextu/ Nastavení editoru. Pokud zrušíte WYSIWYG, editovaný text bude v editoru vždy zobrazen vodorovně, bez ohledu na skutečné natočení textu ve výkrese.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Způsob zobrazení souřadnic ve stavovém řádku řídí proměnná "COORDS".

 • Hodnota 0 = zobrazení absolutních souřadnic, které jsou aktualizovány pouze při zadání bodu
 • Hodnota 1 = zobrazení absolutních souřadnic (výchozí hodnota)
 • Hodnota 2 = zobrazení relativních hodnot k poslednímu zadanému bodu (úhel a délka)

Poznámka: Nastavení je dostupné v rámci dialogu Možnosti (příkaz "_CONFIG") v kartě Zobrazení.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Hodnotu lze přepsat pomocí dialogu Vlastnosti (CTRL+1), ve kterém najdete pole Přepis textu. Např. pokud potřebujete doplnit značku průměru a do dalšího řádku poznámku, stačí do přepisu textu kóty doplnit %%c<>\X.

Vysvětlivky:

 • %%c (Zkratka pro značku průměru.)
 • <> (Definice pro aktualizovatelnou hodnotu kóty. Pokud místo znaků je menší/ je větší zadáte číslo kóty, při protažení kóty se nebude hodnota kóty aktualizovat.)
 • \X (Definice hodnoty do dlašího řádku. Za písmeno X lze dopsat cokoli, hodnotu výšku dveří, okna, parapetu nebo jakýkoli text.)

Hodnotu kóty lze přepsat také dvojklikem na příslušnou kótu (spouští se příkaz "_DDEDIT"). Ve zobrazeném dialogu lze také zadat příslušný přepis textu kóty.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pokud evidujete problém s natočením výkresu při tisku na tiskárny CANON, aktivujte v ovladači dané tiskárny nastavení "Rotate Page 90 degrees (Conserve Paper)" viz obrázek níže.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chování ovlivňuje proměnná "PICKSTYLE". Pokud je hodnota "PICKSTYLE" = 0, dialog Vlastnosti nezobrazuje informace o polygonovém výřezu.

Výchozí hodnota pro "PICKSTYLE" = 1.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Výběr definovaných skupin lze potlačit proměnnou "PICKSTYLE" nastavenou na hodnotu nula.

 • Hodnota 0 = nevybírají se skupiny a hranice asociativních šraf
 • Hodnota 1 = vybírají se názvy skupin (výchozí hodnota)
 • Hodnota 2 = vybírají se hranice asociativních šraf
 • Hodnota 3 = vybírají se názvy skupin a hranice asocitivních šraf
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pokud je do souboru *.PAT přidán vlastní šrafovací vzor, bez snímku náhledu se nebude zobrazovat jeho náhled. Místo náhledu se bude zobrazovat šedivý obdélník.

Náhledy šrafovacích vzorů jsou definovány soubory *.SLD, které jsou umístěny na stejné cestě jako jsou definiční soubory šrafovacích vzorů *.PAT. Ke každému šrafovacímu vzoru je nutné vytvořit vlastní *.SLD soubor náhledu.

Náhled šrafy se vytváří příkazem "_MSLIDE". Tzn. v čistém výkresu vyšrafujete obdélník vlastním šrafovacím vzorem, šraf poté rozložte na základní entity (úsečky apod.) a příslušným příkazem vytvoříte snímek *.SLD s náhledem šrafovacího vzoru. Tento vytvořený snímek je nutné uložit k ostatním snímkům šrafovacích vzorů, název *.SLD musí být stejný jako je název šrafovacího vzoru ke kterému má snímek patřit.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Vyhlazování objektů řídí proměnná "LINESMOOTHING".

 • Hodnota 0 = vyhlazování objektů je vypnuté
 • Hodnota 1 = vyhlazování objektů je zapnuté (výchozí hodnota)

Poznámka: Systémová proměnná je dostupná od verze CADKON+ 2021.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

DWG výkres podporuje až 256 karet rozvržení včetně karty Model. Pro nejlepší výkon doporučujeme omezit velký počet rozvržení a výřezů v rámci jednoho projektu. Vždy je lepší velký projekt rozdělit na několik samostatných výkresů...

Existuje také omezení, kolik může být maximální počet výřezů v rámci jednoho rozvržení. Toto řídí proměnná "MAXACTVP" (výchozí a maximální hodnota je 64). TZn. jedna karta rozvržení může obsahovat až 64 výřezů. Pokud je hodnota překročena, přestane se obsah další výřezu zobrazovat (nemá vliv na tisk).

Pamatujte, že čím větší je počet rozvržení a výřezů, tím pomalejší je výkon programu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Vytváření LOG souboru řídí proměnná "LOGFILEMODE".

 • Hodnota 0 = vypne vytváření protokolu.
 • Hodnota 1 = zapne vytváření protokolu (výchozí hodnota).

Cesta pro uložení se řídí proměnnou "LOGFILEPATH". Výchozí cesta pro vytváření LOG souboru je: C:\Users\profil uživatele\AppData\Local\Graitec\AdvanceCAD.

Poznámka: Do souboru se zapisuje historie spuštění programu, včetně výpisu z příkazové řádky. Z historie lze zpětně vyčíst případné problémy v programu, doporučujeme tedy logování programu nevypínat.

