CADKON+ RC

Praktický a výkonný nástroj na zpracování projektové dokumentace železobetonových konstrukcí, který zároveň obsahuje všechny výkonné funkce pro kreslení, editace a prohlížení, které znáte z běžných CAD programů, včetně plné kompatibility s DWG® formátem. 

Aktuální verze je CADKON+ RC 2024

Chcete rozšířit své znalosti a využívat váš program naplno?

  • verze 2024
  • verze 2023
  • verze 2022
  • verze 2021
  • verze 2020
  • verze 2019
  • verze 2018
verze 2024 nahoru

CADKON+ 2004 Service Pack 2 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, MEP, RC a BASIC verze 2024 (včetně obsahu Service Pack 1).
Popis instalace, podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav Service Pack 2 pro CADKONu+ 2024 naleznete v sekci "Dokumentace".

verze 2023 nahoru

CADKON+ 2023 Service Pack 1 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, MEP, RC a BASIC verze 2023.
Popis instalace, podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav Service Pack 1 pro CADKONu+ 2023 naleznete v sekci "Dokumentace".

verze 2022 nahoru

CADKON+ 2022 Service Pack 2 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, MEP, RC a BASIC verze 2022. Service pack 2 obsahuje všechny opravy service packu 1, service pack 1 není nutné instalovat.
Popis instalace, podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav Service Pack 1 a 2 pro CADKON+ 2022 naleznete v sekci "Dokumentace".

verze 2021 nahoru

CADKON+ 2021 Service Pack 2 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, MEP, RC a BASIC verze 2021.
Popis instalace, podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav Service Pack 2 pro CADKONu+ 2021 naleznete v sekci "dokumentace".

Service pack 2 obsahuje také všechny změny service packu 1 (service pack 1 není nutné instalovat).

verze 2020 nahoru

CADKON+ 2020 Service Pack 1 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE, MEP, RC a BASIC verze 2020.
Popis instalace, podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav Service Pack 1 pro CADKONu+ 2020 naleznete v sekci "dokumentace".

verze 2019 nahoru
20. 05. 2019
200 MB

Hotfix je určen pro produkty CADKON+ RC 2019. Jeho obsahem jsou důležité opravy a aktualizace.
Je určen pro všechny komerční instalace CADKON+ RC 2019 (sestavení 9.1.0092). Jedná se o instalace nově stažené (příp. dodané na instalačním médiu) nebo aktualizované od data 29. 4. 2019, což byl datum uvedení této výše uvedené verze. Instalace CADKON+ RC 2019 nově stažené po datu 20. 5. 2019 již Hotfix 1 obsahují a není jej proto nutné instalovat. Verze sestavení obsahující Hotfix 1 je 9.1.0097. Přesné sestavení nainstalovaného CADKON+ lze ověřit příkazem „ABRCABOUT“, zadaného přímo v prostředí CADKON+ RC.

verze 2018 nahoru
07. 02. 2019
167 MB

Hotfix 2 pro CADKON+ RC 2018 obsahuje opravu chyby, kde při zadávání tvaru prutů docházelo k pádu, pokud byl použit úchop nejblíže. Dále obsahuje opravu zobrazování řady prutů po editaci její rozteče.

Hotfix 2 je kumulativní aktualizace, tedy v sobě zahrnuje všechny předchozí hotfixy.

17. 12. 2018
167 MB

Hotfix 1 pro CADKON+ RC 2018 obsahuje opravy zobrazování prutů ve 2D řezech. Tyto chyby nastávaly při editaci prutů, poté co ve 2D řezu byla okótovaná alespoň řada prutů.

Stávající výkresy může opravit po instalaci hotfixu použitím příkazu AbRcRestoreBind.

Pro instalaci Hotfix 1 je podmínkou mít nainstalovaný CADKON+ RC 2018.