AB Softlock

AB Softlock je lokální/ síťová softwarová ochrana produktů CADKON a CADKON+, která byla používána od verze CADKON 2007-2017.

Řada produktů CADKON (CADKON+ Basic, CADKON+ MEP, CADKON+ Architecture, CADKON TZB, CADKON Stavební konstrukce) od verze 2018 již tuto ochranu nepoužívá - byla nahrazena za novější a modernější softwarovou ochranu FlexLM.

Poznámka: Softwarová ochrana AB Softlock se instaluje vždy automaticky společně s instalací příslušného CADKONu.

Instalace aplikace AB Softlock verze 4.4 (4.43.0018), která je použíta u všech produktů CADKON a CADKON+ 2007-2017. Instalace obsahuje síťového správce licencí, pro konfiguraci síťových licencí CADKONu.
Konfiguraci síťových licencí najdete popsanou, v instalačních přírůčkách CADKONu, včetně způsobu žádosti o licenci nebo exportu licence na jiné PC.

Poznámka: Určeno pro produkty CADKON 2007-2017.

Upozornění: V případě síťových instalací, je nutné použít stejnou verzi softwarové ochrany AB Softlock, jak na lokální stanice, tak i na server.