Chyby a chybová hlášení nahoru
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Error 0x80091007

Chyba online instalace, nelze stáhnout potřebnou část instalačního balíčku.

Možné příčiny a řešení:
 • Připojení blokuje zabezpečení PC nebo sítě. Vypněte antiviry, antispyware apod.
 • Nestabilní připojení na internet. Stažení zkuste později nebo použijte jiné připojení na internet např. přes mobilní data. 
 • Připojení k serveru blokuje poskytovatel internetu. V Download zóně Helpdesku si stáhněte offline instalaci příslušného CADKONu a proveďte instalaci z offline balíčku. 

 

Error 0x80070005

Chyba online a offline instalace, instalační program nemůže vytvořit dočasný adresář.

Možné příčiny a řešení:
 • Instalaci blokuje zabezpečení PC. Vypněte antiviry, antispyware apod.
 • Offline instalace se nekorektně rozbalí. Pokud máte na PC nainstalovaný jakýkoli program pro práci se ZIP/ RAR balíčky (7-Zip, Winrar, Allzip apod.), stačí stažený exe soubor offline instalace CADKON+ označit a rozbalit stejně, jako kterýkoli jiný ZIP balíček. Následně proveďte instalaci z ručně rozbaleného balíčku (s vypnutým antivirem), spuštěním souboru "SetupCadkonPlus_verze.exe"

 

Error 0x80070666

Chyba online a offline instalace, konflikt s novější verzi Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable.

Možné příčiny a řešení:
 • Přes Přidat/ odebrat programy odeberte Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable a po odinstalaci spusťe novou instalaci CADKONu.

 

ERROR 0x80070643

Chyba online a offline instalace, instalační program nemá přístup k jednotlivým balíčkům instalace.

Možné příčiny a řešení:
 • Instalaci blokuje zabezpečení PC. Vypněte antiviry, antispyware apod.
 • V Download zóně Helpdesku si stáhněte offline instalaci příslušného CADKONu a následně offline instalaci rozbalte. Pokud máte na PC nainstalovaný jakýkoli program pro práci se ZIP/ RAR balíčky (7-Zip, Winrar, Allzip apod.), stačí stažený exe soubor offline instalace CADKONu označit a rozbalit stejně, jako kterýkoli jiný ZIP balíček. Následně proveďte instalaci z ručně rozbaleného balíčku (s vypnutým antivirem), spuštěním souboru "SetupCadkonPlus_verze.exe"

 

ERROR 0x80072ee2

Chyba online instalace, instalační exe nemá přístup k instalačnímu balíčku.

Možné příčiny a řešení:
 • Instalace nemá přístup k adrese instalace, na které se dané exe odkazuje. Použijte jiný prohlížeč internetu (Chrome, Edge apod.) a přes něho stáhněte nový exe soubor instalace.
 • V Download zóně Helpdesku si stáhněte offline instalaci příslušného CADKONu a proveďte instalaci z offline balíčku.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jedná se o chybu která souvisí s grafickou kartou.

 • Překontrolujte, zdali PC splňuje doporučené systémové požadavky.
 • Pokud PC splňuje doporučené systémové požadavky (zejména ohledně grafické karty), aktualizujte ovladač grafické karty přímo ze stránek výrobce grafického čipu (AMD nebo Nvidia).
 • Aktualizuje systém Windows přes nástroj Windows Update.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Ve Windows 10 a Windows 11 je možné zapnout zvýraznění kurzoru při psaní textu tzv. Indikátor textového souboru. Doporučujeme našim uživatelům toto zvýraznění kurzoru nezapínat, tato funkčnost obecně způsobuje náhodné pády aplikací, včetně CADKON+ či produktů Autodesk (AutoCAD). 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 • Aktualizujte Microsoft Visuall Studio C++ Redistributable 2015, 2017, 2019 a 2022 z těchto odkazů:

- x86 verze: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe

- x64 verze: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

Je nutné instalovat obě verze a po instalaci restartovat operační systém Windows.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chyba způsobuje, že vodorovné výškové kóty nevypisují správnou hodnotu v ose X, ale vypisují se vždy hodnoty v ose Y (jako u svislých výškových kót). Pro opravu si stáhněte tento ZIP balíček s opravnými soubory a soubory po rozbalení nakopírujte do instalace CADKON+ 2022 SP2 a přepište původní soubory. Obvyklé umístění: C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2022\CK.

Upozornění: Jedná o chybu verze CADKON+ 2022 SP2. Pro jinou verzi CADKON+ není oprava určena a po nakopírování souborů do jiné než uvedené verze nebudou výškové kóty funkční!!!

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

ČÚZK na podzim roku 2021 změnil na svých serverech umístění zdrojů katastrálních map a proto funkce CADKON+ odkazující se na dané zdroje přestala správně fungovat.

 • Pokud používáte verzi 2022, stáhněte si a nainstalujte service pack 2, který je volně ke stažení na těchto stránkách. Oprava na přesměrované databáze je součástí instalace service packu. Jak ověřit přesnou verzi CADKON+: https://www.cadnet.cz/detail-faq.html?faq_id=476.
 • Pokud používáte verzi 2021 a starší, pro nápravu je nutné stáhnout aktuální soubor main.zip, archiv rozbalit a soubor main.js nahrát do adresáře C:\ProgramData\AB Studio\VfkImport (přepište stávající soubor).

Ukázka zkopírování souboru main.js do C:\ProgramData\AB Studio\VfkImport (přepište stávající soubor).

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jedná se o chybu zobrazení, pokud je v systému Windows nastavena uživatelská velikost DPI písma systému Windows. Pro správné zobrazení ikon je nutné v systému Windows vypnout uživatelskou hodnotu DPI písma a je nutné nastavit standardní velikost DPI (násobky 25% - tedy 100%, 125%, 150%, 175%, 200% atd.).

Obr. Ukázka chybného zobrazení ikon při uživatelské velikosti DPI písma systému.

Na vyřešení problému intenzivně pracujeme, chyba bude odstraněna v rámci dalšího updatu CADKON+.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chyba souvisí s instalací CADKON+ 2022 na nepodporovaný operační systém Windows 7. CADKON+ 2022 v rámci Průzkumníku obsahu používá systémové knihovny, které jsou pouze v novějších operačních systémech Windows 8.1 a novějších.

Jediným možným řešením je instalace CADKON+ na oficiálně podporované operační systémy, které jsou uvedeny v instalační příručce příslušné verze.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Překontrolujte nastavení jazyka pro programy nepodporující Unicode. Viz obrázek níže, v nastavení systému Windows vyhledejte nastavení pro Oblast a v případě že máte nastavený jiný jazyk než češtinu/ slovenštinu upravte nastavení, restartujte systém a po restartu vyzkoušejte funkčnost CADKON+.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Softwarová ochrana FlexLM je poškozena. Program využívající ochranu FlexLM (CADKON, Advance) je nutné klasicky přes Přidat/ Odebrat programy odinstalovat a znovu nainstalovat. Při nové instalaci programu chráněného pomocí FlexLM se automaticky reinstaluje poškozená ochrana příslušného programu. Samostatně nelze ochranu FlexLM reinstalovat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Instalační program CADKON+ při neúspěšné instalaci vytváří LOG soubory s podrobným popisem chyby. LOG soubory jsou kládány do C:\Users\Váš profil\AppData\Local\Temp. Název souboru obsahuje vždy název "CADKON" a časovou značku vytvoření, např. "CADKON+_2020_20191010143401.log".

LOG soubory (vytvořeno je několik samostatných LOG souborů) otevřete v libovolném txt editoru. Pokud naleznete chybu "Error 0x80070666: Process returned error: 0x666", přes Přidat/ odebrat programy odeberte Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable a po odinstalaci spusťe novou instalaci CADKON+ 2020.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chyba souvisí s přesměrováním systémových složek na disk nebo cestu s neplatnými znaky. 

Problém vyřešíte přidáním proměnné "SYSLOGPATH" do profilu CADKON+ v registrech Windows: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graitec\AdvanceCAD\2019.1\Profiles\CADKON 2019 (čeština)\Config.

Viz obrázek níže, proměnná musí mít platnou cestu, kam má daný uživatel plná práva pro zápis a cesta nesmí obsahovat neplatné znaky.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Problém způsobuje chybně asociovaná kóta, která se vztahuje k neplatnému typu objektu. 

Stávající plně asociované kóty můžete změnit na neasociativní kóty příkazem "KÓTYODPOJ". Po odpojení chybné asociativity lze kótu bez problémů vymazat. Následně doporučujeme výkres pro jistotu zkontrolovat na přítomnost dalších chyb příkazem "_AUDIT".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pravděpodobně nejsou nainstalované a nebo jsou poškozené ovladače ODBC.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V průběhu instalace CADKONu nebyly na PC nainstalovány potřebné ODBC ovladače. Viz odkaz níže je možné ovladače samostatně stáhnout a doinstalovat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Evidujeme tento typ problému s antiviry Avast a AVG. Nastavte výjimku na tyto 2 soubory:

 • Cadkon2D.exe, který je umístěn v instalačním adresáři CADKON+. Obvyklé umístění: C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2018.
 • Icad.exe, který je umístěn v instalačním adresáři CADKON+. Obvyklé umístění: C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2018\2018.

Popř. nastavte také výjimku antiviru na adresáře, kam ukládáte a ze kterého otevíráte soubory DWG.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Update: Problém s rychlostí je vyřešen v rámci Updatu Windows s označením KB4058258, která byla uvolněna 31.1.2018 a distribuována přes Windows Update.

Oprava pomalého načítání programu/ menu je také vyřešena v rámci Hotfix 1 pro CADKON+ 2018, který je volně ke stažení na stránkách příslušného CADKON+/ na kartě Aktualizace.

 

Po instalaci updatu evidujeme problémy s rychlostí při spuštění programu a načítání karet ribbonů. Při přepnutí mezi ribbony se ribbony pomalu překreslují, zejména pokud obsahují ovládací prvky (roletky) na definici hladin, barev, typů čar apod. V některých případech je také pomalá odezva při výběru objektů ve výkresu (v řádech sekund).

Aktuálně nainstalovanou verzi Windows zjistíte zadáním příkazu "WINVER" do vyhledávacího pole nabídky Start.

Problém je způsoben novou funkcí zabezpečení ve Windows Defenderu. Doporučujeme vypnout  Ochranu toku řízení (CFG) nebo přidat vyjímku na exe soubory CADKON+ pro toto zabezpečení. Pokud toto nastavení ve Windows Defenderu nemůžete najít, pravděpodobně nemáte nainstalovanou verzi Windows 1709 - viz informace výše, jak ověřit verzi Windows.

Upozornění: Tato nová součást ochrany Defenderu je standardně zapnuta, ikdyž používáte alternativní antivirovou ochranu.

 

Případně je nutné nastavit vyjímky pro tento typ zabezpečení pro exe soubory CADKON+:

 • Icad.exe (výchozí umístění: C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2018\2018)
 • Cadkon2D.exe (výchozí umístění: C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2018)

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Spusťte instalaci CADKON+ ze staženého balíčku. Nejprve dochází k rozbalení potřebných souborů do Tempu a teprve poté začíná instalace. Jakmile se balíček rozbalí a objeví se první dialogové okno pro konfiguraci instalace, nechte instalaci spuštěnou a podívejte se na tuto cestu: C:\Users\Váš profil\AppData\Local\Temp.

Na dané cestě dohledejte rozbalený balíček instalace CADKON+. Je umístěn v náhodně generovaném adresáři - např. název 7zS40FA.tmp. V daném adresáři najdete rozbalenou instalaci CADKON+. Vše dohledáte nejlépe podle data a času vytvoření adresáře. Popř. můžete nechat na uvedené cestě vyhledat soubor SetupCadkonPlus.exe.

Celý adresář si zkopírujte někam z Tempu (např. na Plochu) a proveďte instalaci z rozbaleného balíčku, poklepáním na SetupCadkonPlus.exe. Než začnete CADKON+ instalovat z rozbaleného balíčku, tak předchozí instalaci ukončete.

Poznámka: Pokud máte na PC nainstalovaný nějaký program na vytváření/ práci se ZIP balíčky, stačí zabalenou instalaci CADKON+ označit a přes pravé tlačítko myši rozbalit. Toto umí např. softwary typu 7-Zip apod.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chyba je způsobena chybějící nebo poškozenou knihovnou "msvcr120_clr0400.dll", která je součástí instalačního balíčku Microsoft Visual C++ Redistributable 2012.

Stáhněte si a nainstalujte/ opravte/ přeinstalujte instalaci Visual C++ Redistributable 2012, který najdete ke stažení na stránkách Microsoftu: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679.

Poznámka: Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 je standardní součást instalace CADKON+. Balíček se instaluje automaticky při instalaci programu CADKON+. Instalační balíček Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 lze také dohledat v rozbaleném instalačním balíčku CADKON+, v adresáři Prerequisites - jedná se o exe soubory "vcredist_x64_2012.exe" a "vcredist_x86_2012.exe". Je nutné instalovat 64-bit a také 32-bit verzi.

Upozornění: Chyba může také souviset s chybějícím/ poškozeným Microsoft .NET Framework viz jiný popisovaný problém: http://www.cadnet.cz/detail-faq.html?faq_id=45.

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chybu způsobuje antivirový program Avast, který chybně detekuje napadený soubor a tím odstraní součást softwarové ochrany CADKONu do virové truhly.

 • Překontrolujte virovou truhlu, zdali v ní není umístěn soubor AbLock4.dll. Popř. soubor z virové truhly přemístěte zpět do adresáře softwarové ochrany. Obvyklá cesta: 
  C:/Program Files/Common Files/AB Studio Shared
 • Pokud soubor nedohledáte, reinstalujte softwarovou ochranu CADKONu.
 1. Přes Přidat/ Odebrat programy odinstalujte softwarovou ochranu CADKONu AB Softlock.
 2. Po odinstalování softwarové ochrany restartujte systém Windows.
 3. Po restartu Windows, nainstalujte nově softwarovou ochranu AB Softlock. Nejnovější verzi vždy najdete na www.cadnet.cz.
 4. Po restartu systému Windows bude funkčnost CADKONu již v pořádku.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pro funkčnost tohoto dialogového okna musí být na PC nainstalován a funkční Microsoft .NET Framework 4.

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Aktualizováno:

Oprava problému s překreslováním je zahrnuta v rámci Hotfixu 1 pro CADKON+ 2017, který je dostupný ke stažení v kartě Aktualizace. Oprava se vztahuje pouze na verzi 2017, pro nižší verze je jediným řešením odinstalace vypsaných aktualizací systému Windows.

Příkazem "_CKABOUT" v CADKON+ lze ověřit přesné sestavení programu. Oprava na překreslování je součástí verze 2017 s označením 7.1.0014 a vyšší.


 

Evidujeme zvýšený počet problémů s překreslováním prostředí CADKON+, po instalaci níže vypsaných aktualizací systému Windows. 

Windows 10

 • Aktualizace KB3206632 z prosince 2016. 
 • Aktualizace KB3213986 z ledna 2017.

Windows 8.1

 • Aktualizace KB3205401 z prosince 2016.

Windows 7

 • Aktualizace KB3207752 z prosince 2016.
 • Aktualizace KB3212646 z ledna 2017.

Upozornění: Po odinstalaci daných aktualizací doporučujeme ve Windows Update zakázat instalaci daných aktualizací. Windows 10 neumožňuje standardně vypnutí konkrétních aktualizací, je nutné použít tento nástroj na vypnutí vybrané aktualizace: https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/3073930#bookmark-1607.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jedná se o problém, kdy se správně neukončí služba softwarové ochrany CADKONu na některých PC. Pokud máte spuštěn CADKON+ a pokusíte se souběžně spustit další CADKON+, objeví se chybová hláška licence.

Stáhněte si a nainstalujte nejnovější softwarovou ochranu AB Softlock, která řeší výše popsaný problém.

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 • Odinstalujte AB Softlock (Přidat/ Odebrat programy) – je nutné AB Softlock skutečně odinstalovat, nikoli změnit nebo přeinstalovat přes instalační program Softlocku.
 • Restartujte systém. Po restartu nainstalujte nejnovější verzi Softlocku a opět restartujte.

Download nejnovější verze AB Softlock.

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 • Pokud je ve výkresu vidět pouze rámeček připojeného a načteného obrázku, vyberte obrázek a v dialogu Vlastnosti (CTRL+1) zkontrolujte nastavení Zobrazit obrázek.
 • Pokud ve výkresu vidíte černý/ bílý obsah v rámečku připojeného a načteného obrázku a nastavení viz předchozí bod je v pořádku, patrně se jedná o problém s výkonem grafické karty. Překontrolujte, zdali Vaše PC splňuje doporučené systémové požadavky. Nedostačující a nepodporované jsou grafické čipy integrované v procesoru (Intel HD Graphics nebo AMD ekvivalent). V případě, že PC splňuje doporučené systémové požadavky ohledně grafické karty, nainstalujte nejnovější dostupný ovladač grafické karty.

    ​

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chyba souvisí s chybnou inicializací instalačního procesu, který při prvním spuštění kopíruje menu do profilu uživatele. Uvedené chyby souvisí se spuštěním jiného instalačního procesu (např. aktualizace Windows), během procesu prvního spuštění CADKON+.

 • Ve většině případech stačí restartovat operační systém, obnovit CADKON+ do výchozího nastavení a znovu spustit CADKON+. Po resetu nastavení, dojde při prvním spuštění programu, k novému nakopírování příslušných souborů do profilu uživatele.
 • Pokud obnovení nepomůže, proveďte reinstalaci CADKON+. Tzn. CADKON+ odinstalujte, restartujte systém a po restartu nově nainstalujte.

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Při spuštění instalace ze staženého exe balíčku nejprve operační systém rozbalí obsah do Tempu a teprve z tohoto rozbaleného balíčku dojde k instalaci. Pokud se objeví uvedená chybová hláška, operační systém nedokázal korektně instalaci rozbalit a spustit.

Můžete použít tyto postupy instalace:

 • Pokud máte na PC nainstalovaný jakýkoli program pro práci se ZIP/ RAR balíčky, stačí stažený exe soubor CADKONu označit a rozbalit stejně, jako kterýkoli jiný ZIP balíček. Toto umí např. softwary typu 7-Zip, Winrar, Allzip apod. 
 • Pokud na PC nemáte nainstalovaný software pro práci se ZIP/ RAR balíčky, spusťte instalaci ze staženého balíčku a jakmile se balíček rozbalí a objeví se první dialogové okno pro konfiguraci instalace, nechte instalaci spuštěnou a podívejte se na tuto cestu: C:\Users\Váš profil\AppData\Local\Temp. Na uvedené cestě dohledejte rozbalený balíček instalace CADKONu. Je umístěn v náhodně generovaném adresáři - např. název 7zS40FA.tmp. V daném adresáři najdete rozbalenou instalaci, přes kterou lze CADKON bez problémů nainstalovat. Vše dohledáte nejlépe podle data a času vytvoření adresáře. Než začnete CADKON instalovat z rozbaleného balíčku, tak předchozí instalaci s chybou musíte ukončit.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ spusťte jako správce - klikněte pravým tlč. myši s přidrženým SHIFTem na spouštěcí ikonu CADKON+ a zvolte Spustit jako správce.

Po spuštění proveďte požadované nastavení v rozmístění nástrojových panelů (toolbarů) a program ukončete. Při dalším, již standardním spuštění, bude rozmístění nástrojových panelů (toolbarů), dle posledního stavu.

TIP: Po úpravě pracovního prostředí, si můžete uložit změny do vlastního pracovního prostoru (nastavení dostupné od verze 2020). Volby pro práci s pracovními prostory jsou dostupné ze stavového řádku viz obrázek.

Obr. Ovládání pracovních prostorů.

Instalace, licencování, CADKON Active (subsription)... nahoru
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Instalační balíčky jsou k dispozici po přihlášení v Download zóně Helpdesku (levá nabídka menu).

Poznámka: V Download zóně Helpdesku jsou k dispozici vždy instalační balíčky nejnovějších verzí + 3 verze zpět. Starší verze nejsou k dispozici. Všechny dostupné instalační balíčky obsahují všechny vydané updaty programu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Nejprve musíte vrátit licenci staré verze programu na aktivační server společnosti Graitec, teprvé poté je možné aktivovat novou verzi programu pomoci příslušných aktivačních údajů.

Postup:

 1. Nainstalujte novější verzi programu (viz instalační příručka, kapitola Instalace programu).
 2. Vraťte licenci předchozí verze programu (viz instalační příručka, kapitola Vrácení licence).
 3. Aktivujte novější verzi pomocí stávajícího sériového čísla a nového aktivačního ID (viz instalační příručka, kapitola Aktivování licence).

Poznámka: V rámci novější licence programu lze používat i starší verzi programu (v rámci stejného PC). Podrobný popis všech uvedených postupů najdete v instalační příručce příslušného programu. Pro jednotlivé programy se mohou postupy mírně lišit.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Informaci zjistíte ze správce licencí viz obrázek.

 • Lokální správce licencí je dostupný v nabídce Start/ Programy/ AB Studio/ Autorizace a správa licencí/ Správce licencí nebo ho lze spustit souborem LicenseUtility.exe, který je umístěn na cestě: C:\Program Files (x86)\Common Files\Graitec.
 • Síťový správce licencí je dostupný v nabídce Start/ Programy/ AB Studio/ Autorizace a správa licencí/ Síťový správce licencí nebo ho lze spustit souborem ServerLicenseUtility.exe, který je umístěn na cestě C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin.

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 1. Na počítači, na kterém chcete ověřit UMN (Unique Machine Identifier), spusťte Správce licencí. Nabídka Windows Start:  Programy > CADKON+ 2020 > Správce licencí (LicenseUtility.exe na cestě C:\Program Files (x86)\Common Files\Graitec).
 2. Pravým tlačítkem klikněte na titulní lištu okna a z nabídky vyberte Informace o počítači.

Poznámka: V případě, že si nemůžete vzpomenout kam byla licence instalována, kontaktujte technickou podporu pro zjištění UMN (Unique Machine Identifier), pro který byla Vaše licence aktivována.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Existují různé situace při kterých může dojít k poškození a tedy ztrátě licence. Takovými kroky jsou např:

 • reinstalace systému Windows
 • přechod na novější verzi systému Windows
 • výměna hardwarových komponent PC (pevného disku, základní desky, síťové karty apod)
 • manipulace s bodem obnovení systému Windows

Před jakoukoli zásadní softwarovou/ hardwarovou změnou PC, důrazně upozorňujeme, že je vždy nutné licenci vrátit na server společnosti GRAITEC a po provedení změn program znovu aktivovat. Vrácení licence Vám nezabere více jak 1 minutu a vyhnete se tím ztrátě, či poškození licence. Podrobný popis vrácení licence online, či aktivace licence online najdete v instalační příručce, která je dostupná na kartě Dokumentace příslušného CADKONu.

Upozornění: V případě ztráty licence je vygenerování nové náhradní licence zpoplatněno částkou 2.600 Kč. Formulář pro poskytnutí náhradní licence je k dispozici na kartě Ostatní. Formulář je nutné vytisknout, vyplnit, orazítkovat, podepsat a naskenovaný odeslat do autorizačního oddělení na email autorizace@graitec.cz.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Od verze 2021 je možné na lokální stanici konfigurovat, která síťová licence má být přesně použita při použití CADKON+. V automatickém režimu se zabere první volná dostupná licence, bez ohledu na sériové číslo, modulu apod. V rámci příkazu "_ABOUT" je možné na lokální stanici konfigurovat, která licence má být přesně použita.

Např. na serveru máte 2 licence CADKON+ MEP a 2 licence CADKON+ Architecture. Pomocí nastavení viz obrázek níže můžete konfigurovat, jaká licence bude při použití CADKON+ použita, ostatní licence bude program ignorovat a nebude je při spuštění zabírat.

Poznámka: Použité nastavení se zapisuje do registrů Windows, klíče HKEY_CURRENT_USER\Software\Graitec\License Manager, proměnná ASSIGNMENTS.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Virtual server můžete použít pro instalaci síťového správce licencí (k přidělování licencí lokálním PC). Licencované programy musí být nainstalováné na jednotlivých lokálních stanicích a virtual server slouží pouze pro přidělování licencí jednotlivým stanicím. 

 • Síťový správce licencí může být bez problémů nainstalován na virtual server.
 • Z lokálních stanic je možné odkázat na virtual server s licencemi.
 • Licencování je funkční i přes přístup k serveru přes VPN.
 • Na funkčnost síťového správce licencování nemá vliv přístup na server přes vzdálenou plochu apod.

Na virtual serveru nelze provozovat přímo licencované programy pomocí FlexLM. Jakmile je server/ virtual server spuštěn v jakémkoli režimu vzdálené plochy, licencování programu na daném serveru nebude funkční (program nepůjde spustit, objeví se chyba příslušné licence). Licence produktů GRAITEC (CADKON, Advance) nefungují přes Vzdálenou plochu, Terminal server systému Windows, Citrix, VPN apod.

 

Poznámka: Instalace a konfigurace síťového správce licencí je podrobně popsaná v instalační příručce příslušného programu. Postupujte prosím dle instalační příručky programu.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Licence produktů GRAITEC (CADKON, Advance) nefungují přes Vzdálenou plochu, Terminal server systému Windows, Citrix, VPN apod. Jakmile je PC nebo server spuštěn v jakémkoli režimu vzdálené plochy, licencování programu na daném PC/ serveru nebude funkční (program nepůjde spustit, objeví se chyba příslušné licence).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Nová aktivace je nutná pouze při vydání a instalaci zcela nové verze, kterou jste na daném PC ještě neměli nainstalovanou a aktivovanou.

Pokud instalujete update (service pack) a program jste již měli aktivovaný, program není nutné znovu aktivovat. Nová aktivace není také vyžadována, pokud program reinstalujete (odinstalujete a znovu nainstalujete na stejném PC) nebo změníte konfiguraci instalace (přidáte nebo odeberete moduly).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Při jakékoli změně instalace programu (např. při změně nainstalovaných modulů), při instalaci updatu (service packu) nebo při odinstalaci programu se automaticky vytváří zálohy nastavení a knihoven programu. Zálohy se ukládají na tyto cesty:

 • C:\ProgramData\AB Studio
 • C:\Users\Uživatelský profil\AppData\Roaming\AB Studio

Záloha obsahuje vždy příponu "_backup" a v názvu je časová značka vytvoření.

Upozornění: Zálohy mohou mít i několik GB. Pro staré nepoužívané verze CADKON+ můžete staré zálohy ručně odmazat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Aby bylo možné CADKON+ znovu nainstalovat, smažte tyto záznamy z registrů a na disku.

Klíče registru Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/{B4FFB6CD-C627-40C4-A6A4-C2D4562C90DA}**. Na daném umístění jsou celkově 4 zápisy pro jednu verzi, vždy s náhodně generovaným označením.
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\AB Studio\CadkonPlus_"verze" 
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Graitec\AdvanceCAD\"verze"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AB Studio\CadkonPlus_"verze"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Graitec\AdvanceCAD\"verze"

Adresář na disku:

 • C:\ProgramData\Package Cache\{B4FFB6CD-C627-40C4-A6A4-C2D4562C90DA}**. Na daném umístění jsou celkově 4 adresáře obsahující balíčky pro jednu verzi, vždy s náhodně generovaným názvem. Název adresáře odpovídá názvu klíče viz první část popisu záznamů v registrech Windows.
 • C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus "verze"
 • C:\ProgramData\AB Studio\CadkonPlus_"verze"
 • C:\Users\Váš profil\AppData\Roaming\AB Studio\CadkonPlus_"verze"

Vysvětlivky:
** {B4FFB6CD-C627-40C4-A6A4-C2D4562C90DA} = jedná se o náhodně generované označení

 

 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Pokud instalační program CADKON+ detekuje instalaci jiného programu nebo instalaci updatů systému Windows, instalace CADKON+ je ukončena s touto hláškou.

Dokončete všechny instalace a restartujte operační systém. Po restartu systému Windows spusťte znovu instalaci CADKON+ a program nainstalujte.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Před reinstalací operačního systému Windows je nutné licence vrátit na servery společnosti GRAITEC a tím si licenci zálohovat. FlexLM umožňuje licence online exportovat a po reinstlaci systému Windows opět importovat.

Správce licencí je dostupný pod nabídkou Start (Windows)/ Programy/ AB Studio/ Autorizace a správa licencí/ Správce licencí nebo spuštěním souboru LicenseUtility.exe, který je umístěn: C:\Program Files (x86)\Common Files\Graitec.

Podrobný postup vrácení licence a aktivace licence je popsán v instalační příručce příslušného CADKONu, která je součástí instalačního balíčku nebo volně ke stažení na www.cadnet.cz na stránkách příslušného CADKONu.

Upozornění: Pokud nebyla licence vrácena, nebude možné po reinstalaci Windows licenci znovu aktivovat a licence bude ztracena. V případě ztráty licence je vygenerování nové náhradní licence zpoplatněno částkou 2.600 Kč. Formulář pro poskytnutí náhradní licence je k dispozici na kartě Ostatní. Formulář je nutné vytisknout, vyplnit, orazítkovat, podepsat a naskenovaný odeslat do autorizačního oddělení na email autorizace@graitec.cz.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKONu se jedná o knihovny a případně datové soubory, ty se zálohují při odinstalaci CADKONu a při následné instalaci je možné je zase importovat. V případech např. plánovaného formátování PC doporučuji si ručně zálohovat adresáře knihoven a datových souborů, které naleznete (platí pro Windows XP cz):
Knihovny - C:Documents and SettingsAll UsersData aplikacíAB StudioCADKON 2D 13LT17LIBRARY
Datové soubory - C:Documents and Settingsuživatelské jménoData aplikacíAB StudioCADKON 2D 13LT17DAT
Soubory menu - C:Documents and Settingsuživatelské jménoData aplikacíAB StudioCADKON 2D 132D17MENU

Po provedení nové instalace tyto adresáře nahradíte.

 

Pro případ jiného OS než Windows XP cz je zde seznam, kde naleznete příslušné adresáře:

Knihovny, definiční soubory čar a šrafů:


Windows 8, Windows7, Windows Vista – cz, en
ProgramData

Windows XP en
Documents and SettingsAll UsersApplication Data

Menu, nastavení programu:
Windows 8, Windows7, Windows Vista – cz, en
Users"uživatelské jméno"AppDataRoaming

Windows XP en
Documents and Settingsuživatelské jménoApplication Data

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Překontrolujte, zdali máte funkční připojení na internet a pokud používáte proxy server, vypněte v možnostech internetu volbu "Kontrolovat odvolání certifikátu serveru" (vyžaduje restart).

Poznámka: Informace se týká licencování pomocí nástroje FlexLM, které je součástí CADKONů verze 2018 a novějších.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chybová hláška nesouvisí s nekorektně ukončenou žádostí o trial/ domácí verzi, ale jedná se o chybovou hlášku, která se zobrazuje při pokusu o spuštění CADKONu bez patřičné licence. Tzn. že po vyplnění žádosti o zkušební/ domácí verzi dojde k pokusu o spuštění programu a pokud není dohledána příslušná licence, zobrazuje se tato hláška.

Poznámka: Chybová hláška se také zobrazuje při jakémkoli spuštění programu CADKON 2018 (a novější), pokud není autorizován patřičnou licencí.

Po vyplnění žádosti o zkušební/ domácí verzi vyčkejte na zaslání příslušné licence (vyřízení zkušební/ domácí licence může trvat až 3 pracovní dny), program autorizujte a jakmile bude program autorizovaný, chybová hláška se již nebude zobrazovat.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Vaše aktivační údaje nejsou platné, kontaktujte prosím autorizační oddělení na email autorizace@graitec.cz.

Do emailu uveďte chybovou hlášku autorizace, aktivační údaje které byly použity pro autorizaci a kontaktní údaje na jakou firmu byla licence zakoupena.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Vrácení licence bylo odepřeno návratovou politikou, protože byl překročen max. počet vrácení. 

Byl překročen denní povolený počet aktivací (vrácení) stejné licence na stejném stroji. Vyčkejte 24 hodin až do automatického resetu počítadla.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Jedná se o námi chybně vygenerovanou licenci, kontaktujte prosím technickou podporu pro vygenerování nové licence.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

FlexLM produktů CADKON komunikuje pouze přes port 7621. Pokud zadáte jiné číslo portu, nebude síťové licencování funkční a lokální stanice nedohledá potřebné licence na serveru se síťovými licencemi.

Poznámka: Přesný postup konfigurace síťového licencování najdete v instalační příručce příslušného CADKONu, která je součástí instalačního balíčku CADKONu nebo samostatně ke stažení na www.cadnet.cz.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Lokální licence produktů GRAITEC (CADKON, Advance) nefungují přes Vzdálenou plochu, Terminal server systému Windows, Citrix apod.

Pro sdílení licence a použití produktu na více PC, je potřeba zakoupit síťovou verzi daného produktu. Kontaktujte prosím obchodní oddělení společnosti GRAITEC.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Chyba aktivace "ERROR: flxActCommonLicSpcAddASRs - (50050,71564,0)" se objevuje při pokusu aktivovat zkušební licenci na virtuálním PC (např. VirtualBox). Ve virtuálním prostředí není možné aktivovat jakoukoli zkušební licenci.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

FlexLM používaný v produktech Advance a CADKON používá pevně předdefinované porty (v rámci služeb na licencování) + náhodně přiřazené porty (pro komunikaci mezi klientským PC a serverem).

Pevně definované porty jsou: 7621 a 5040. Náhodně přiřazený port lze konfigurovat úpravou licenčního souboru "grtclic.dat", který je umístěn v C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\License File.

Soubor "grtclic.dat" lze upravit v libovolném txt editoru. Níže ukázka nastavení portu v souboru "grtclic.dat":

SERVER this_host ANY 7621
VENDOR GRAITEC PORT=5500
USE_SERVER
FEATURE DUMMY GRAITEC 10100 permanent 1 \

Do řádku VENDOR je možné doplnit číslo portu pro komunikaci mezi klientským PC a serverem. Číslo portu může být libovolné, port by však neměla používat jiná aplikace.

Upozornění: Port 7621 je přednastavené číslo portu pro službu softwarové ochrany. Tento port není možné změnit! V případě že číslo portu změníte, nebude licencování funkční.

Po úpravě licenčního souboru a uložení změn je nutné znovu načíst aktuální stav licenčního souboru. Pomocí nástroje LMTools (C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin) musíte zastavit a znovu spustit příslušnou službu (karta Start/Stop/Reread), aby se načetl nový stav licenčního souboru (popř. je nutné restartovat server).

Následně je možné upravit výjimky firewallu na nově definovaný port + přednastavené porty.

Při instalaci a autorizaci licenčního serveru se standardně vytvoří 4 příchozí pravidla firewallu, popř. je nutné pravidla vytvořit.

 • 1x pro UDP = C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin\GRAITEC.exe
 • 1x pro UDP = C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin\lmgrd.exe
 • 1x pro TCP = C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin\GRAITEC.exe
 • 1x pro TCP = C:\Program Files (x86)\Graitec\License Server\Bin\lmgrd.exe

Do výjimek místních portů nastavte tyto porty 7621, 5040 (pevně definované porty) + nově přednastavený port 5500.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Instalace CADKONu umožňuje spustit instalaci s několika různými parametry. Všechny dostupné parametry instalace lze vyvolat pomocí parametru "-?". Po spuštění exe souboru CADKONu s tímto parametrem se objeví aktuální seznam dostupných parametrů instalace viz obrázek níže.